Zi de frupt

Fasting rule Fast Free

No fasting restrictions.

June

Saturday1junSf. Iustin Martirul şi Filosoful şi cei împreună cu dânsul: Hariton, Harita, fecioara, Evelpist, Ierachie, Peon, Valerian şi Iust, de la RomaSf. Cuv. Mc. Vitia (Wite), pustnica, din Anglia, mucenicită de vikingiFasting ruleFast FreeFapte 12:1-11 Ioan 8:31-42

Sunday2junDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 5-a după Paști (a Samarinencei); †) Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Nichifor Mărturisitorul, patriarhul ConstantinopoluluiSf. 48 de Mucenici de la Lyon: Potin, episcopul, Sanctus, diaconul, Vetius, Epagatus, Maturus, Ponticus, Biblis, Atal, Alexandru şi Blandina, fecioara, și cei împreună cu dânșiiFasting ruleFast FreeFapte 11:19-30Ioan 20:1-10; Ioan 4:5-42

Monday3junSf. Mc. Luchilian şi cei împreună cu dânsul: Paula, fecioara, şi cei 4 copii: Ipatie, Paul, Dionisie şi ClaudiuSf. Mc. Pergentin şi Laurentin, copiii, fraţi de sânge, muceniciți la Arezzo, în ToscanaFasting ruleFast FreeFapte 12:12-17 Ioan 8:42-51

Tuesday4jun† Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel, muceniciți la IsacceaSf. Ier. Mitrofan, patr. Constantinopolului; Sf. Mironosiţe Maria şi Marta, surorile Dreptului LazărFasting ruleFast FreeEvrei 7:26-28;8:1-2 Ioan 10:1-9

Thursday6junSf. Cuv. Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii lui DalmatSf. Ier. Iarlatie (Jarlath), stareţ şi episcop în IrlandaFasting ruleFast FreeFapte 14:20-28;15.1-4 Ioan 9:39-10:9

Saturday8jun✝ Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. Mare Mc. Teodor StratilatSf. Ier. Medardie, episcop de Noyon, în Franța • Sf. Ier. Cloud, episcop de Metz, în FranțaFasting ruleFast FreeEfeseni 2:4-10 Matei 10:16-22

Sunday9junDivine Liturgy ✟†) Duminica a 6-a după Paști (a Orbului din naștere); Sf. Ier. Chiril, arhiepiscopul Alexandriei; Sf. Mc. Tecla și EnataSf. Cuv. Baitenie (Baithen), stareţ la Iona, ScoțiaFasting ruleFast FreeFapte 16:16-34Ioan 20:11-18; Ioan 9:1-38

Monday10junSf. Mc. Alexandru şi Antonina; Sf. Sfinţit Mc. Timotei, episcopul PruseiSf. Ier. Itamerie (Ithamer), episcop în AngliaFasting ruleFast FreeFapte 17:1-9 Ioan 11:47-54

Tuesday11junSf. Ap. Bartolomeu şi BarnabaSf. Cuv. Varnava, starețul Mănăstirii Vetluga, din RusiaFasting ruleFast FreeI Corinteni 4:9-16Luca 10:16-21; Matei 5:14-19

Thursday13junDivine Liturgy ✟(†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Sf. Mc. Achilina; Sf. Ier. Trifilie, episcopul Lefcosiei din CipruSf. Ier. Antipatru Mărturisitorul, episcop de Bostra, în ArabiaFasting ruleFast FreeFapte 1:1-12Marcu 16:9-20; Luca 24:36-53

Saturday15junSf. Proroc Amos; † Sf. Mc. Isihie; Fericiţii Augustin şi IeronimSf. Mc. Lazăr, cneaz în Serbia; Sf. Ier. Spiridon, patriarhul Serbiei; Sf. Cuv. Edburga, stareţă la Winchester, în Anglia, şi surorile sale Elfleda şi EthelhildaFasting ruleFast FreeFapte 20:7-12 Ioan 14:10-21

Sunday16junDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 7-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Sf. Ier. Tihon, episcopul Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu, episcopul ApoloniadeiSf. Sf. Mc. Aurie și Iustina, muceniciți de hunii lui Attila, la Moguntia, în Renania, azi în GermaniaFasting ruleFast FreeFapte 20:16-18,28-36 Ioan 21:1-14; Ioan 17:1-13

Monday17junSf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie şi FelixSf. Cuv. Botolfie, întemeietorul Mănăstirii Iken, în AngliaFasting ruleFast FreeFapte 21:8-14 Ioan 14:27-15:7

Tuesday18junSf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul, de la Tripoli, în Liban, sub Vespasian; Sf. Cuv. Erasm; Soborul Sf. Arhanghel MihailSf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. ErasmFasting ruleFast FreeFapte 21:26-32 Ioan 16:2-13

Thursday20junSf. Sfinţit Mc. Metodie, episcopul Patarelor; Sf. Ier. Calist, patriarhul ConstantinopoluluiSf. Nicolae CabasilaFasting ruleFast FreeFapte 25:13-19 Ioan 16:23-33

Saturday22jun†) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebiu, episcopul Samosatei; Sf. Mc. Zenon și Zina (Pomenirea morților - Moșii de vară)Sf. Ier. Exuperantie, episcop de ComoFasting ruleFast FreeI Tesaloniceni 4:13-17 Ioan 21:14-25

Sunday23junDivine Liturgy ✟(✝) Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile)Sf. Cuv. Eteldreda, stareţă la Ely, în AngliaFasting ruleFast FreeFapte 2:1-11Ioan 20:19-23; Ioan 7:37-52; 8:12

Monday24junDivine Liturgy ✟(✝) Sfânta Treime; (†) Naşterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele sau Drăgaica); † Aducerea moaştelor Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; † Sf. Ier. Niceta de RemesianaSf. Cuv. Germochie, din IrlandaFasting ruleFast FreeEfeseni 5:8-19Luca 1:24-25, 57-68, 76, 80; Matei 18:10-20

Tuesday25junSf. Cuv. Mc. Fevronia, de la Nisibe, azi Nusaybin, în Turcia (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)Sf. Cuv. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie şi fraţii săi; Sf. Mc. LiviaFasting ruleFast FreeRomani 1:1-7,13-17 Matei 4:23-25;5:1-13

Saturday29junDivine Liturgy ✟(†) Sf. Apostoli Petru şi Pavel; Odovania praznicului Pogorârii Sf. DuhSf. Cuv. Mc. Iuliota (Juliot), din AngliaFasting ruleFast FreeII Corinteni 11:21-33;12:1-9Ioan 21,14-25; Matei 16:13-19

Sunday30junDivine Liturgy ✟✝) Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților); † Soborul Sfinţilor 12 Apostoli; †) Sf. Ier. Ghelasie de la RâmeţSf. Ier. Marţial, episcop de Limoges, în FranțaFasting ruleFast FreeI Corinteni 4:9-16Matei 28:16-20; Matei 10:32-33; 37-38; 19:27-30

July

Monday1jul†) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc., Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian, cei din RomaSf. Cuv. Carilefie (Carilefus), din Auvergne, în FranțaFasting ruleFast FreeI Corinteni 12:27-31;13:1-8Matei 10:1, 5-8

Tuesday2julAşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul IerusalimuluiSf. Ier. Ioan (Maximovici), arhiepiscop de San Francisco, în SUAFasting ruleFast FreeEvrei 9:1-7 Luca 1:39-49, 56

Thursday4julSf. Ier. Andrei, arhiepiscopul Cretei; Sf. Cuv. MartaSf. Valentin Mărturisitorul, preot la Griselles, în Burgundia, FranțaFasting ruleFast FreeRomani 5:10-16 Matei 8:23-27

Saturday6julSf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din Roma; Sf. Sf. Mc. Astie, episcopul DirahieiSf. Ier. Amand, episcop de Besançon, în Franța Fasting ruleFast FreeRomani 3:19-24 Matei 7:1-8

Sunday7julDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților români) - Chemarea primilor Apostoli, (Lumina faptelor bune și mărturisirea lui Hristos); Sf. Mare Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon și Acachie; Sf. Mc. Evanghel Sf. Cuv. Boniție, stareț la Monte Cassino, în Lazio (†582) • Sf. Ier. Ampelie, episcop de MilanoFasting ruleFast FreeGalateni 3:23-29;4:1-5Marcu 16:1-8; Matei 4:18-23

Monday8julSf. Mare Mc. Procopie şi mama sa, Sf. Mc. Teodosia; †) Sf. Mc. Epictet, preotul, şi Astion, monahul Sf. Cuv. Vaurie (Vaury), pustnicul, din Limousin, în FranțaFasting ruleFast FreeI Timotei 4:9-15 Luca 6:17-19, 9:1-2, 10:16-21

Tuesday9julSf. Sfinţiţi Mc. Pangratie, episcopul Taorminei, şi Chiril, episcopul Gortinei; Sf. Mc. Andrei și Prov†) Cinstirea Sf. Ic. a Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Măn. NeamțFasting ruleFast FreeRomani 7:14-8:2 Matei 10:9-15

Thursday11julSf. Mare Mc. Eufimia; Sf. Olga, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea RusieiSf. Ier. Aletie (Aleth), episcop de Cahors, în Franța Fasting ruleFast FreeII Corinteni 6:1-10Marcu 5:24-34; Luca 7:36-50

Saturday13julSoborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Mc. Maria din Persia; Sf. Cuv. SaraSf. Cuv. Heliofot, Amon, Hepafrodit şi Eutenie, care s-au nevoit pe muntele Koronea, în CipruFasting ruleFast FreeEvrei 2:2-10Luca 10:16-21

Sunday14julDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieții); Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim AghioritulSf. Ier. Felix, primul episcop de Como, în LombardiaFasting ruleFast FreeTit 3:8-15Marcu 16:9-20; Matei 5:14-19

Monday15julSf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Ier. Iosif, arhiepiscopul Tesalonicului; Sf. Vladimir, luminătorul RusieiAflarea capului Sf. Matroana din Hios, în GreciaFasting ruleFast FreeI Corinteni 13:11-14;14:1-5Matei 17:24-27; 18:1-4

Tuesday16julSf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai lui; Sf. Mc. IuliaSf. 15.000 de Mucenici din PisidiaFasting ruleFast FreeRomani 10:11-21;11:1-2 Matei 11:16-20

Thursday18jul†) Sf. Mc. Emilian de la Durostorum; Sf. Cuv. PamvoSf. Ier. Rufilie, episcop de Forlimpopoli, evangheli-zator în EmiliaFasting ruleFast FreeRomani 11:13-24 Matei 11:27-30

Saturday20julDivine Liturgy ✟†) Sfântul Slăvit Proroc Ilie TesviteanulSf. Mc. Salomeea, de la IerusalimFasting ruleFast FreeIacov 5:10-20Luca 4:22-30

Sunday21julDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 4-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului); Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Proroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafael şi Partenie, de la Agapia VecheSf. 3 Mucenici din Mitilene, în GreciaFasting ruleFast FreeRomani 6:18-23Luca 24:1-12; Matei 8:5-13

Monday22julSf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. MarcelaSf. Menelau, stareţ în Auvergne – FranţaFasting ruleFast FreeI Corinteni 9:2-12 Luca 8:1-3

Tuesday23julAducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Sf. Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei; Sf. Mc. Vitalie şi ValeriaSf. Cuv. Conan, din Anglia (sec. VI)Fasting ruleFast FreeRomani 14:9-18 Matei 12:14-16; 22-30

Thursday25julAdormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părinţi de la Sinodul al V-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi EupraxiaSf. Mc. Agontie şi Nona, de la RomaFasting ruleFast FreeGalateni 4:22-27Luca 8:16-21

Saturday27jul† Sf. Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. AntuzaSf. Ier. Urs, episcop de Troyes, în FranţaFasting ruleFast FreeII Timotei 2:1-10Luca 21:12-19; Ioan 15:17-27; 16:1-2

Sunday28julDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 5-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei; a Sf. Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic); Sf. Ap. şi Diaconi: Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena; Sf. Cuv. Pavel de la XiropotamuSf. Ier. Samson, episcop de Dol, în BretaniaFasting ruleFast FreeRomani 10:1-10Luca 24:13-35; Matei 8:28-34; 9:1

Monday29julSf. Mc. Calinic, Veniamin şi Mamant; Sf. Mc. Teodota cu fiii săiSf. Ier. Lup, episcop de Troyes, în FranţaFasting ruleFast FreeRomani 16:17-24 Matei 13:10-23,43

Tuesday30julSf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Mc. Rufin de la Assisi, în UmbriaSf. Ier. Pavel şi Sf. Ioan, preotul, nevoitori în SinaiFasting ruleFast FreeFapte 15:35-41 Matei 13:24-30

August

Thursday15augDivine Liturgy ✟(†) Adormirea Maicii DomnuluiSf. Cuv. Macarie Romanul, făcătorul de minuni, de la Novgorod, în RusiaFasting ruleFast FreeFilipeni 2:5-11Luca 1:39-49, 56; Luca 10: 38-42, 11, 27-28

Saturday17aug✝) Sfântul Gheorghe Pelerinul; Sf. Sf. Mc. Miron, preotul, Straton şi CiprianSf. Iacov, diaconul, de neam italian, misionar în Nordumbria, Marea Britanie (sec. VII) Fasting ruleFast FreeRomani 13:1-10 Matei 12:30-37

Sunday18augDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); Sf. Mc. Flor și LavruSf. Ier. Daganie (Daganus), monah la Inis, episcop de Ulster, în IrlandaFasting ruleFast FreeI Corinteni 1:10-17Ioan 20:11-18; Matei 14:14-22

Monday19augSf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi TeclaSfântul Sebaldus, ocrotitorul orașului Nürnberg Fasting ruleFast FreeI Corinteni 11:31-34;12:1-6 Matei 18:1-11

Tuesday20augSf. Proroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor şi TeoharieSf. Cuv. Amador, pustnic la Rocamadour, în FranțaFasting ruleFast FreeI Corinteni 12:12-26 Matei 18:18-22;19:1-2; 13-15

Thursday22augSf. Mc. Agatonic, şi cei împreună cu elSf. Cuv. Sigfridie (Sigfrid), stareţ la Wearmouth, în AngliaFasting ruleFast FreeI Corinteni 14:6-19 Matei 20:17-28

Saturday24augSf. Sf. Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. TationSf. Mc. Tation de la Claudiopolis, în Capadocia, TurciaFasting ruleFast FreeRomani 14:6-9 Matei 15:32-39

Sunday25augDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii); Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. TitSf. Mc. Eusebiu, Ponţian, Vincenţiu şi Peregrin, de la Roma, sub Comod (sec. II)Fasting ruleFast FreeI Corinteni 3:9-17Ioan 20:19-31; Matei 14:22-34

Monday26augSf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia saSf. Ier. Victor, episcop de Mans, în Franța Fasting ruleFast FreeEvrei 10:32-38 Matei 21:18-22

Tuesday27augSf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie și Eutalia; Sf. Ier. Osie, ep. CordobeiSf. Mc. Antusa cea tânără, din PersiaFasting ruleFast FreeI Corinteni 15:29-38 Matei 21:23-27

Saturday31augAșezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii DomnuluiSf. 4 Mucenici din Perga Pamfiliei • Sf. 366 de Mucenici din NicomidiaFasting ruleFast FreeEvrei 9,1-7 Luca 10:38-42, 11:27-28

September

Sunday1sepDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); † Începutul anului bisericesc; † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi mama sa, Sf. Cuv. Marta; Sf. 40 de muceniţe din Adrianopol (Tedeum)Sf. Ier. Felix, arhiepiscop de Pisa, în ToscanaFasting ruleFast FreeI Timotei 2:1-7 Ioan 21:1-14; Luca 4:16-22

Monday2sepSf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul, patriarhul ConstantinopoluluiSf. Ier. Iust, episcop de Lyon, adormit în Pustia EgiptuluiFasting ruleFast FreeRomani 8:28-39 Matei 23:13-22

Tuesday3sepSf. Sf. Mc. Antim, episcopul Nicomidiei;  Sf. Cuv. Teoctist; †) Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la Mănăstirea StânișoaraSf. Mc. Egulfie, stareţ la Mănăstirea Lérins, şi cei 4 împreună cu dânsul, din FranţaFasting ruleFast FreeII Corinteni 2:14-17;3:1-3 Matei 23:23-28

Thursday5sepSf. Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan BotezătorulSf. Ier. Amand, episcop de Besançon, în FranţaFasting ruleFast FreeII Corinteni 4:1-12Matei 23:29-39

Saturday7sepÎnainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; † Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la PângăraţiSf. Cuv. Petru cel Evlavios, stareţ al Mănăstirii Mântuitorului, din BitiniaFasting ruleFast FreeI Corinteni 2:6-9 Matei 10:37-42, 11:1

Sunday8sepDivine Liturgy ✟✝) Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); (†) Naşterea Maicii DomnuluiSf. Ier. Disibod, episcop irlandez, întemeietorul Mănăstirii Nahe Valley, din Germania Fasting ruleFast FreeGalateni 6:11-18; Filipeni 2:5-11Luca 1:39-49, 56; Luca 10:38-42, 11:27-28; Ioan 3:13-17

Monday9sepSf. şi Drepţii dumnezeiești Părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; †) Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea EcumenicSf. Cuv. Chiran (Kiran), stareţ în Irlanda Fasting ruleFast FreeGalateni 4:22-27 Luca 8:16-21

Tuesday10sepSf. Mc. Minodora, Mitrodora şi NimfodoraSf. Ier. Aubertie, episcop de Avranches, întemeietor al Mănăstirii din Muntele Saint-Michel, în FranţaFasting ruleFast FreeII Corinteni 5:15-21 Ioan 3:16-21

Thursday12sepOdovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi TeodulSf. Cuv. Daniel, din insula Tasios, la lacul Apolonias, în Bitinia, TurciaFasting ruleFast FreeII Corinteni 7:1-10 Ioan 11:47-54

Sunday15sepDivine Liturgy ✟✝) Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; Sf. M. Mc. Nichita; † Sf. Ier. Visarion, arhiep. LariseiSf. Cuv. Ahardie, stareţ al Mănăstirii Jumièges, din Franţa; Sf. Cuv. Hermin, pustnicul, din Bretagne, FranţaFasting ruleFast FreeGalateni 2:16-20Matei 28:16-20; Marcu 8:34-38; 9:1

Monday16sepSf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi LudmilaSf. Mc. Victor şi Sosteniu, din CalcedonFasting ruleFast FreeII Corinteni 6:1-10 Luca 7:36-50

Tuesday17sepSf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis și AgapiSf. Cuv. Satirie, fratele mai mare al Sf. Ambrozie al Milanului Fasting ruleFast FreeII Corinteni 8:16-24;9:1-5 Luca 3:23-38, 4:1

Thursday19sepSf. Mc. Trofim, Savatie şi DorimedontSf. Ier. Teodor, episcop de Canterbury, în Anglia Fasting ruleFast FreeII Corinteni 10:7-18 Luca 4:16-22

Saturday21sepOdovania Praznicului Înălţării Sfintei Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Proroc IonaSf. Ier. Meletie şi Isachie, episcopii Ciprului • Sf. Cuv. Heia, stareţă în Anglia Fasting ruleFast FreeI Corinteni 1:26-31;2:1-5 Ioan 8:21-30

Sunday22sepDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată); †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sf. Mc. Foca, episcop de SinopeSf. Cuv. Lolan, din AngliaFasting ruleFast FreeI Corinteni 16:13-24Marcu 16:1-8; Luca 5:1-11

Monday23sepZămislirea Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Cuv. Xantipa şi PolixeniaSf. Cuv. Adamnan, stareţ la Mănăstirea Iona, în Scoția • Sf. Mc. Andrei, Ioan, Petru şi Antonie, din AfricaFasting ruleFast FreeGalateni 4:22-27Luca 1:5-25

Tuesday24sepSf. Întâia M. Mc. şi întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan AthonitulSf. Ştefan, rege al SerbieiFasting ruleFast FreeII Timotei 3:10-15Luca 1:39-49, 56; Luca 10:38-42, 11:27-28

Thursday26sep†) Mutarea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul GhedeonSf. Amantie, preotul, de la Citta di Castello, în UmbriaFasting ruleFast FreeI Ioan 4:12-19Ioan 21:14-25; Ioan 19:25-27; 21:24-25

Saturday28sep† Sf. Cuv. Hariton Mărturisitorul; Sf. Proroc BaruhSf. Cuv. Eustochia, fiica Sfintei Paula de la Roma, stareţă la Betleem, în PalestinaFasting ruleFast FreeII Corinteni 4:6-15Luca 6:17-23

Sunday29sepDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor); Sf. Cuv. Chiriac  Sihastrul; Sf. Mc. PetroniaSf. Sf. Mc. Fraternie, episcop de Auxerre, în FranţaFasting ruleFast FreeII Corinteni 1:21-24;2:1-4Marcu 16:9-20; Luca 6:31-36

Monday30sepSf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiepiscopul Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi GaianiSf. Mc. Leopard, de la RomaFasting ruleFast FreeII Corinteni 5,15-21 Marcu 1,16-22

October

Tuesday1octDivine Liturgy ✟(†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la BisericaniSf. Mc. Melarie, prinţ englez Fasting ruleFast FreeFapte 9:10-19 Luca 6:37-45

Thursday3octSf. Sf. Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. TeoctistSf. 2 Mc. fraţi (Ewald), din Anglia, muceniciți în Aplerbeck (azi în Dortmund), Germania Fasting ruleFast FreeFapte 17:16-34 Luca 7:17-30

Saturday5octSf. Mc. Haritina şi Mamelta; † Sf. Cuv. Daniil şi Misail de la Mănăstirea TurnuSf. Mc. Firmat, diaconul, şi Flaviana, sora sa, de la Auxerre, în Franţa • Sf. Ier. Apolinarie, episcop de Valence, în FranţaFasting ruleFast FreeI Corinteni 4:17-21;5:1-5 Luca 5:27-32

Monday7oct† Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian preotul, Chesarie diaconul şi Polihronie Sf. Iosif, din Georgia; Sf. Mc. Polihronie din Constantinopol Fasting ruleFast FreeGalateni 4:28-31;5:1-10 Luca 7:36-50

Tuesday8octSf. Cuv. Pelaghia şi TaisiaSf. Cuv. Triduna, pustnica, din Anglia • Sf. Mc. Benedicta, fecioara, din Laon, Franța • Sf. Cuv. Kenia, pustnica, din Anglia • Sf. Cuv. Ivie, pustnicul, de neam englez, în Franţa Fasting ruleFast FreeGalateni 5:11-21 Luca 8:1-3

Thursday10octSf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil MărturisitorulSf. Ier. Paulin, episcop de York, în AngliaFasting ruleFast FreeEfeseni 1:1-9 Luca 9:7-11

Saturday12octSf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Ier. Cosma, episcopul MaiumeiSf. Mc. Edwin, regele Angliei • Sf. Ier. Wilfrid, episcop în Anglia Fasting ruleFast FreeI Corinteni 10:23-28 Luca 6:1-10

Sunday13octDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 21-a după Rusalii (Pilda semănătorului - a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic) - Rugăciunea inimii; † Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi FlorentieSf. Cuv. Comgan, întemeietorul Mănăstirea Lochalsh, în ScoţiaFasting ruleFast FreeII Corinteni 4:6-15Luca 24:1-12; Luca 7:11-16

Monday14octDivine Liturgy ✟†) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi ChelsieSf. Ier. Celestie, episcop de Metz, în FranţaFasting ruleFast FreeEfeseni 1:22-23;2:1-3 Luca 9:18-22

Tuesday15octSf. Sf. Mc. Lucian, preotul din Antiohia Sf. Ier. Antiohie, episcop de Lyon, în Franţa • Sf. Cuv. Tecla, din Anglia, stareţă în GermaniaFasting ruleFast FreeEfeseni 2:19-22;3:1-7 Luca 9:23-27