Calendar Ortodox Aprilie 2024

Calendar ortodox cu sfinții, sărbătorile, Apostolul și Evanghelia zilei pe luna aprilie 2024

luni1aprSf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Muc. GherontieSf. Mc. Teodora, de la Roma; Sf. Cuv. Macarie Mărturisitorul PostFacere 6:9-22Isaia 8:13-9:7; Pilde 8:1-21

marți2aprSf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie, cei ce erau fraţiSf. Mc. Policarp din Alexandria; Sf. Ier. Avondie, episcop de Como, în Lombardia PostFacere 7:1-5Isaia 9:9-10:4; Pilde 8:32-9:11

miercuri3aprSf. Cuv. Nichita Mărturisitorul şi Ilirie; Sf. Mc. Evagrie, Benignie și Crest, de la Tomis, în ScițiaSf. Cuv. Ilirie, de pe Muntele Myrsinon, din Peloponez, în Grecia PostFacere 7:6-9Isaia 10:12-20; Pilde 9:12-18

joi4aprSf. Cuvios Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon, Zosima și Platon Sf. Mc. Teodul şi Agatopod, diaconul, de la Tesalonic; Sf. Cuv. Puplie PostFacere 7:11-8:3Isaia 11:10-12:2; Pildele 10:1-22

vineri5aprSf. Mc. Teodul şi Agatopod; Sf. Mc. Victorin şi cei împreună cu elSf. Mc. Claudiu şi cei împreună cu dânsul: Diodor, Victor, Victorin, Papia, Serapion şi Nichifor PostFacere 8:4-21Isaia 13:2-13; Pilde 10:31-11:12

sâmbătă6apr† Sf. Sfinţit Mc. Irineu de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida (Pomenirea morțior) Sf. Cuv. Mc. Filaret şi Ilie, de la Palermo; Sf. Cuv. Grigorie, din Munţii Marii Lavre Post cu dezlegare la vin și uleiEvrei 10:32-38 Marcu 2:14-17

duminică7aprSf. Liturghie ✟†) Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci) - Luarea crucii și urmarea lui Hristos; Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mărturisitorul, episcopul MitileneiSf. Ier. Tikhon, Luminătorul Americii de Nord; Sf. Cuv. Brynach, pustnic irlandez Post cu dezlegare la vin și uleiEvrei 4:14-16;5:1-6Ioan 21:14-25; Marcu 8:34-38; 9:1

luni8aprSf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit si Ermis; Sf. Ier. Celestin, episcopul RomeiSf. Mc. Pavsilip, din Tracia, sub Adrian PostFacere 8:21-9:7Isaia 14:24-32; Pilde 11:19-12:6

marți9aprSf. Mc. Evpsihie, din Cezareea; Sf. Cuv. Vadim, arhimandritul, împreună cu cei 7 ucenici ai săiSf. Mc. Eleodor, episcopul, Dausan şi Marjab, preoţii, şi cei împreună cu dânşii 270 de prizonieri în războiul de la Bet-Zabde, din Persia PostFacere 9:8-17Isaia 25:1-9; Pilde 12:8-22

miercuri10aprSf. Mc. Terentie, African, Maxim, Pompie şi cei 36 împreună cu dânșii,  care erau însoţitorii fericitului Zenon, ai lui Alexandru şi Teodor, muceniciți la Cartagina, sub DeciuSf. Nou Mc. Dima din Smirna, azi Izmir, în Turcia; Sf. Mc. Deținuți de la Roma, sub Prefectul Aurelian PostFacere 9:18-10:1Isaia 26:21-27:9; Pilde 12:23-13:9

joi11apr†) Sf. Ierarh Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului; Sf. Sfinţit Mc. Antipa, ep. PergamuluiSf. Ier. Filip, episcop de Gortina, în Creta; Sf. Cuv. Trifina și Matroana, din Cizic, în Asia Mică PostFacere 10:32-11:9Isaia 28:14-22; Pilde 13:19-14:6

vineri12apr†) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărt., ep. de ParionSf.  Visia, fecioara, de la Fermo, în Marche, sub Deciu; Sf. Mc. Dima şi Protion, sub Dioclețian și Maximian PostFacere 12:1-7Isaia 29:13-23; Pilde 14:15-26

sâmbătă13aprSf. Sf. Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Pomenirea morțior)Sf. Mc. Maxim, citeţul, Cvintilian şi Dada, de la Ozovia, lângă Durostor Post cu dezlegare la vin și uleiEvrei 6:9-12 Marcu 7:31-37

duminică14aprSf. Liturghie ✟†) Duminica a 4-a din Post (a Sf. Cuv. Ioan Scărarul) - Vindecarea fiului lunatic - Predica de pe munte - Fericirile; †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, episcopul RomanuluiSf. Ier. Martin Mărturisitorul, episcopul Romei; Sf. Mc. Tomaida Post cu dezlegare la vin și uleiEvrei 6:13-20Matei 28:16-20; Marcu 9:17-31

luni15aprSfinții Apostoli dintre cei 70: Aristarh, Pudențiu şi TrofimSf. Mc. Crescent, din Mira Lichiei, azi în Turcia PostFacere 13:12-18Isaia 37:33-38:6; Pilde 14:27-15:4

marți16aprSf. Mc. Irina, Agapia şi Hionia, din Tesalonic, Grecia; Sf. Ier. Felix, episcop de ThibiucaSf. Ier. Toribie, episcop de Astorga, în Spania • Sf. Ier. Fructuosus, arhiepiscop de Braga, în Portugalia PostFacere 15:1-15Isaia 40:18-31; Pildele 15:7-19

miercuri17aprSf. Sf. Mc. Simeon, episcop de Seleucia, și cei împreună cu dânsul: Avdela şi Anania, preoţii, Gotazat, Fusic şi alți 1150 mucenici, din Persia (Denia Canonului cel Mare)Sf. Sf. Mc. Anichit, episcopul Romei PostFacere 17:1-9Isaia 41:4-14; Pilde 15:20-16:9

joi18aprSf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ierarh Cosma, ep. Calcedonului; Sf. Mc. Ioan din Ianina Sf. Sf. Mc. Caloger, de la Brescia, mucenicit la Albenga, sub Adrian Post cu dezlegare la vin și uleiFacere 18:20-33Isaia 42:5-16; Pilde 16:17-17:17

vineri19aprSf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfinţit Mc. Pafnutie (Denia Acatistului Bunei Vestiri)Sf. Crescenţiu, ipodiaconul, de la Florenţa; Sf. Ier. Ioan, patriarhul Ierusalimului PostFacere 22:1-18Isaia 45:11-17; Pilde 17:17-18:5

sâmbătă20apr† Sf. Ier. Teotim, episcopul Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina (Pomenirea morților)Sf. Ap. Zaheu Vameșul, episcop de Cezareea Palestinei (sec.I) Post cu dezlegare la vin și uleiEvrei 9:1-7 Luca 1:39-49, 56

duminică21aprSf. Liturghie ✟†) Duminica a 5-a din Post (a Sf. Maria Egipteanca) - Prevestirea Pătimirilor. Cererea fiilor lui Zevedeu - Pocăința femeii păcătoase; Sf. Sf. Mc. Ianuarie episcop de Benevento, şi cei împreună cu dânsul: Procul, Soson şi Faust, diaconii, Dezideriu, citeţul, Eutihie şi AuctionSf. Cuv. Beunie, stareţ evanghelizator în Ţara Galilor • Sf. Cuv. Melruba, stareţ în Anglia Post cu dezlegare la vin și uleiEvrei 9:11-14Marcu 16:1-8; Marcu 10:32-45

luni22aprSf. Ier. Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei, azi Fethiye, în Turcia Sf. Ier. Leon, mărturisitorul, episcop de Sens, în Franța PostFacere 27:1-41Isaia 48:17-49:4; Pilde 19:16-25

marți23aprSf. Liturghie ✟†) Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruințăSf. Cuv. Wigbert, din Irlanda • Sf. Ier. Damian mărturisitorul, episcop de Verona Post cu dezlegare la vin și uleiFacere 31:3-16Isaia 49:6-10; Pildele 21:3-21

miercuri24aprSf. Ier. Mărt. Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, mitropoliții TransilvanieiSf. Ier. Meletie, primul episcop de Londra • Sf. Ier. Wilfrid, episcop de York, UK • Sf. Cuv Egbert, de la Lindisfarne, trăitor în insula Iona, în Scoția PostFacere 43:26-31; 45:1-16Isaia 58:1-11; Pilde 21:23-22:4

joi25aprSfântul Apostol şi Evanghelist Marcu; Sf. Cuv. Vasile de la Poiana MăruluiSf. Ier. Macedonie al II-lea Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului, împotriva monofizismului Post cu dezlegare la vin și uleiFacere 46:1-7Isaia 65:8-16; Pilde 23:15-24:5

vineri26aprSf. Sf. Mc. Vasilevs, episcop de Amasia, azi în Turcia, și Sf. Mc. GlafiraSf. Cuv. Gheorghe, întemeietorul Mănăstirii Sf. Ioan Gură de Aur din Cipru PostFapte 4:13-22 Ioan 5:17-24

sâmbătă27aprSf. Ap. Simeon, rudenia Domnului, episcopul Ierusalimului (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morților)Sf. Ap. Aristarh, Marcu şi Zinon • Sf. Cuv. Ioan Mărturisitorul Post cu dezlegare la vin și uleiFapte 4:23-31Ioan 5:24-30; Ioan 11, 1-45

duminică28aprSf. Liturghie ✟(✝) Intrarea Domnului în Ierusalim - Duminica a 6-a din Post - a Floriilor (Denie); Sf. Ap. Iason și Sisipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian și Dadas din OzoviaSf. Mucenici cei dintre tâlharii care au crezut prin Sf. Ap. Iason Post cu dezlegare la peșteFilipeni 4:4-9Ioan 12:1-18

luni29aprSfânta şi Marea Luni (Denie)Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni; Sf. Cuv. Endelia, pustnică în Anglia PostFapte 5:21-32 Ioan 6:14-27

marți30aprSfânta şi Marea Marți (Denie)Sf. Ier. Eutropie, episcop de Saintes, în Franţa PostFapte 6:1-7Luca 24:1-12; Marcu 15:43-47; 16:1-8

Descarcă calendarul ortodox 2024 în format PDF

Dăruiește orice sumă folosind butonul de mai jos și primești cadou calendarul ortodox 2024 PDF. Îl poți printa sau folosi offline.