Zi de frupt

Fasting rule Fast Free

No fasting restrictions.

january

sunday1janDivine Liturgy ✟(✝) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; ✝) Sf. Ier. Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei; ✝) Duminica dinaintea Botezului DomnuluiSfânta Emilia, mama Sfântului Ierarh Vasile cel MareFasting rule:Fast FreeII Timotei 4:5-8; Coloseni 2, 8-12Marcu 1: 1-8; Ioan 20, 1-10; Luca 2, 20-21; 40-52

monday2janÎnainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, episcopul Romei; Sf. Cuv. Serafim de SarovSf. Mc. Argheu, Narcis și Marcelin, de la Tomis, în timpul lui LicinieFasting rule:Fast FreeEvrei 5:4-10Ioan 3:1-15

tuesday3janSfântul Mucenic Tit, episcopul Tomisului; Sfântul Mucenic GordieSfântul Proroc Maleahi; Descoperirea moaştelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou; Fasting rule:Fast FreeII Timotei 4:5-8Marcu 1:1-8

wednesday4janSoborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist; Sf. Cuv. ApolinariaSf. Mc. Hrisant şi Eufimia; Sf. Mc. Hermes, Aghie şi Caius; Sf. Cuv. Eftimie cel NouFasting rule:Fast FreeI Corinteni 4: 9-16Ioan 1: 18-28

friday6janDivine Liturgy ✟(†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare)Sf. Nou Mc. Roman din Lachedemonia · Sf. Ier. Teofan ZăvorâtulFasting rule:Fast FreeTit 2: 11-14; 3: 4-7Marcu 1: 9-11; Matei 3: 13-17

saturday7janDivine Liturgy ✟† Soborul Sf. Proroc Ioan BotezătorulSf. Cuv. Branochie · Sf. Ier. Cedd, episcop de Essex, în AngliaFasting rule:Fast FreeFapte 19: 1-8Ioan 1: 29-34

sunday8janDivine Liturgy ✟Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului)Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul, Emilian Mărt. și DomnicaFasting rule:Fast FreeEfeseni 4: 7-13Ioan 20: 11-18; Matei 4: 12-17

monday9janSf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, ep. SevastieiSf. Cuv. Adrian, egumen la Canterbury, Anglia • Sf. Cuv. Filanie, din ScoţiaFasting rule:Fast FreeII Timotei 2:1-10Marcu 1:9-15

tuesday10janSf. Ier. Grigorie de Nyssa; †) Sf. Cuv. Antipa de la CalapodeştiSf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei Armeniei • Sf. Teosebia, soţia Sf. Grigorie de NyssaFasting rule:Fast FreeEfeseni 4: 7-13Luca 3:19-22

thursday12janSf. Mc. Tatiana, diaconiţa, şi Eutasia Sf. Cuv. Benedict, de Lerins, Anglia • Sf. 42 Cuv. Mucenici, în EfesFasting rule:Fast FreeFapte 18: 22-28Ioan 10: 39-42

saturday14janOdovania praznicului Botezului DomnuluiSf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. NinaFasting rule:Fast FreeEfeseni 6:10-17 Matei 4:1-11

sunday15janDivine Liturgy ✟Duminica a 29-a după Rusalii – a celor 10 leproşiSf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan ColibaşulFasting rule:Fast FreeColoseni 1, 12-18Ioan 20: 19-31; Luca 17: 12-19

monday16janCinstirea lanţului Sf. Ap. PetruSf. Cuv. Mc. Sigbert, Dunwich, în Anglia; Sf. Priscila de la RomaFasting rule:Fast FreeFaptele Apostolilor 12:1-11Ioan 21:14-25

tuesday17jan†) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou din VeriaSf. Sf. Mc. Diodor, preotul şi Marian, diaconul, de la RomaFasting rule:Fast FreeEvrei 13:17-21Matei 11:27-30; Luca 6:17-23

thursday19janSf. Cuv. Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. EufrasiaSf. Ier. Remi, de Rouen, Franța • Sf. Mc. Antonie din Alep, în SiriaFasting rule:Fast FreeGalateni 5: 22-26; 6: 1-2Matei 22: 2-14

saturday21janSf. Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sf. Mucenici Neofit, Evghenie, Valerian, Candid și AchilaSf. Mc. Agnia din Roma • Sf. Ier. Zosima • Sf. Cuv. Mc. Anastasie, însoţitor al Sf. Maxim MărturisitorulFasting rule:Fast FreeFilipeni 1: 12-20Luca 12: 8-12

sunday22janDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu)Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie PersulFasting rule:Fast FreeI Timotei 4, 9-15Ioan 21: 1-14; Luca 19, 1-10

monday23janSf. Sf. Mc. Clement episcopul AncireiSf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinţi de la Sinodul al Vl-lea EcumenicFasting rule:Fast FreeFilipeni 3:20-21;4:1-3Marcu 2:23-28; 3:1-5

tuesday24janSf. Cuv. Xenia Romana; Sf. Ier. Filon episcopul CarpasieiSf. Sf. Mc. Felician, episcop de Foligno • Sf. Ier. Zamasie, primul episcop de BolognaFasting rule:Fast FreeGalateni 5:22-26;6:1-2Matei 22:2-14

thursday26jan†) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitropolitul MoldoveiSf. Cuv. Xenofont, soția sa, Maria, și fiii lor, Arcadie şi IoanFasting rule:Fast FreeRomani 6: 18-23Matei 22: 35-46

saturday28janSf. Cuvioși Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniță HarisSf. Cuv. Efrem, de la Novotorik şi fratele său, GheorgheFasting rule:Fast FreeGalateni 5: 22-26; 6: 1-2Luca 6: 17-23

sunday29janDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei)Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul; Sf. Mc. FiloteiFasting rule:Fast Free2 Corinteni 6, 16-18; 7,1Matei 15, 21-28

monday30janDivine Liturgy ✟†) Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur Sf. Petru, regele Bulgariei • Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, episcopul Romei • Sf. Nou Mc. Ştefan, din RusiaFasting rule:Fast FreeEvrei 13:7-16Ioan 10:9-16; Matei 5:14-19

tuesday31janSf. Mc. Doctori fără-de-arginţi Chir şi IoanSf. Mc. Trifina • Sf. Mc. Victorin, Victor, Nichifor, Claudiu, Serapion şi Papia, din CorintFasting rule:Fast FreeI Corinteni: 12:27-31;13:1-8Matei: 10:1, 5-8

february

thursday2febDivine Liturgy ✟(†) Întâmpinarea DomnuluiSf. Ier. Mărt. Eustasie, episcop de Aosta • Sf. Ier. Flosculie, Franța Fasting rule:Fast FreeEvrei 7: 7-17Luca 2: 25-32; Luca 2: 22-40

saturday4febSf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc. AvramieSf. Sf. Mc. Eldat, episcop în Anglia • Sf. Cuv. Evagrie, GeorgiaFasting rule:Fast FreeII Timotei 2:11-19Luca 18:2-8

sunday5febDivine Liturgy ✟Duminica vameșului și a fariseului: Astăzi începe TriodulSf. Mc. Calamanda, Spania • Sf. Cuv. Teodosie, Cilicia • Sf. Ier. Agricolie, OlandaFasting rule:Fast FreeII Timotei 3:10-15Matei 28:16-20; Luca 18:10-14

monday6febSf. Ier. Vucol, episcopul SmirneiSf. Ier. Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel MareFasting rule:Fast FreeEvrei 7:26-28;8:1-2Ioan 10:1-9; Ioan 10:9-16

tuesday7febSf. Ier. Partenie al Lampsacului• Sf. Cuv. Luca cel Nou, din EladaSf. Sf. Mc. Augulie, episcop de Augusta, azi Londra • Sf. 1007 de Mucenici din NicomidiaFasting rule:Fast FreeII Petru 2:9-22Marcu 13:14-23

wednesday8febSf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc ZahariaSf. Mc. Pavel, Luciu şi Chiriac, de la Roma • Sf. Mc. Nichifor şi ŞtefanFasting rule:Fast FreeEfeseni 2: 4-10Matei 10: 16-22

thursday9febOdovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfințiți Mc. Marcel și PangratieSf. Mc. Apolonia din Alexandria, în Egipt • Sf. Ier. Sabin • Sf. Cuv. Petru Damaschinul, isihastulFasting rule:Fast FreeIacov 3: 1-10Marcu 11: 11-23

friday10feb†) Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. ValentinaSf. 10 Mucenici Soldaţi, din via Lavicana, de la Roma • Sf. Sotera, fecioara, de la Roma, sub DiocleţianFasting rule:Fast FreeLuca 21: 12-19; Ioan 15: 17-27; 16: 1-2II Timotei 2: 1-10

saturday11febSf. Sfinţit Mc. Vlasie, ep. Sevastiei; Sf. Teodora, împărăteasaAflarea moaştelor Sf. Proroc Zaharia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul • Sf. Ier. Lazăr, MilanoFasting rule:Fast FreeEvrei 4: 14-16; 5: 1-6Matei 10: 1, 5-8

sunday12febDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor)Sf. Mc. Modest, din Insula Sardinia, sub Diocleţian • Sf. Mc. Eulalia, ocrotitoarea BarceloneiFasting rule:Fast FreeI Corinteni 6: 12-20 Marcu 16:1-8Luca 15: 11-32

monday13febSf. Cuvios Martinian; Sf. Apostol Acvila şi soţia sa, PriscilaSf. Ier. Evloghie, patriarhul AlexandrieiFasting rule:Fast FreeII Timotei 3: 10-15Matei 28:16-20; Luca 18: 10-14

tuesday14febSf. Cuv. Auxentie, Maron şi Sf. Ier. AvraamSf. Sf. Mc. Valentie, preotul, de la Roma, sub Claudiu al II-lea GoticulFasting rule:Fast FreeII Petru 1:20-21;2:1-9Marcu 13: 9-13

thursday16febSf. Sf. Mc. Pamfil, preotul, şi Valentin, diaconul; Sf. Ier. Flavian, arhiepiscopul ConstantinopoluluiSf. Tigridie, preotul, Franţa • Sf. Ier. Eulalie, SiciliaFasting rule:Fast FreeI Petru 3: 10-22Marcu 12: 18-27

saturday18febSf. Ierarh Leon cel Mare, ep. Romei; Sf. Ier. Agapit, ep. Sinaului (Sâmbăta morților - Moșii de iarnă) Sf. Mc. Victorin, Dorotea, Teodul şi Agripina • Sf. Mc. PiuliuFasting rule:Fast FreeI Tesaloniceni 4:13-17 Luca 21:8-9,25-27,33-36

sunday19febDivine Liturgy ✟Duminica Înfricoșătoarei judecăți (a Lăsatului sec de carne)Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie și MacarieFasting rule:Fast FreeI Corinteni 8:8-13;9:1-2Marcu 16:9-20; Matei 25:31-46

april

sunday16aprDivine Liturgy ✟Învierea Domnului (Sfintele Paști)Sf. Ier. Toribie, episcop de Astorga, în Spania • Sf. Ier. Fructuosus, arhiepiscop de Braga, în PortugaliaFasting rule:Fast FreeFapte 1:1-8Marcu 16:1-8; Ioan 1:1-17

monday17aprDivine Liturgy ✟Sfintele PaștiSf. Sf. Mc. Anichit, episcopul RomeiFasting rule:Fast FreeFilipeni 4: 4-9Matei 21: 1-11; 15-17; Ioan 12: 1-18

tuesday18aprDivine Liturgy ✟Sfintele Paști Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ierarh Cosma, ep. Calcedonului; Sf. Mc. Ioan din IaninaFasting rule:Fast FreeFapte 2:14-21 Luca 24:12-35

wednesday19aprSf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfinţit Mc. PafnutieSf. Crescenţiu, ipodiaconul, de la Florenţa (†396) • Sf. Ier. Ioan, patriarhul IerusalimuluiFasting rule:Fast FreeFapte 2:22-38Ioan 1:35-51

thursday20apr† Sf. Ier. Teotim, episcopul Tomisului; Sf. Cuv. Teodor TrihinaSf. Ap. Zaheu Vameșul, episcop de Cezareea Palestinei (sec.I)Fasting rule:Fast FreeFapte 2:38-43Ioan 3:1-15

friday21aprDivine Liturgy ✟†) Izvorul Tămăduirii; Sf. Sf. Mc. Ianuarie episcop de Benevento, şi cei împreună cu dânsul: Procul, Soson şi Faust, diaconii, Dezideriu, citeţul, Eutihie şi Auction (†305)Sf. Cuv. Beunie, stareţ evanghelizator în Ţara Galilor • Sf. Cuv. Melruba, stareţ în AngliaFasting rule:Fast FreeFapte 3:1-8 Ioan 2:12-22

saturday22aprSf. Ier. Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei, azi Fethiye, în TurciaSf. Ier. Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei, Sf. Ap. NatanaelFasting rule:Fast FreeFapte 3:11-16 Ioan 3:22-33

sunday23aprDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 2-a după Paști (a Sf. Apostol Toma); Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruințăSf. Cuv. Wigbert, din Irlanda • Sf. Ier. Damian mărturisitorul, episcop de VeronaFasting rule:Fast FreeFapte 12:1-11Matei 28:16-20; Ioan 20:19-31

monday24aprSf. Ier. Mărt. Ilie Iorest (1640-1643), Simion Ștefan (†1656) și Sava Brancovici, mitropoliții Transilvaniei (†1680)Sf. Ier. Meletie, primul episcop de Londra • Sf. Ier. Wilfrid, episcop de York, UK • Sf. Cuv Egbert, de la Lindisfarne, trăitor în insula Iona, în ScoțiaFasting rule:Fast FreeFapte 3:19-26 Ioan 2:1-11

tuesday25aprSfântul Apostol şi Evanghelist Marcu; Sf. Cuv. Vasile de la Poiana MăruluiSf. Ier. Macedonie al II-lea Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului, împotriva monofizismuluiFasting rule:Fast FreeI Petru 5:6-14 Luca 10:16-21

thursday27aprSf. Ap. Simeon, rudenia Domnului, episcopul IerusalimuluiSf. Ap. Aristarh, Marcu şi Zinon • Sf. Cuv. Ioan MărturisitorulFasting rule:Fast FreeFapte 4:23-31 Ioan 5:24-30

saturday29aprSf. 9 Mucenici din Cizic Teognis, Ruf, Teostih, Artemie, Magnon, Teodot, Tavmasie şi FilimonSf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni; Sf. Cuv. Endelia, pustnică în AngliaFasting rule:Fast FreeFapte 5:21-32 Ioan 6:14-27

sunday30aprDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 3-a după Paști (A mironosițelor); Sf. Ap. Iacov al lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul EvrieiSf. Ier. Eutropie, episcop de Saintes, în FranţaFasting rule:Fast FreeFapte 6:1-7Luca 24:1-12; Marcu 15:43-47; 16:1-8

may

monday1maySf. Proroc Ieremia; Sf. Cuv. Mucenici Eftimie, Ignatie şi AcachieSf. Cuv. Isidora; Sf. TamaraFasting rule:Fast FreeFapte 6:8-15;7:1-5,47-60Ioan 4:46-54

tuesday2mayAducerea moaştelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare†) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patriarhul Constantinopolului; Sf. Matrona de la MoscovaFasting rule:Fast FreeEvrei 13:7-16Matei 5:14-19

thursday4maySf. Mc. Pelaghia din TarsSf. Monica, mama Fericitului AugustinFasting rule:Fast FreeFapte 8,26-39 Ioan 6,40-44

saturday6maySf. şi Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sf. Mc. VarvarSf. Ier. Idbertie (Eadbert), episcop de Lindisfarne, în AngliaFasting rule:Fast FreeFapte 9,19-31 Ioan 15,17-27; 16,1-2

sunday7mayDivine Liturgy ✟Duminica a 4-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda)Arătarea pe cer a semnului Sfintei Cruci în Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi CodratFasting rule:Fast FreeFapte 9,32-42Luca 24,13-35; Ioan 5,1-15

monday8may†) Sf. Ap. şi Evanghelist Ioan TeologulSf. Cuvios Arsenie cel Mare • Sf. Mc. Sigismund, rege al Burgundiei, în FranțaFasting rule:Fast FreeI Ioan 1, 1-7Ioan 21, 15-25; Ioan 19, 25-28, 21, 24-25

tuesday9mayAducerea la Bari a moaştelor Sf. Ier. Nicolae; Sf. Proroc Isaia; Sf. Mc. HristoforSf. Mc. Polim, diaconul, Efenic şi Cast, de la MilanoFasting rule:Fast FreeFapte 10,21-33 Ioan 7,1-13

thursday11maySf. Sfințit Mucenic Mochie; Sf. Ierarh Metodie şi Sf. Cuvios Chiril, luminătorii slavilorSf. Cuv. Sofronie Zăvorâtul, de la Lavra Peşterilor din KievFasting rule:Fast FreeFapte 10,34-43 Ioan 8,12-20

saturday13maySf. Mc. Glicheria; Sf. Serghie MărturisitorulSf. Cuv. Eufrosin, de la Mănăstirea Iviron, din Sfântul MunteFasting rule:Fast FreeFapte 12,1-11 Ioan 8,31-42

sunday14mayDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 5-a după Paști (a Samarinencei)Sf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfinţit Mc. Terapont, episcopul CipruluiFasting rule:Fast FreeFapte 11,19-30Ioan 20,1-10; Ioan 4,5-42

monday15maySf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Ier. Ahile, ep. Larisei† Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitrop. MoldoveiFasting rule:Fast FreeFapte 9:32-42Luca 24:13-35; Ioan 5:1-15

tuesday16maySf. Cuv. Teodor cel Sfinţit; † Sf. Cuv. Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria PutneiSf. Ier. Carantochie, stareț și apoi episcop, în Irlanda, ucenic al Sf. PatrickFasting rule:Fast FreeFapte 12,25;13.1-12 Ioan 8,51-59

thursday18maySf. Mc. Petru, Dionisie şi Paulin; Sf. Mc. Teodot și cele 7 fecioare din Ancira Înjumătățirea CincizecimiiSf. Sf. Mc. Teodor, episcopul RomeiFasting rule:Fast FreeFapte 14,20-28;15.1-4 Ioan 9,39-10,9

saturday20maySf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din FilipiSf. Monica, mama Fericitului AugustinFasting rule:Fast FreeFapte 15,35-41 Ioan 10,27-38

sunday21mayDivine Liturgy ✟†) Duminica a 6-a după Paști (a Orbului din naștere); †) Sfinţii Mari Împăraţi şi întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa, ElenaSf. Cuv. Agapit, de la Markushev, Vologda, în RusiaFasting rule:Fast FreeFapte 26:1,12-20Ioan 20,11-18; Ioan 9,1-38; Ioan 10:1-9

monday22maySf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea EcumenicSf. Ier. Lup, episcop de Limoges, în FranțaFasting rule:Fast FreeFapte 11:19-30Ioan 20:1-10; Ioan 4:5-42

tuesday23maySf. Ier. Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei; Sf. Mironosiţă Maria lui CleopaSf. Sf. Mc. Desiderie (Didier), de la Genova, episcop de Langres, în FranțaFasting rule:Fast FreeFapte 17,19-28 Ioan 12,19-36

thursday25mayDivine Liturgy ✟Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor)Sf. Cuv. Beda Venerabilul, de la Wermouth, în Marea Britanie • Sf. Ier. Aldelmie, stareţ și apoi episcop în AngliaFasting rule:Fast FreeFapte 1, 1-12Marcu 16,9-20; Luca 24,36-53

saturday27maySf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Mărt. Ioan Rusul; Sf. Sfințiți Mc. Eladie ep. Sardei și TerapontSf. Ioan Rusul, mărturisitorul, făcătorul de minuni, de la Nea Prokopi, din Evvia, în GreciaFasting rule:Fast FreeFapte 20,7-12 Ioan 14,10-21

sunday28mayDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 7-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul CalcedonuluiSfântul Sfinţit Mucenic Eutihie, Episcopul Melitinei; Sfânta Muceniță Eliconida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Niceea (Nicene)Fasting rule:Fast FreeFapte 20:16-18,28-36Ioan 21,1-14; Ioan 17:1-13

monday29maySf. Mc. Teodosia fecioara; Sf. Sfinţit Mc. Olivian; Sf. Ier. Alexandru, arhiepiscopul AlexandrieiSf. Cuv. Buriania (Buryan), prinţesă irlandeză, pustnică în AngliaFasting rule:Fast FreeFapte 21,8-14 Ioan 14,27-15,7

tuesday30maySf. Cuv. Isaachie Mărturisitorul şi Varlaam; Sf. Mc. NatalieSf. Cuv. Venantie, pustnic la Mănăstirea Lérins, în FranțaFasting rule:Fast FreeFapte 21,26-32 Ioan 16,2-13

]
X