Post

Fasting rule Fast

Fast

June

Wednesday26junSf. Cuv. David din Tesalonic, făcătorul de minuni (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel)Sf. Ciniburga (Cyniburg), prinţesă din AngliaFasting ruleFastRomani 1:18-27 Matei 5:20-26

Friday28junAducerea moaştelor Sf. Mc., Doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. PapiasSf. Cuv. Austelie (Austell), din AngliaFasting ruleFastRomani 2:14-28 Matei 5:33-41

July

Wednesday3julSf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patriarhul ConstantinopoluluiSf. Nou Mc. Gherasim, de la Carpenision, mucenicit la ConstantinopolFasting ruleFastRomani 4:13-25 Matei 7:21-23

Friday5jul† Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. LampadieSf. Ier. Numerian, arhiepiscop de Trier, în GermaniaFasting ruleFastGalateni 5:22-26;6:1-2Matei 11:27-30

Wednesday10julSf. 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei, dintre care: Leontie, Daniel, Mavrichie, Antonie, Milionie, Decomidie, Antonie, Teolie, Chesie, Gagian, Cliric, Susana, Necian, Teodot, Chiril, și cei împreună cu dânșiiSf. Mc. Silvan, de la Roma • Sf. Ier. Paternian, episcop de Fano, în MarcheFasting ruleFastRomani 8:2-13 Matei 10:16-22

Friday12jul(†) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu şi Ilarie; Sf. Cuv. Mihail Maleinul; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Paisie AghioritulSf. Cuv. Biabelie (Biabailus), pustnicul, din Bretania, în FranțaFasting ruleFastRomani 9:6-19 Matei 10:32-36; 11:1

Wednesday17julSf. Mare Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, episcopul IonopoleiSf. Ier. Teodosie mărturisitorul, episcop de Auxerre, în FranțaFasting ruleFastGalateni 3:23-29;4:1-5 Marcu 5:24-34

Friday19julSf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Die; Aflarea moaştelor Sf. Cuv. Serafim de SarovSf. Ier. Teodor, episcop de Edesa (sec. IX)Fasting ruleFastRomani 11:25-36 Matei 12:1-8

Wednesday24julSf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. ErmoghenSf. 83 de soldaţi mucenici, de la Amiterne, în AbruzzoFasting ruleFastRomani 15:7-16 Matei 12:38-45

Friday26julSf. Sfinţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma; †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la MuscelSf. Ermolae, cel fără de arginţi, din CipruFasting ruleFastGalateni 3:23-29;4:1-5 Marcu 5:24-34

Wednesday31julÎnainte-prăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)Sf. Evdochim; Sf. şi Dreptul Iosif din Arimateea; Fasting ruleFastRomani 15:1-7Ioan 20:1-10; Matei 9:27-35

August

Thursday1augScoaterea Sfintei Cruci; Sf. 7 frați Mc. Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) Sf. Nou Mc. Dimitrie, protoiereul, din RusiaFasting ruleFastEvrei 11:33-40;12:1-2 Matei 10:16-22

Friday2augAducerea moaştelor Sf. Întâiului Mc. şi Arhidiacon Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împărat Iustinian cel MareSf. Cuv. Viniac (Winiak), din Irlanda (sec. VI)Fasting ruleFastFaptele Apostolilor 6:8-15;7:1-5,47-60 Marcu 12:1-12

Monday5augÎnainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ier. Fabian, episcopul RomeiSf. Mc. Catidie, Catidian şi Solev, din EgiptFasting ruleFastI Petru 1:1-25;2:1-10 Matei 13:54-58

Wednesday7aug†) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Irina, împărăteasaSf. Mc. Potamia, din Alexandria Egiptului Fasting ruleFastI Corinteni 15:12-19 Marcu 9:2-9

Thursday8augSf. Ier. Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului şi Miron, episcopul CreteiSf. doi Mucenici din Tir, în Fenicia • Sf. Mc. StiriacFasting ruleFastI Corinteni 7:24-35 Matei 15:12-21

Friday9augSf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărturisitori pentru icoana lui HristosSf. Cuv. David, stareț la Sligo, Irlanda (610)Fasting ruleFastFapte 1:12-17, 21-26 Matei 15:29-31

Monday12augSf. Mc. Fotie şi AnichitSf. Ier. Iambert, episcop de Canterbury, în AngliaFasting ruleFastI Corinteni 9:13-18 Matei 16:1-6

Tuesday13augOdovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului; Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei din GazaSf. Ier. Murtaghie (Murtagh), episcop în Irlanda Fasting ruleFastI Corinteni 10:5-12 Matei 16:6-12

Wednesday14augÎnainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Proroc MiheiaSf. Cuv. Verenfridie (Werenfrid), de neam englez, evanghelizator în Frise, Olanda (760) Fasting ruleFastI Corinteni 10:12-22 Matei 16:20-24

Friday16augAducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid Sf. Cuv. Frambaldie (Frambaldus), din Auvergne, în Franța, pustnic în Maine și zăvorât lângă ParisFasting ruleFastI Timotei 3:13-16;4:1-5Luca 9:51-57, 10:22-24, 13:22

Wednesday21augSf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa cu fiii ei; Sf. Mc. Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul şi VenustSf. Sf. Mc. Privat, episcop de Anderitum (Javols) și apoi de Mende, în Franța, mucenicit de vandaliFasting ruleFastI Corinteni 13:4-13;14:1-5 Marcu 3:13-21

Friday23augOdovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului; † Sf. Mc. Lup; Sf. Sf. Mc. Irineu, ep. de LugdunumSf. Mc. Timotei şi Apolinarie, de la Reims, în FranţaFasting ruleFastFilipeni 2,5-11 Luca 10, 38-42, 11, 27-28

Wednesday28augSf. Cuv. Iosif Isihastul; Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul IezechiaSf. Mc. Fereol, tribun din Vienne, Franța Fasting ruleFastI Corinteni 16:4-12 Matei 21:28-32

Thursday29augDivine Liturgy ✟(†) Tăierea capului Sf. Proroc Ioan BotezătorulSf. Cuv. Mc. Edvoldie (Edwold), prinţ din Anglia, devenit pustnicFasting ruleFastFapte 13:25-33Matei 14:1-13; Marcu 6:14-30

Friday30aug†) Sf. Ier. Varlaam, mitropolitul Moldovei și Ioan de la Râşca şi Secu, ep. Romanului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, patriarhii ConstantinopoluluiSf. Cuv. Hristofor Romanul, din Palestina (sec. VI)Fasting ruleFastII Corinteni 1:12-20 Matei 22:23-33

September

Wednesday4sepSf. Sf. Mc. Vavila, episcopul Antiohiei; Sf. Proroc Moise; Sf. Mc. PetroniuSf. Cuv. Simeon, stareţ al Mănăstirii Garedja, din GeorgiaFasting ruleFastII Corinteni 3:4-11 Matei 23:29-39

Friday6sepPomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi MacarieSf. Mc. Eva, de la Dreux, în Franţa Fasting ruleFastEvrei 2:2-10 Luca 10:16-21

Wednesday11sepSf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin bucătarulSf. Ier. Pațientie (Patient), episcop de Lyon Fasting ruleFastII Corinteni 6:11-16 Ioan 12:19-36

Friday13sepÎnainteprăznuirea Înălţării Sfintei Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sf. Mc. Corneliu Sutaşul şi Ciprian, ep. Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi ValerianSf. Ier. Amat (Amatus), episcop de Sion, în ElveţiaFasting ruleFastEvrei 3:1-4 Matei 16:13-19

Saturday14sepDivine Liturgy ✟(†) Înălţarea Sfintei CruciSf. Ier. Maternie, episcop de Köln, în GermaniaFasting ruleFastI Corinteni 1:18-24Ioan 12:28-36; Ioan 19:6-11, 13-20, 25-28, 30

Wednesday18sepSf. Ier. Eumenie, episcopul Gortinei; Sf. Mc. AriadnaSf. Cuv. Hibaldie (Hybbald), stareţ în AngliaFasting ruleFastII Corinteni 9:12-15;10:1-7 Luca 4:1-15

Friday20sepSf. M. Mc. Eustatie şi soţia Teopisti cu cei doi fii ai lor: Agapie şi TeopistSf. Mc. Eusebia, stareţă la Marsilia, Franța Fasting ruleFastEfeseni 6:10-17 Luca 21:12-19

Wednesday25sepSf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej Sf. Ier. Finbar, episcop şi stareţ în Irlanda (633) • Sf. Chelfridie (Chelfrid), stareţ în AngliaFasting ruleFastII Corinteni 13:3-13 Luca 5:33-39

Friday27sep†) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Calistrat şi EpihariaSf. Cuv. Varuh, pustnicul, din Anglia (sec. VI) • Sf. Sigbert, regele Angliei de EstFasting ruleFastGalateni 2:6-10 Luca 6:17-23

October

Wednesday2octSf. Sf. Mc. Ciprian şi Sf. Mc. Iustina fecioaraSf. Ier. Legerie (Leger), episcop de Autun, în FranţaFasting ruleFastFapte 9:10-19 Luca 6:37-45

Friday4octSf. Sf. Mc. Ierotei, episcopul Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi CalistenaSf. Sf. Mc. Petru, episcop al Capitoliei, în SiriaFasting ruleFastGalateni 4:8-21 Luca 7:31-35

Wednesday9octSf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi AtanasiaSf. Sf. Mc. Dionisie, primul episcop al Parisului, şi cei împreună cu dânsul: Rustic, preotul, şi Elefterie, diaconulFasting ruleFastI Corinteni 4:9-16 Matei 9:36-38; 10:1-8

Friday11octSf. Ap. Filip, unul dintre cei 7 diaconi; Sf. Ier. Teofan Mărturisitorul, episcopul Niceei; Sf. Mc. Zenaida şi FilonilaSf. Cuv. Teofan Postitorul, de la Lavra Peşterilor din KievFasting ruleFastFapte 8:26-39 Luca 9:12-18

Wednesday16octSf. Mc. Longhin Sutaşul , cel de lângă Crucea Domnului, din CapadociaSf. Cuv. Gall, de lângă lacul Constance, ucenicul Sf. Columban, evanghelizator al ElveţieiFasting ruleFastEfeseni 3:8-21 Matei 27:33-54

Friday18octSf. Apostol şi Evanghelist Luca; Sf. Mc. Marin cel BătrânSf. Iacov (James), diaconul, în AngliaFasting ruleFastColoseni 4:5-11,14-18Luca 10:16-21

Wednesday23octSf. Ap. Iacob, ruda Domnului, întâiul ep. al Ierusalimului; Sf. Ier. Ignatie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Macarie RomanulSf. Mc. Luglu şi Luglian, apostolii FlandreiFasting ruleFastGalateni 1:11-19 Matei 13:54-58

Friday25octSf. Mc. Marcian şi Martirie, Valerie și Hrisav; Sf. TavitaSf. Ier. Gheorghe, făcătorul de canoane, episcop de Amastris (Amasra), azi în TurciaFasting ruleFastEfeseni 6:18-24 Luca 11:23-26

Wednesday30octSf. Sf.  Mc. Zenovie, episcopul Ciliciei şi Sf. Mc. Zenovia, sora sa; Sf. Ap. CleopaSf. Mc. Lucain, din Lagny, în Franţa; f. Mc. Alexandru, Cronion, Iulian, Macarie şi cei 13 împreună cu dânşii, din Alexandria Egiptului • Sf. Eutropia din AlexandriaFasting ruleFastFilipeni 1:12-20 Luca 11:42-46