Zi de frupt

Fasting rule Fast Free

No fasting restrictions.

october

sunday1octDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor); (†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la BisericaniSf. Mc. Melarie, prinţ englez Fasting ruleFast FreeII Corinteni 6:16-18;7:1Luca 24:36-53; Luca 6:31-36

monday2octSf. Sf. Mc. Ciprian şi Sf. Mc. Iustina fecioaraSf. Ier. Legerie (Leger), episcop de Autun, în FranţaFasting ruleFast FreeI Timotei 1:12-17 Luca 6:24-30

tuesday3octSf. Sf. Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. TeoctistSf. 2 Mc. fraţi (Ewald), din Anglia, muceniciți în Aplerbeck (azi în Dortmund), Germania Fasting ruleFast FreeFapte 17:16-34 Luca 6:37-45

thursday5octSf. Mc. Haritina şi Mamelta; † Sf. Cuv. Daniil şi Misail de la Mănăstirea TurnuSf. Mc. Firmat, diaconul, şi Flaviana, sora sa, de la Auxerre, în Franţa • Sf. Ier. Apolinarie, episcop de Valence, în FranţaFasting ruleFast FreeEfeseni 5:33; 6:1-9 Luca 7:17-30

saturday7oct† Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian preotul, Chesarie diaconul şi Polihronie Sf. Iosif, din Georgia; Sf. Mc. Polihronie din Constantinopol Fasting ruleFast FreeI Corinteni 15:39-45 Luca 5:27-32

sunday8octDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Sf. Cuv. Pelaghia şi TaisiaSf. Cuv. Triduna, pustnica, din Anglia • Sf. Mc. Benedicta, fecioara, din Laon, Franța • Sf. Cuv. Kenia, pustnica, din Anglia • Sf. Cuv. Ivie, pustnicul, de neam englez, în Franţa Fasting ruleFast FreeII Corinteni 9:6-11Ioan 20:1-10; Luca 7:11-16

monday9octSf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi AtanasiaSf. Sf. Mc. Dionisie, primul episcop al Parisului, şi cei împreună cu dânsul: Rustic, preotul, şi Elefterie, diaconulFasting ruleFast FreeI Corinteni 4:9-16 Matei 9:36-38; 10:1-8

tuesday10octSf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil MărturisitorulSf. Ier. Paulin, episcop de York, în AngliaFasting ruleFast FreeFilipeni 1:8-14 Luca 8:1-3

thursday12octSf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Ier. Cosma, episcopul MaiumeiSf. Mc. Edwin, regele Angliei • Sf. Ier. Wilfrid, episcop în Anglia Fasting ruleFast FreeFilipeni 1:20-27 Luca 9:7-11

saturday14octDivine Liturgy ✟†) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi ChelsieSf. Ier. Celestie, episcop de Metz, în FranţaFasting ruleFast FreeI Corinteni 15:58;16:1-3 Luca 6:1-10

sunday15octDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 21-a după Rusalii (Pilda semănătorului - a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic) - Rugăciunea inimii; Sf. Sf. Mc. Lucian, preotul din Antiohia Sf. Ier. Antiohie, episcop de Lyon, în Franţa • Sf. Cuv. Tecla, din Anglia, stareţă în GermaniaFasting ruleFast FreeTit 3:8-15 Ioan 20:11-18; Luca 8:5-15

monday16octSf. Mc. Longhin Sutaşul , cel de lângă Crucea Domnului, din CapadociaSf. Cuv. Gall, de lângă lacul Constance, ucenicul Sf. Columban, evanghelizator al ElveţieiFasting ruleFast FreeFilipeni 2:12-15 Matei 27:33-54

tuesday17octSf. Proroc Osea; Sf. Cuv. Mc. Andrei CriteanulSf. Ier. Florentie, episcop de Orange, în FranţaFasting ruleFast FreeRomani 9:18-33 Luca 9:23-27

thursday19octSf. Proroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix şi Eusebiu; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de RilaSf. Cuv. Etbinie (Ethbin), pustnic în Franţa şi IrlandaFasting ruleFast FreeFapte 2:14-21Luca 9:49-56

saturday21oct†) Sf. Cuv. Mărt. Visarion şi Sofronie; Sf.Mc. Oprea; Sf. Preoţi Mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel MareSf. Mc. Ursula şi cei 11.000 Mucenici împreună cu dânsa, de la Köln, în Germania Fasting ruleFast FreeII Corinteni 9:6-11Luca 7:1-10

sunday22octDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); Sf. Ier. Averchie, episcopul Ierapolei, cel întocmai cu Apostolii; Sf. 7 tineri din Efes Sf. Ier. Teodosie, patriarhul AntiohieiFasting ruleFast FreeGalateni 1:11-19Ioan 20:19-31; Luca 8:26-39

monday23octSf. Ap. Iacob, ruda Domnului, întâiul ep. al Ierusalimului; Sf. Ier. Ignatie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Macarie RomanulSf. Mc. Luglu şi Luglian, apostolii FlandreiFasting ruleFast FreeGalateni 1:11-19 Matei 13:54-58

tuesday24octSf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih şi ValentinSf. Cuv. Areta, Sisoe şi Teofil, de la Lavra Peşterilor din Kiev Fasting ruleFast FreeColoseni 1:1-3;7-11 Luca 11:1-10

thursday26octDivine Liturgy ✟†) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de MirSf. Ier. Rustic, episcop de Narbonne, în FranţaFasting ruleFast FreeII Timotei 2:1-10Luca 21:12-19; Ioan 15:17-27; 16:1-2

saturday28oct† Sf. Ier. Iachint, mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soția sa Neonila şi cei 7 fii ai lor; Sf. Ier. Firmilian, ep. Cezareei CapadocieiSf. Cuv Salvie, pustnicul, din Normandia, în FranţaFasting ruleFast FreeEvrei 9:1-7 Luca 1:39-49, 56; Luca 10:38-42, 11:27-28

sunday29octDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Sf. Cuv. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie şi Maria, nepoata saSf. Ier. Colman, episcop de Kilmacduagh, în IrlandaFasting ruleFast FreeGalateni 2:16-20Ioan 21:1-14; Luca 8:41-56

monday30octSf. Sf.  Mc. Zenovie, episcopul Ciliciei şi Sf. Mc. Zenovia, sora sa; Sf. Ap. CleopaSf. Mc. Lucain, din Lagny, în Franţa; f. Mc. Alexandru, Cronion, Iulian, Macarie şi cei 13 împreună cu dânşii, din Alexandria Egiptului • Sf. Eutropia din AlexandriaFasting ruleFast FreeColoseni 2:13-20 Luca 11:29-33

tuesday31octSf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis;  Sf. Mc. EpimahSf. Cuv. Bea, nevoitoare în ScoţiaFasting ruleFast FreeRomani 16:1-16 Luca 11:34-41

november

thursday2novSf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi AnempodistSf. Cuv. Ambrozie, stareţ la Agaune, în ElveţiaFasting ruleFast FreeColoseni 4:2-9 Luca 11:47-54; 12:1

saturday4novSf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Sf. Mc. Nicandru şi Ermeu; Sf. Cuv. Gheorghe Mărturisitorul din Drama(Sâmbăta morților - Moșii de toamnă)Sf. Mc. Clair, preotul, de la Vexion, în FranţaFasting ruleFast FreeII Corinteni 5:1-10 Luca 9:1-6

sunday5novDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul AlexandrieiSf. Ier. Magnus, episcop de MilanoFasting ruleFast FreeGalateni 6:11-18Ioan 21:14-25; Luca 16:19-31

monday6novSf. Ier. Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din SiciliaSf. Leonard, pustnicul, din Noblat, FranţaFasting ruleFast FreeEvrei 8:1-6 Luca 12:8-12

tuesday7novSf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele GalisieiSf. Ier. Prosdochimie, primul episcop de PadovaFasting ruleFast FreeI Tesaloniceni 1:6-10 Luca 12:42-48

thursday9novSf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Cuv. Matrona; Sf. Ierarh Nectarie de la EghinaSf. Ier. Ursinie (Ursin), episcop de Bourges, în FranţaFasting ruleFast FreeEfeseni 5:8-19Matei 24:42-47; Matei 4:25, 5:1-12

saturday11nov† Sf. Mc. Mina ; Sf. Mc. Victor şi Vichentie; Sf. Mc. Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor StuditulSf. Mc. Valentin, Felician şi Victorin, de la Ravenna, sub Diocleţian Fasting ruleFast FreeII Corinteni 4:6-15 Luca 9:37-43

sunday12novDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; †) Sf. Mc. Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil PustniculSf. Ier. Leon, patriarhul ConstantinopoluluiFasting ruleFast FreeII Corinteni 9:6-11Matei 28:16-20; Luca 10:25-37

monday13nov†) Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului şi Sf. Antuza, mama saSf. Mc. Mitru de la Aix-en-Provence, din Franţa Fasting ruleFast FreeEvrei 7:26-28;8:1-2 Ioan 10:1-9; Ioan 10:9-16

tuesday14novSf. Apostol Filip; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului   (Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului)Sf. Cuv. Sidonie, stareţ al Mănăstirii Saint Saëns, din Normandia, în FranţaFasting ruleFast FreeI Corinteni 4:9-16Ioan 1:43-51

december

monday25decDivine Liturgy ✟(†) Naşterea Domnului (Crăciunul) (Toate ale praznicului)Fasting ruleFast FreeGalateni 4:4-7Matei 1:18-25; Matei 2:1-12

tuesday26decDivine Liturgy ✟†) Soborul Maicii Domnului; †) Cuv. Nicodim cel Sfințit de la Tismana; Sf. Ier. Eftimie Mărturisitorul, episcopul SardeiSf. Cuv. Constantin mărturisitorul, cel dintre iudei, din SinadaFasting ruleFast FreeEvrei 2:11-18 Matei 2:13-23

wednesday27decDivine Liturgy ✟† Sf. Apostol, Întâiul Mc. şi Arhidiacon Ştefan; Sf. Cuv. Teodor MărturisitorulSf. Fabiola, văduva, întemeietoare de spitale, de la RomaFasting ruleFast FreeFapte 6:8-15;7:1-5,47-60 Matei 21:33-42

thursday28decSfinţii 20.000 de Mucenici din NicomidiaSf. Mucenici din Senatul roman • Sf. Mc. Secund • Sf. Domnie, preotul, la RomaFasting ruleFast FreeEvrei 10:35-39;11:1-7 Luca 14:25-35

friday29decSf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi TadeuSf. Ier. Trofim, primul episcop de Arles, în Franţa • Sf. Sf. Mc. Crescentie, episcop de Vienne, în FranţaFasting ruleFast FreeEvrei 2:11-18 Matei 2:13-23

saturday30decSf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora; Sf. Cuv. LeonSfinţii Mucenici care au crezut în Hristos prin Sf. FileterieFasting ruleFast FreeI Timotei 6:11-16 Matei 12:15-21

sunday31decDivine Liturgy ✟✝) Duminica dupa Nasterea Domnului; Odovania Praznicului Naşterii Domnului; Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Slujba în noaptea trecerii dintre ani)Sf. Mc. Colomba, fecioara, din Sens, Franţa Fasting ruleFast FreeII Timotei 4:5-8Ioan 20:11-18; Marcu 1:1-8

january

monday1janDivine Liturgy ✟(✝) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; ✝) Sf. Ier. Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei;Sfânta Emilia, mama Sfântului Ierarh Vasile cel MareFasting ruleFast FreeII Timotei 4:5-8; Coloseni 2, 8-12Marcu 1: 1-8; Ioan 20, 1-10; Luca 2, 20-21; 40-52

tuesday2janÎnainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, episcopul Romei; Sf. Cuv. Serafim de SarovSf. Mc. Argheu, Narcis și Marcelin, de la Tomis, în timpul lui LicinieFasting ruleFast FreeEvrei 5:4-10Ioan 3:1-15

wednesday3janSfântul Mucenic Tit, episcopul Tomisului; Sfântul Mucenic GordieSfântul Proroc Maleahi; Descoperirea moaştelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou; Fasting ruleFast FreeFapte 10:44-48;11:1-10 Ioan 1:18-28

thursday4janSoborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist; Sf. Cuv. ApolinariaSf. Mc. Hrisant şi Eufimia; Sf. Mc. Hermes, Aghie şi Caius; Sf. Cuv. Eftimie cel NouFasting ruleFast FreeI Corinteni 4: 9-16Ioan 1: 18-28

saturday6janDivine Liturgy ✟(†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare)Sf. Nou Mc. Roman din Lachedemonia · Sf. Ier. Teofan ZăvorâtulFasting ruleFast FreeTit 2: 11-14; 3: 4-7Marcu 1: 9-11; Matei 3: 13-17

sunday7janDivine Liturgy ✟†) Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); † Soborul Sf. Proroc Ioan BotezătorulSf. Cuv. Branochie · Sf. Ier. Cedd, episcop de Essex, în AngliaFasting ruleFast FreeFapte 19: 1-8Ioan 20:19-31; Ioan 1:29-34

monday8janSf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Emilian MărturisitorulSf. Cuv. Gheorghe Hozevitul, Emilian Mărt. și DomnicaFasting ruleFast FreeRomani 6:3-11 Ioan 3:22-33

tuesday9janSf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, ep. SevastieiSf. Cuv. Adrian, egumen la Canterbury, Anglia • Sf. Cuv. Filanie, din ScoţiaFasting ruleFast FreeII Timotei 2:1-10Marcu 1:9-15

thursday11jan† Sf. Cuv. Teodosie cel Mare Sf. Cuv. VitalieSf. Sf. Mc. Ighinie, episcopul Romei • Sf. Ier. Mărt. LeucieFasting ruleFast FreeEvrei 13: 7-16Luca 6: 17-23; Luca 4: 1-15

saturday13janSf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep. de NisibeSf. Ier. Ilarie, Franța • Sf. Ier. Kentigern, Anglia • Sf. Cuv. Maxim KavsokalivitulFasting ruleFast FreeEfeseni 6:10-17 Matei 4:1-11

sunday14janDivine Liturgy ✟Duminica a 29-a după Rusalii – a celor 10 leproşi; Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Nina, cea întocmai cu apostolii, luminătoarea GeorgieiSf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. NinaFasting ruleFast FreeColoseni 3:4-11Ioan 21:1-14; Luca 17:12-19

monday15janSf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan ColibaşulSf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan ColibaşulFasting ruleFast FreeGalateni 5:22-26;6:1-2 Luca 12:32-40

tuesday16janCinstirea lanţului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact, citețulSf. Cuv. Mc. Sigbert, Dunwich, în Anglia; Sf. Priscila de la RomaFasting ruleFast FreeFaptele Apostolilor 12:1-11Ioan 21:14-25

thursday18jan† Sf. Ierarhi Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii AlexandrieiSf. Ier. Venardie, Franţa • Sf. Cuv. Faustina şi sora sa, LiberataFasting ruleFast FreeEvrei 13: 7-16Ioan 10: 1-9; Matei 5: 14-19

saturday20jan†) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Eusebiu; Sf. Mc. In, Pin şi Rim Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei • Sf. Mc. Sebastian, PiemonteFasting ruleFast FreeII Corinteni 4: 6-15Luca 6: 17-23

sunday21janDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Sf. Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sf. Mucenici Neofit, Evghenie, Valerian, Candid și AchilaSf. Mc. Agnia din Roma • Sf. Ier. Zosima • Sf. Cuv. Mc. Anastasie, însoţitor al Sf. Maxim MărturisitorulFasting ruleFast FreeI Timotei 1:15-17Ioan 21:14-25; Luca 18:35-43

monday22janSf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie PersulSf. Mc. Vincențiu, diaconul, din Valencia, în Spania, sub Presidele DacianFasting ruleFast FreeII Timotei 1:3-8 Matei 10:32-33; 37-38; 19:27-30

tuesday23janSf. Sf. Mc. Clement episcopul AncireiSf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinţi de la Sinodul al Vl-lea EcumenicFasting ruleFast FreeFilipeni 3:20-21;4:1-3Marcu 2:23-28; 3:1-5

thursday25jan†) Sf. Ierarh Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; †) Sf. Ier. Bretanion, ep. Tomisului Sf. Cuv. Anatolie cel Bătrân şi Sf. Cuv. Nectarie, RusiaFasting ruleFast FreeIoan 10: 1-9; Ioan 10: 9-16Evrei 7: 26-28; 8: 1-2

saturday27jan† Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, împărăteasa Sf. Ier. Ilie al II-lea, patriarhul Ierusalimului • Sf. Nou Mc. DimitrieFasting ruleFast FreeIoan 10: 1-9; Ioan 10: 9-16Evrei 7: 26-28; 8: 1-2

sunday28janDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Sf. Cuvioși Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniță HarisSf. Cuv. Efrem, de la Novotorik şi fratele său, GheorgheFasting ruleFast FreeI Timotei 4:9-15Matei 28:16-20; Luca 19:1-10

monday29janAducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei, Iperehie, Aviv, Iulian, Romano, Iacov şi Parigorie, de la SamosataSf. Ier. Valeriu, episcop de Lucca, în ToscanaFasting ruleFast FreeEvrei 10:32-38 Marcu 9:33-41

tuesday30janDivine Liturgy ✟†) Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur Sf. Petru, regele Bulgariei • Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, episcopul Romei • Sf. Nou Mc. Ştefan, din RusiaFasting ruleFast FreeEvrei 13:7-16Ioan 10:9-16; Matei 5:14-19

february

thursday1febÎnainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mucenițe Perpetua şi FelicitasSf. Ier. Sever Mărturisitorul, episcopul Ravennei, Vincenţia, soţia sa şi fiica lor, InochentiaFasting ruleFast FreeRomani 8: 28-39Luca 10: 19-21

saturday3febSfântul şi Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Prorociţă AnaSf. Proroc Azaria • Sf. Mc. Secondina fecioara • Sf. Mc. Adrian şi EvulFasting ruleFast FreeEvrei 9: 11-14Luca 2: 25-38

sunday4febDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 34-a după Rusalii (Ce poruncă este cea mai mare din Lege?); Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc. AvramieSf. Sf. Mc. Eldat, episcop în Anglia • Sf. Cuv. Evagrie, GeorgiaFasting ruleFast FreeII Corinteni 4:6-15Marcu 16:1-8; Matei 22:35-46

monday5febSf. Mc. Agata din Catania; Sf. Mc. Teodula; Sf. Mc. Revocat, Saturie, Felix, Saturnie și Ghelasie, din AfricaSf. Mc. Calamanda, Spania • Sf. Cuv. Teodosie, Cilicia • Sf. Ier. Agricolie, OlandaFasting ruleFast FreeEvrei 11:17-31 Marcu 9:42-50; 10:1

tuesday6febSf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei; Sf. Ier. Fotie Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului, întocmai cu apostoliiSf. Ier. Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel MareFasting ruleFast FreeEvrei 7:26-28;8:1-2Ioan 10:1-9; Ioan 10:9-16

thursday8febSf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc ZahariaSf. Mc. Pavel, Luciu şi Chiriac, de la Roma • Sf. Mc. Nichifor şi ŞtefanFasting ruleFast FreeEfeseni 2: 4-10Matei 10: 16-22

saturday10feb†) Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. ValentinaSf. 10 Mucenici Soldaţi, din via Lavicana, de la Roma • Sf. Sotera, fecioara, de la Roma, sub DiocleţianFasting ruleFast FreeLuca 21: 12-19; Ioan 15: 17-27; 16: 1-2II Timotei 2: 1-10

sunday11febDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 16-a dupa Rusalii (Pilda talantilor); Sf. Sfinţit Mc. Vlasie, ep. Sevastiei; Sf. Teodora, împărăteasaAflarea moaştelor Sf. Proroc Zaharia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul • Sf. Ier. Lazăr, MilanoFasting ruleFast FreeII Corinteni 6:1-10Marcu 16:9-20; Matei 25:14-30

monday12febSf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei; Sf. Ier. Antonie, patriarhul ConstantinopoluluiSf. Mc. Modest, din Insula Sardinia, sub Diocleţian • Sf. Mc. Eulalia, ocrotitoarea BarceloneiFasting ruleFast FreeIacov 2:14-26 Marcu 10:46-52

tuesday13febSf. Cuvios Martinian; Sf. Apostol Acvila şi soţia sa, PriscilaSf. Ier. Evloghie, patriarhul AlexandrieiFasting ruleFast FreeIacov 3:1-10 Marcu 11:11-23

thursday15febSf. Apostol Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din SiriaSf. Cuv. Wilfrid, Toscana • Sf. Georgia, Franța • Sf. Faust, de la Roma Fasting ruleFast FreeFilimon 1: 1-25Marcu 11:27-33

saturday17febSf. Mare Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi PulheriSf. Mc. Donat, Secondian și Romul, de la Concordia, în Veneto • Sf. Ier. Silvan, CremonaFasting ruleFast FreeII Timotei 2: 1-10Luca 20: 46-47; 21: 1-4

sunday18febDivine Liturgy ✟†) Duminica femeii cananeence; Sf. Ierarh Leon cel Mare, ep. Romei; Sf. Ier. Agapit, ep. Sinaului Sf. Mc. Victorin, Dorotea, Teodul şi Agripina • Sf. Mc. PiuliuFasting ruleFast FreeII Corinteni 6:16-18;7:1Luca 24:1-12; Matei 15:21-28

monday19febSf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie și MacarieSf. Mc. Maxim, Teodot, Isihie şi Asclepiodota, din TraciaFasting ruleFast FreeI Petru 2:21-25;3:1-9 Marcu 12:13-17

tuesday20febSf. Ier. Leon, episcopul Cataniei, și Agaton, episcopul RomeiSf. Cuv. VisarionFasting ruleFast FreeI Petru 3:10-22 Marcu 12:18-27

thursday22febAflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici din ConstantinopolSf. Ier. Telesfor, episcopul Romei • Sf. Ier. Papia, episcop de Ierapolis Fasting ruleFast FreeI Petru 4:12-19;5:1-5 Marcu 12:38-44

saturday24feb† Întâia şi a doua aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Sâmbăta morților - Moșii de iarnă)Sf. Ier. Pretextat, de Rouen, în Franța • Sf. Etelbert, primul rege creştin din Kent, în Marea BritanieFasting ruleFast FreeII Corinteni 4: 6-15Luca 7: 17-30; Matei 11: 2-15

monday26febSf. Ier. Porfirie episcopul Gazei; Sf. Mc. Fotini (Luminița/Svetlana), SamarineancaSf. Ierarh Porfirie, ep. Gazei; Sf. Mc. Fotini SamarineancaFasting ruleFast FreeII Petru 1:20-21;2:1-9 Marcu 13:9-13

tuesday27febSf. Cuv. Mărturisitori Procopie şi Talaleu Sf. Apostol Simon Cirineul • Sf. Mc. Ponțiana, de la GenovaFasting ruleFast FreeII Petru 2:9-22 Marcu 13:14-23