Sf. Mare Mucenic Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih şi Valentin; Sf. Mc. Sebastiana

saturday24octSf. Mare Mucenic Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih şi Valentin; Sf. Mc. SebastianaSf. Cuv. Malgorie, de neam irlandez, stareţ în FranţaFasting ruleFast FreeII Corinteni 1, 8-11Luca 5, 27-32

Saints, Feasts, and Readings

24/10/2020

Sfinți și sărbători: Sf. Mare Mc. Areta, regele, şi cei împreună cu dânsul, din Etiopia (520); Sf. Mc. Marcu, Sotirih și Valentin; Sf. Mc. Sebastiana, ucenica Sf. Ap. Pavel; Sf. Mc. Crescie, Omnie, Emptie, Cherbonie şi Pamfil, de la Mugliano, în Toscana, sub Deciu (250); Sf. Cuv. Malgorie, de neam irlandez, stareţ în Franţa (586); Sf. Acachie, preotul; Sf. Mc. Nerdon; Sf. Ier. Proclu, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Areta, Sisoe şi Teofil, de la Lavra Peşterilor din Kiev (sec. XIII); Sf. Cuv. Ioan Zăvorâtul, de la Pskov, în Rusia (1616); Sf. Cuv Zosima, din Alexandrov, în Rusia (1716); Sf. Sf. Noi Mc. Lavrentie, episcop de Balakhina, Alexie, protoiereul, Alexie (1918), Nicolae, Ioan (1937) şi Petru (1938), preoţii, din Rusia.

Ap. II Corinteni 1, 8-11
Fraţilor, nu voim ca voi să nu ştiţi de necazul nostru, care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste puteri, am fost îngreuiaţi, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viaţă. Ci noi, în noi înşine, ne-am socotit ca osândiţi la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morţi, Care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta şi ne izbăveşte, şi în Care nădăjduim că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne şi voi cu rugăciunea voastră pentru noi, aşa încât darul acesta făcut nouă, prin rugăciunea multora, să ne fie prilej de mulţumire, adusă de către mulţi pentru noi.

Ev. Luca 5, 27-32
În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut un vameş, cu numele Levi, care şedea la vamă, şi i-a zis: Vino după Mine! Atunci, lăsând toate, el s-a ridicat şi a mers după El. Şi I-a făcut Levi un ospăţ mare în casa lui. Şi era mulţime mare de vameşi şi de alţii care şedeau cu ei la masă. Dar fariseii şi cărturarii lor murmurau către ucenicii Lui, zicând: De ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi cu păcătoşii? Iar lisus, răspunzând, a zis către ei: N-au trebuinţă de doctor cei sănătoşi, ci cei bolnavi. Căci n-am venit să chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă.

more