Sponsorizare 2024

beenhere

Pentru plătitorii de impozit pe profit

Asociația HRISTOS ÎN AFRICA, figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult începând cu data de 27.02.2020. Puteți dărui gratuit până la 20% din impozit doar dacă sunteți plătitori de impozit pe profit.

Ești persoană fizică? Poți să faci un bine, fără niciun cost pentru tine. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Asociația Hristos în Africa – durează doar 2 minute.

Model contract de sponsorizare

Mai jos găsiți un mic ghid cu privire la legea sponsorizării. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta oricând.

Asociația Hristos în Africa este o organizație non-profit, fără salariați. Ne dorim ca oamenii să simtă că ajutorul de la Dumnezeu vine și prin noi. Dar pentru asta, avem nevoie și de voi.

Principiul nostru este ca fiecare leu donat prin formularele dedicate de pe acest site să contribuie în proporție de 100% la scopul campaniei. De exemplu: organizarea taberelor de copii, oferirea de rechizite școlare elevilor care au nevoie ș.a.m.d.. Toate campaniile disponbile le găsiți pe prima pagină.

Până acum, copiii din Rwanda și Burundi s-au bucurat și ne-au mulțumit foarte mult. Peste 800 de elevi au fost hrăniți în 2 tabere de Paști 2021. Am continuat cu tabăra Pogorârea Duhului Sfânt 2022. De asemenea sute de copii s-au bucurat cu noi în taberele din Rwanda.

Așadar:

Dacă doriți să sponsorizați Asociația Hristos în Africa, contactați-ne:

Sponsorizând cu orice sumă deplasările noastre misionare în Africa, nu doar că faceți o faptă bună dar vă puteți diminua și nota de plată către stat. Detalii mai jos.

Legea Sponsorizării

Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 129 din 25 mai 1994.

Context Fiscal

Companiile au posibilitatea de a acorda fără costuri suplimentare fonduri/bunuri/servicii prin acțiuni de sponsorizare. Apelând la o facilitate fiscală prevăzută la art. 25 (4) lit. i) din Codul Fiscal, sponsorizarea nu reprezintă o cheltuială suplimentară pentru companie.

Cheltuielile de sponsorizare se scad din impozitul pe profit datorat și achitat la stat. Cu alte cuvinte, fondurile suportate pentru astfel de acțiuni diminuează ulterior și direct sumele ce trebuie achitate statului în contul impozitul pe profit.

Condițiile cumulative pentru a accesa această facilitate fiscală sunt:

 • compania trebuie să fi plătitor de impozit pe profit
 • beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (4^1). (Ne poți verifica aici, CUI nostru este: 41957278;
 • acțiunile trebuie justificate prin acte juridice (contracte, ne ocupăm noi) încheiate potrivit prevederilor legale;
 • fondurile direcționate trebuie să fie sub cea mai mică dintre limitele precizate mai jos:
 • De la 1 ianuarie 2022 se aplică următoarea procedură:
 • atunci când sponsorizările efectuate în timpul unui exercițiu financiar nu depășesc plafonul menționat mai sus (și rămâne o diferență pozitivă neutilizată de plafon chiar și după utilizarea eventualelor sume reprezentând sponsorizări reportate din anii precedenți), pentru această diferență pozitivă, contribuabilul poate dispune de ”redirecționarea impozitului pe profit” pentru efectuarea de sponsorizări sau acte de mecenat, în termen de maxim 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit. Plățile sumelor redirecționate vor fi efectuate de către organul fiscal competent, la care s-a depus formularul de redirecționare.
 • atunci când sponsorizările efectuate în timpul unui exercițiu financiar depășesc plafonul menționat mai sus, neputând fi scăzute din impozitul pe profit datorat pentru acel an, ele nu se reportează în următorii ani consecutivi, pentru a se recupera prin scădere din impozitul pe profit în limita plafoanelor anilor următori.

Monografie contabilă

Potrivit art. 21, alin. 4, pct. p) din Codul Fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente. Din profitul calculat, se va stabili valoarea impozitului de 16%. Din acest impozit se va scădea suma atribuită Asociației Hristos în Africa, reprezentând cota de 20% (sau 0.75% din cifra de afaceri).

Declarații fiscale

Plătitorii de impozit pe profit au obligația de a depune o declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor – Formular 107- care poate fi descărcat aici.

Entitățile, plătitoare de impozit pe profit – au obligația de a depune declarația informativă până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv:

 1. a) până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor în cazul contribuabililor prevăzuți la art.41 alin.(5) lit.a) și b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 2. b) până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, cu excepția contribuabililor prevăzuți la art.41 alin.(5) lit.a) şi b) care depun declarația până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art.16 alin.(5) din Legea nr.227/2015;

Exemplu de calcul – determinarea facilității fiscale maxime:

Cifra de afaceri (total venituri) = 5.000.000 lei

Cheltuieli totale = 4.600.000 lei (din care 4.587.000 lei cheltuieli de curente, la care se adaugă 13.000 lei cheltuieli de sponsorizare)

Profitul brut impozabil = 5.000.000 – 4.600.000 + 13.000 = 413.000 lei. Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielilor cu sponsorizarea = 413.000 lei x 16% = 66.080 lei

Limite maxime ale facilității fiscale:

 • 0,75% din cifra de afaceri = 37.500 lei
 • 20% din impozitul pe profit datorat = 13.216 lei

Impozit de plătit: 66.080-13.000= 53.080 lei

Monografie contabilă sponsorizări

6584Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări=5121Conturi la bănci lei15.000