Post cu dezlegare la ouă, lactate și pește

Fasting rule Fast Day (Dairy, Eggs, and Fish Allowed)

Fast Day (Dairy, Eggs, and Fish Allowed)

march

monday11marSf. Ierarh Sofronie, patr. Ierusalimului; Sf. Sfințit Mc. PionieSf. Ier. Benedict de Milano • Sf. Ier. Ingusie, Irlanda • Sf. Sf. Mc. Evloghie, SpaniaFasting ruleFast Day (Dairy, Eggs, and Fish Allowed)III Ioan 1:1-15 Luca 19:29-40; 22:7-39

tuesday12marSf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Ier. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul TeologSf. și Dreptul Finees, nepotul lui Aaron; Sf. 9 Mucenici; Sf. Petru, diaconul, ucenicul Sf. Grigorie DialogulFasting ruleFast Day (Dairy, Eggs, and Fish Allowed)Iuda 1:1-10 Luca 22:39-42, 45-71; 23:1

wednesday13marAducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor Mărturisitorul, patriarhul Constantino-polului; Sf. Mc. Hristina (Cristina), fecioara, din PersiaSf. Sf. Mc. Publiu, episcop de Atena, sub Marc Aureliu; Sf. Mc. African, Publiu şi TerenţiuFasting ruleFast Day (Dairy, Eggs, and Fish Allowed)Ioil 3:12-21 Ioil 2:12-26

thursday14marSf. Cuvios Benedict de Nursia; Sf. Sfinţit Mc. Alexandru, preotulSf. 47 de Mucenici, botezați de Sf. Ap. Petru în temnița Mamertina, de la RomaFasting ruleFast Day (Dairy, Eggs, and Fish Allowed)Iuda 1:11-25 Luca 23:1-31, 33, 44-56

friday15marSf. Mc. Agapie, Plisie şi Timolau, Alexandru, Alexandru, Dionisie şi DionisieSf. Sf. Noi Mc. Alexie, protoiereul, Dimitrie, preotul, şi Mihail, din RusiaFasting ruleFast Day (Dairy, Eggs, and Fish Allowed)Zaharia 8:7-17 Zaharia 8:19-23

saturday16marSf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din PatmosSf. Ier. Serapion, Rusia • Sf. Ier. Ambrozie Mărturisitorul, patriarhul GeorgieiFasting ruleFast Day (Dairy, Eggs, and Fish Allowed)Galateni 5:22-26;6:1-2 Matei 6:1-13

sunday17marDivine Liturgy ✟✝) Duminica izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză); Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Cuv. Teostirict, imnografulSf. Mc. Marin • Sf. Ier. Patrick, luminătorul Irlandei • Sf. Cuv. Ghertruda, Belgia Fasting ruleFast Day (Dairy, Eggs, and Fish Allowed)Romani 13:11-14;14:1-4Ioan 20:11-18; Matei 6:14-21