Hristos în Africa

România

Calendar ortodox

Upcoming Events

June

Saturday1junSf. Iustin Martirul şi Filosoful şi cei împreună cu dânsul: Hariton, Harita, fecioara, Evelpist, Ierachie, Peon, Valerian şi Iust, de la RomaSf. Cuv. Mc. Vitia (Wite), pustnica, din Anglia, mucenicită de vikingiFasting ruleFast FreeFapte 12:1-11 Ioan 8:31-42

Sunday2junDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 5-a după Paști (a Samarinencei); †) Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Nichifor Mărturisitorul, patriarhul ConstantinopoluluiSf. 48 de Mucenici de la Lyon: Potin, episcopul, Sanctus, diaconul, Vetius, Epagatus, Maturus, Ponticus, Biblis, Atal, Alexandru şi Blandina, fecioara, și cei împreună cu dânșiiFasting ruleFast FreeFapte 11:19-30Ioan 20:1-10; Ioan 4:5-42

Monday3junSf. Mc. Luchilian şi cei împreună cu dânsul: Paula, fecioara, şi cei 4 copii: Ipatie, Paul, Dionisie şi ClaudiuSf. Mc. Pergentin şi Laurentin, copiii, fraţi de sânge, muceniciți la Arezzo, în ToscanaFasting ruleFast FreeFapte 12:12-17 Ioan 8:42-51

Tuesday4jun† Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel, muceniciți la IsacceaSf. Ier. Mitrofan, patr. Constantinopolului; Sf. Mironosiţe Maria şi Marta, surorile Dreptului LazărFasting ruleFast FreeEvrei 7:26-28;8:1-2 Ioan 10:1-9

Wednesday5junOdovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; Sf. Sfinţit Mc. Dorotei, episcopul Tirului; Sf. Mc. Apolo şi LeonidSf. Sf. Mc. Bonifatie, episcop de Mainz, apostolul Germaniei, şi cei 52 împreună cu dânsulFasting ruleFast Day (Fish Allowed)Fapte 13:13-24 Ioan 6:5-14

Thursday6junSf. Cuv. Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii lui DalmatSf. Ier. Iarlatie (Jarlath), stareţ şi episcop în IrlandaFasting ruleFast FreeFapte 14:20-28;15.1-4 Ioan 9:39-10:9

Friday7junSf. Sfinţit Mc. Teodot din Ancira; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. SebastianaSf. Ier. Colman, episcop şi întemeietor al Mănăstirii Dromore, în Irlanda; Sf. Ier. Meriadoc, stareţ şi episcop în AngliaFasting ruleFast Day (Fish Allowed)Fapte 15:5-12 Ioan 10:17-28

Saturday8jun✝ Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. Mare Mc. Teodor StratilatSf. Ier. Medardie, episcop de Noyon, în Franța • Sf. Ier. Cloud, episcop de Metz, în FranțaFasting ruleFast FreeEfeseni 2:4-10 Matei 10:16-22

Sunday9junDivine Liturgy ✟†) Duminica a 6-a după Paști (a Orbului din naștere); Sf. Ier. Chiril, arhiepiscopul Alexandriei; Sf. Mc. Tecla și EnataSf. Cuv. Baitenie (Baithen), stareţ la Iona, ScoțiaFasting ruleFast FreeFapte 16:16-34Ioan 20:11-18; Ioan 9:1-38

Monday10junSf. Mc. Alexandru şi Antonina; Sf. Sfinţit Mc. Timotei, episcopul PruseiSf. Ier. Itamerie (Ithamer), episcop în AngliaFasting ruleFast FreeFapte 17:1-9 Ioan 11:47-54

Tuesday11junSf. Ap. Bartolomeu şi BarnabaSf. Cuv. Varnava, starețul Mănăstirii Vetluga, din RusiaFasting ruleFast FreeI Corinteni 4:9-16Luca 10:16-21; Matei 5:14-19

Wednesday12junOdovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru AtonitulSf. Mc. Maria, tânără sclavă, mucenicită sub Adrian Fasting ruleFast Day (Fish Allowed)Fapte 18:22-28 Ioan 12:36-47

Thursday13junDivine Liturgy ✟(†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Sf. Mc. Achilina; Sf. Ier. Trifilie, episcopul Lefcosiei din CipruSf. Ier. Antipatru Mărturisitorul, episcop de Bostra, în ArabiaFasting ruleFast FreeFapte 1:1-12Marcu 16:9-20; Luca 24:36-53

Friday14junSf. Proroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul ConstantinopoluluiSf. Mc. Valerian şi Rufin, din Picardia, în FranțaFasting ruleFast Day (Fish Allowed)Fapte 19:1-8 Luca 4:22-30

Saturday15junSf. Proroc Amos; † Sf. Mc. Isihie; Fericiţii Augustin şi IeronimSf. Mc. Lazăr, cneaz în Serbia; Sf. Ier. Spiridon, patriarhul Serbiei; Sf. Cuv. Edburga, stareţă la Winchester, în Anglia, şi surorile sale Elfleda şi EthelhildaFasting ruleFast FreeFapte 20:7-12 Ioan 14:10-21

Sunday16junDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 7-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Sf. Ier. Tihon, episcopul Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu, episcopul ApoloniadeiSf. Sf. Mc. Aurie și Iustina, muceniciți de hunii lui Attila, la Moguntia, în Renania, azi în GermaniaFasting ruleFast FreeFapte 20:16-18,28-36 Ioan 21:1-14; Ioan 17:1-13

Monday17junSf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie şi FelixSf. Cuv. Botolfie, întemeietorul Mănăstirii Iken, în AngliaFasting ruleFast FreeFapte 21:8-14 Ioan 14:27-15:7

Tuesday18junSf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul, de la Tripoli, în Liban, sub Vespasian; Sf. Cuv. Erasm; Soborul Sf. Arhanghel MihailSf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. ErasmFasting ruleFast FreeFapte 21:26-32 Ioan 16:2-13

Wednesday19junSf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel MareSf. Ier. Iov, primul patriarh al MoscoveiFasting ruleFast Day (Fish Allowed)Iuda 1:1-25 Ioan 14:21-24

Thursday20junSf. Sfinţit Mc. Metodie, episcopul Patarelor; Sf. Ier. Calist, patriarhul ConstantinopoluluiSf. Nicolae CabasilaFasting ruleFast FreeFapte 25:13-19 Ioan 16:23-33

Friday21junOdovania praznicului Înălțării Domnului; Sf. Mc. Iulian din Tars şi AfrodisieSf. Cuv. Mevanie, stareţ în FranţaFasting ruleFast Day (Fish Allowed)Fapte 27:1-44;28:1 Ioan 17:18-26

Saturday22jun†) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebiu, episcopul Samosatei; Sf. Mc. Zenon și Zina (Pomenirea morților - Moșii de vară)Sf. Ier. Exuperantie, episcop de ComoFasting ruleFast FreeI Tesaloniceni 4:13-17 Ioan 21:14-25

Sunday23junDivine Liturgy ✟(✝) Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile)Sf. Cuv. Eteldreda, stareţă la Ely, în AngliaFasting ruleFast FreeFapte 2:1-11Ioan 20:19-23; Ioan 7:37-52; 8:12

Monday24junDivine Liturgy ✟(✝) Sfânta Treime; (†) Naşterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele sau Drăgaica); † Aducerea moaştelor Sf. Mare Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; † Sf. Ier. Niceta de RemesianaSf. Cuv. Germochie, din IrlandaFasting ruleFast FreeEfeseni 5:8-19Luca 1:24-25, 57-68, 76, 80; Matei 18:10-20

Tuesday25junSf. Cuv. Mc. Fevronia, de la Nisibe, azi Nusaybin, în Turcia (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)Sf. Cuv. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie şi fraţii săi; Sf. Mc. LiviaFasting ruleFast FreeRomani 1:1-7,13-17 Matei 4:23-25;5:1-13

Wednesday26junSf. Cuv. David din Tesalonic, făcătorul de minuni (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel)Sf. Ciniburga (Cyniburg), prinţesă din AngliaFasting ruleFastRomani 1:18-27 Matei 5:20-26

Thursday27junSf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Mironosiţă IoanaSf. Cuv. Martin, de la Mănăstirea din Turov, în Belarusia; Sf. Mc. Iacov, din Emesa, azi Homs, în SiriaFasting ruleFast Day (Wine and Oil Allowed)Romani 1:28-32;2:1-9 Matei 5:27-32

Friday28junAducerea moaştelor Sf. Mc., Doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. PapiasSf. Cuv. Austelie (Austell), din AngliaFasting ruleFastRomani 2:14-28 Matei 5:33-41

Saturday29junDivine Liturgy ✟(†) Sf. Apostoli Petru şi Pavel; Odovania praznicului Pogorârii Sf. DuhSf. Cuv. Mc. Iuliota (Juliot), din AngliaFasting ruleFast FreeII Corinteni 11:21-33;12:1-9Ioan 21,14-25; Matei 16:13-19

Sunday30junDivine Liturgy ✟✝) Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților); † Soborul Sfinţilor 12 Apostoli; †) Sf. Ier. Ghelasie de la RâmeţSf. Ier. Marţial, episcop de Limoges, în FranțaFasting ruleFast FreeI Corinteni 4:9-16Matei 28:16-20; Matei 10:32-33; 37-38; 19:27-30

July

Monday1jul†) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc., Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian, cei din RomaSf. Cuv. Carilefie (Carilefus), din Auvergne, în FranțaFasting ruleFast FreeI Corinteni 12:27-31;13:1-8Matei 10:1, 5-8

Tuesday2julAşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul IerusalimuluiSf. Ier. Ioan (Maximovici), arhiepiscop de San Francisco, în SUAFasting ruleFast FreeEvrei 9:1-7 Luca 1:39-49, 56

Wednesday3julSf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patriarhul ConstantinopoluluiSf. Nou Mc. Gherasim, de la Carpenision, mucenicit la ConstantinopolFasting ruleFastRomani 4:13-25 Matei 7:21-23

Thursday4julSf. Ier. Andrei, arhiepiscopul Cretei; Sf. Cuv. MartaSf. Valentin Mărturisitorul, preot la Griselles, în Burgundia, FranțaFasting ruleFast FreeRomani 5:10-16 Matei 8:23-27

Friday5jul† Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. LampadieSf. Ier. Numerian, arhiepiscop de Trier, în GermaniaFasting ruleFastGalateni 5:22-26;6:1-2Matei 11:27-30

Saturday6julSf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din Roma; Sf. Sf. Mc. Astie, episcopul DirahieiSf. Ier. Amand, episcop de Besançon, în Franța Fasting ruleFast FreeRomani 3:19-24 Matei 7:1-8

Sunday7julDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților români) - Chemarea primilor Apostoli, (Lumina faptelor bune și mărturisirea lui Hristos); Sf. Mare Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon și Acachie; Sf. Mc. Evanghel Sf. Cuv. Boniție, stareț la Monte Cassino, în Lazio (†582) • Sf. Ier. Ampelie, episcop de MilanoFasting ruleFast FreeGalateni 3:23-29;4:1-5Marcu 16:1-8; Matei 4:18-23

Monday8julSf. Mare Mc. Procopie şi mama sa, Sf. Mc. Teodosia; †) Sf. Mc. Epictet, preotul, şi Astion, monahul Sf. Cuv. Vaurie (Vaury), pustnicul, din Limousin, în FranțaFasting ruleFast FreeI Timotei 4:9-15 Luca 6:17-19, 9:1-2, 10:16-21

Tuesday9julSf. Sfinţiţi Mc. Pangratie, episcopul Taorminei, şi Chiril, episcopul Gortinei; Sf. Mc. Andrei și Prov†) Cinstirea Sf. Ic. a Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Măn. NeamțFasting ruleFast FreeRomani 7:14-8:2 Matei 10:9-15

Wednesday10julSf. 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei, dintre care: Leontie, Daniel, Mavrichie, Antonie, Milionie, Decomidie, Antonie, Teolie, Chesie, Gagian, Cliric, Susana, Necian, Teodot, Chiril, și cei împreună cu dânșiiSf. Mc. Silvan, de la Roma • Sf. Ier. Paternian, episcop de Fano, în MarcheFasting ruleFastRomani 8:2-13 Matei 10:16-22

Thursday11julSf. Mare Mc. Eufimia; Sf. Olga, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea RusieiSf. Ier. Aletie (Aleth), episcop de Cahors, în Franța Fasting ruleFast FreeII Corinteni 6:1-10Marcu 5:24-34; Luca 7:36-50

Friday12jul(†) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu şi Ilarie; Sf. Cuv. Mihail Maleinul; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Paisie AghioritulSf. Cuv. Biabelie (Biabailus), pustnicul, din Bretania, în FranțaFasting ruleFastRomani 9:6-19 Matei 10:32-36; 11:1

Saturday13julSoborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Mc. Maria din Persia; Sf. Cuv. SaraSf. Cuv. Heliofot, Amon, Hepafrodit şi Eutenie, care s-au nevoit pe muntele Koronea, în CipruFasting ruleFast FreeEvrei 2:2-10Luca 10:16-21

Sunday14julDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieții); Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim AghioritulSf. Ier. Felix, primul episcop de Como, în LombardiaFasting ruleFast FreeTit 3:8-15Marcu 16:9-20; Matei 5:14-19

Monday15julSf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Ier. Iosif, arhiepiscopul Tesalonicului; Sf. Vladimir, luminătorul RusieiAflarea capului Sf. Matroana din Hios, în GreciaFasting ruleFast FreeI Corinteni 13:11-14;14:1-5Matei 17:24-27; 18:1-4

Tuesday16julSf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai lui; Sf. Mc. IuliaSf. 15.000 de Mucenici din PisidiaFasting ruleFast FreeRomani 10:11-21;11:1-2 Matei 11:16-20

Wednesday17julSf. Mare Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, episcopul IonopoleiSf. Ier. Teodosie mărturisitorul, episcop de Auxerre, în FranțaFasting ruleFastGalateni 3:23-29;4:1-5 Marcu 5:24-34

Thursday18jul†) Sf. Mc. Emilian de la Durostorum; Sf. Cuv. PamvoSf. Ier. Rufilie, episcop de Forlimpopoli, evangheli-zator în EmiliaFasting ruleFast FreeRomani 11:13-24 Matei 11:27-30

Friday19julSf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Die; Aflarea moaştelor Sf. Cuv. Serafim de SarovSf. Ier. Teodor, episcop de Edesa (sec. IX)Fasting ruleFastRomani 11:25-36 Matei 12:1-8

Saturday20julDivine Liturgy ✟†) Sfântul Slăvit Proroc Ilie TesviteanulSf. Mc. Salomeea, de la IerusalimFasting ruleFast FreeIacov 5:10-20Luca 4:22-30

Sunday21julDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 4-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului); Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Proroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafael şi Partenie, de la Agapia VecheSf. 3 Mucenici din Mitilene, în GreciaFasting ruleFast FreeRomani 6:18-23Luca 24:1-12; Matei 8:5-13

Monday22julSf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. MarcelaSf. Menelau, stareţ în Auvergne – FranţaFasting ruleFast FreeI Corinteni 9:2-12 Luca 8:1-3

Tuesday23julAducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Sf. Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei; Sf. Mc. Vitalie şi ValeriaSf. Cuv. Conan, din Anglia (sec. VI)Fasting ruleFast FreeRomani 14:9-18 Matei 12:14-16; 22-30

Wednesday24julSf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. ErmoghenSf. 83 de soldaţi mucenici, de la Amiterne, în AbruzzoFasting ruleFastRomani 15:7-16 Matei 12:38-45

Thursday25julAdormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părinţi de la Sinodul al V-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi EupraxiaSf. Mc. Agontie şi Nona, de la RomaFasting ruleFast FreeGalateni 4:22-27Luca 8:16-21

Friday26julSf. Sfinţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma; †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la MuscelSf. Ermolae, cel fără de arginţi, din CipruFasting ruleFastGalateni 3:23-29;4:1-5 Marcu 5:24-34

Saturday27jul† Sf. Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. AntuzaSf. Ier. Urs, episcop de Troyes, în FranţaFasting ruleFast FreeII Timotei 2:1-10Luca 21:12-19; Ioan 15:17-27; 16:1-2

Sunday28julDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 5-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei; a Sf. Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic); Sf. Ap. şi Diaconi: Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena; Sf. Cuv. Pavel de la XiropotamuSf. Ier. Samson, episcop de Dol, în BretaniaFasting ruleFast FreeRomani 10:1-10Luca 24:13-35; Matei 8:28-34; 9:1

Monday29julSf. Mc. Calinic, Veniamin şi Mamant; Sf. Mc. Teodota cu fiii săiSf. Ier. Lup, episcop de Troyes, în FranţaFasting ruleFast FreeRomani 16:17-24 Matei 13:10-23,43

Tuesday30julSf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Mc. Rufin de la Assisi, în UmbriaSf. Ier. Pavel şi Sf. Ioan, preotul, nevoitori în SinaiFasting ruleFast FreeFapte 15:35-41 Matei 13:24-30

Wednesday31julÎnainte-prăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)Sf. Evdochim; Sf. şi Dreptul Iosif din Arimateea; Fasting ruleFastRomani 15:1-7Ioan 20:1-10; Matei 9:27-35

August

Thursday1augScoaterea Sfintei Cruci; Sf. 7 frați Mc. Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) Sf. Nou Mc. Dimitrie, protoiereul, din RusiaFasting ruleFastEvrei 11:33-40;12:1-2 Matei 10:16-22

Friday2augAducerea moaştelor Sf. Întâiului Mc. şi Arhidiacon Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împărat Iustinian cel MareSf. Cuv. Viniac (Winiak), din Irlanda (sec. VI)Fasting ruleFastFaptele Apostolilor 6:8-15;7:1-5,47-60 Marcu 12:1-12

Saturday3augSf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din TesalonicSf. Cuv. Antonie Romanul, tămăduitorul, de la Novgorod, în RusiaFasting ruleFast Day (Wine and Oil Allowed)Romani 9:1-5 Matei 9:18-26

Sunday4augDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 6-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. TatuilSf. Cuv. Baumadie (Baumade), pustnicul, din Maine, Franța (540)Fasting ruleFast Day (Wine and Oil Allowed)Romani 12:6-14Luca 24:36-53; Matei 9:1-8

Monday5augÎnainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ier. Fabian, episcopul RomeiSf. Mc. Catidie, Catidian şi Solev, din EgiptFasting ruleFastI Petru 1:1-25;2:1-10 Matei 13:54-58

Tuesday6augDivine Liturgy ✟(†) Schimbarea la Faţă a DomnuluiSf. Teoctist, episcop de Cernigov, în UcrainaFasting ruleFast Day (Fish Allowed)II Petru 1:10-19 Luca 9,28-36; Matei 17:1-9

Wednesday7aug†) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Irina, împărăteasaSf. Mc. Potamia, din Alexandria Egiptului Fasting ruleFastI Corinteni 15:12-19 Marcu 9:2-9

Thursday8augSf. Ier. Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului şi Miron, episcopul CreteiSf. doi Mucenici din Tir, în Fenicia • Sf. Mc. StiriacFasting ruleFastI Corinteni 7:24-35 Matei 15:12-21

Friday9augSf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărturisitori pentru icoana lui HristosSf. Cuv. David, stareț la Sligo, Irlanda (610)Fasting ruleFastFapte 1:12-17, 21-26 Matei 15:29-31

Saturday10augSf. Mc. Lavrentie, arhidiaconul; Sf. Sf. Mc. Xist, episcopul Romei; Sf. Mc. IpolitSf. Cuv. Bertamie, pustnicul, de la Ilam, AngliaFasting ruleFast Day (Wine and Oil Allowed)Romani 12:1-3 Matei 10:37-42, 11:1

Sunday11augDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 7-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); †) Sf. Ier. Nifon, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Evplu, arhidiaconulSf. Cuv. Lelia, fecioara, nevoitoare la Limerick, în Irlanda Fasting ruleFast Day (Wine and Oil Allowed)Romani 15:1-7Ioan 20:1-10; Matei 9:27-35

Monday12augSf. Mc. Fotie şi AnichitSf. Ier. Iambert, episcop de Canterbury, în AngliaFasting ruleFastI Corinteni 9:13-18 Matei 16:1-6

Tuesday13augOdovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului; Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei din GazaSf. Ier. Murtaghie (Murtagh), episcop în Irlanda Fasting ruleFastI Corinteni 10:5-12 Matei 16:6-12

Wednesday14augÎnainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Proroc MiheiaSf. Cuv. Verenfridie (Werenfrid), de neam englez, evanghelizator în Frise, Olanda (760) Fasting ruleFastI Corinteni 10:12-22 Matei 16:20-24

Thursday15augDivine Liturgy ✟(†) Adormirea Maicii DomnuluiSf. Cuv. Macarie Romanul, făcătorul de minuni, de la Novgorod, în RusiaFasting ruleFast FreeFilipeni 2:5-11Luca 1:39-49, 56; Luca 10: 38-42, 11, 27-28

Friday16augAducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid Sf. Cuv. Frambaldie (Frambaldus), din Auvergne, în Franța, pustnic în Maine și zăvorât lângă ParisFasting ruleFastI Timotei 3:13-16;4:1-5Luca 9:51-57, 10:22-24, 13:22

Saturday17aug✝) Sfântul Gheorghe Pelerinul; Sf. Sf. Mc. Miron, preotul, Straton şi CiprianSf. Iacov, diaconul, de neam italian, misionar în Nordumbria, Marea Britanie (sec. VII) Fasting ruleFast FreeRomani 13:1-10 Matei 12:30-37

Sunday18augDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); Sf. Mc. Flor și LavruSf. Ier. Daganie (Daganus), monah la Inis, episcop de Ulster, în IrlandaFasting ruleFast FreeI Corinteni 1:10-17Ioan 20:11-18; Matei 14:14-22

Monday19augSf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi TeclaSfântul Sebaldus, ocrotitorul orașului Nürnberg Fasting ruleFast FreeI Corinteni 11:31-34;12:1-6 Matei 18:1-11

Tuesday20augSf. Proroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor şi TeoharieSf. Cuv. Amador, pustnic la Rocamadour, în FranțaFasting ruleFast FreeI Corinteni 12:12-26 Matei 18:18-22;19:1-2; 13-15

Wednesday21augSf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa cu fiii ei; Sf. Mc. Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul şi VenustSf. Sf. Mc. Privat, episcop de Anderitum (Javols) și apoi de Mende, în Franța, mucenicit de vandaliFasting ruleFastI Corinteni 13:4-13;14:1-5 Marcu 3:13-21

Thursday22augSf. Mc. Agatonic, şi cei împreună cu elSf. Cuv. Sigfridie (Sigfrid), stareţ la Wearmouth, în AngliaFasting ruleFast FreeI Corinteni 14:6-19 Matei 20:17-28

Friday23augOdovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului; † Sf. Mc. Lup; Sf. Sf. Mc. Irineu, ep. de LugdunumSf. Mc. Timotei şi Apolinarie, de la Reims, în FranţaFasting ruleFastFilipeni 2,5-11 Luca 10, 38-42, 11, 27-28

Saturday24augSf. Sf. Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. TationSf. Mc. Tation de la Claudiopolis, în Capadocia, TurciaFasting ruleFast FreeRomani 14:6-9 Matei 15:32-39

Sunday25augDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii); Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. TitSf. Mc. Eusebiu, Ponţian, Vincenţiu şi Peregrin, de la Roma, sub Comod (sec. II)Fasting ruleFast FreeI Corinteni 3:9-17Ioan 20:19-31; Matei 14:22-34

Monday26augSf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia saSf. Ier. Victor, episcop de Mans, în Franța Fasting ruleFast FreeEvrei 10:32-38 Matei 21:18-22

Tuesday27augSf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie și Eutalia; Sf. Ier. Osie, ep. CordobeiSf. Mc. Antusa cea tânără, din PersiaFasting ruleFast FreeI Corinteni 15:29-38 Matei 21:23-27

Wednesday28augSf. Cuv. Iosif Isihastul; Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul IezechiaSf. Mc. Fereol, tribun din Vienne, Franța Fasting ruleFastI Corinteni 16:4-12 Matei 21:28-32

Thursday29augDivine Liturgy ✟(†) Tăierea capului Sf. Proroc Ioan BotezătorulSf. Cuv. Mc. Edvoldie (Edwold), prinţ din Anglia, devenit pustnicFasting ruleFastFapte 13:25-33Matei 14:1-13; Marcu 6:14-30

Friday30aug†) Sf. Ier. Varlaam, mitropolitul Moldovei și Ioan de la Râşca şi Secu, ep. Romanului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, patriarhii ConstantinopoluluiSf. Cuv. Hristofor Romanul, din Palestina (sec. VI)Fasting ruleFastII Corinteni 1:12-20 Matei 22:23-33

Saturday31augAșezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii DomnuluiSf. 4 Mucenici din Perga Pamfiliei • Sf. 366 de Mucenici din NicomidiaFasting ruleFast FreeEvrei 9,1-7 Luca 10:38-42, 11:27-28

September

Sunday1sepDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); † Începutul anului bisericesc; † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi mama sa, Sf. Cuv. Marta; Sf. 40 de muceniţe din Adrianopol (Tedeum)Sf. Ier. Felix, arhiepiscop de Pisa, în ToscanaFasting ruleFast FreeI Timotei 2:1-7 Ioan 21:1-14; Luca 4:16-22

Monday2sepSf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul, patriarhul ConstantinopoluluiSf. Ier. Iust, episcop de Lyon, adormit în Pustia EgiptuluiFasting ruleFast FreeRomani 8:28-39 Matei 23:13-22

Tuesday3sepSf. Sf. Mc. Antim, episcopul Nicomidiei;  Sf. Cuv. Teoctist; †) Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la Mănăstirea StânișoaraSf. Mc. Egulfie, stareţ la Mănăstirea Lérins, şi cei 4 împreună cu dânsul, din FranţaFasting ruleFast FreeII Corinteni 2:14-17;3:1-3 Matei 23:23-28

Wednesday4sepSf. Sf. Mc. Vavila, episcopul Antiohiei; Sf. Proroc Moise; Sf. Mc. PetroniuSf. Cuv. Simeon, stareţ al Mănăstirii Garedja, din GeorgiaFasting ruleFastII Corinteni 3:4-11 Matei 23:29-39

Thursday5sepSf. Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan BotezătorulSf. Ier. Amand, episcop de Besançon, în FranţaFasting ruleFast FreeII Corinteni 4:1-12Matei 23:29-39

Friday6sepPomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi MacarieSf. Mc. Eva, de la Dreux, în Franţa Fasting ruleFastEvrei 2:2-10 Luca 10:16-21

Saturday7sepÎnainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; † Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la PângăraţiSf. Cuv. Petru cel Evlavios, stareţ al Mănăstirii Mântuitorului, din BitiniaFasting ruleFast FreeI Corinteni 2:6-9 Matei 10:37-42, 11:1

Sunday8sepDivine Liturgy ✟✝) Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); (†) Naşterea Maicii DomnuluiSf. Ier. Disibod, episcop irlandez, întemeietorul Mănăstirii Nahe Valley, din Germania Fasting ruleFast FreeGalateni 6:11-18; Filipeni 2:5-11Luca 1:39-49, 56; Luca 10:38-42, 11:27-28; Ioan 3:13-17

Monday9sepSf. şi Drepţii dumnezeiești Părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; †) Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea EcumenicSf. Cuv. Chiran (Kiran), stareţ în Irlanda Fasting ruleFast FreeGalateni 4:22-27 Luca 8:16-21

Tuesday10sepSf. Mc. Minodora, Mitrodora şi NimfodoraSf. Ier. Aubertie, episcop de Avranches, întemeietor al Mănăstirii din Muntele Saint-Michel, în FranţaFasting ruleFast FreeII Corinteni 5:15-21 Ioan 3:16-21

Wednesday11sepSf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin bucătarulSf. Ier. Pațientie (Patient), episcop de Lyon Fasting ruleFastII Corinteni 6:11-16 Ioan 12:19-36

Thursday12sepOdovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi TeodulSf. Cuv. Daniel, din insula Tasios, la lacul Apolonias, în Bitinia, TurciaFasting ruleFast FreeII Corinteni 7:1-10 Ioan 11:47-54

Friday13sepÎnainteprăznuirea Înălţării Sfintei Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sf. Mc. Corneliu Sutaşul şi Ciprian, ep. Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi ValerianSf. Ier. Amat (Amatus), episcop de Sion, în ElveţiaFasting ruleFastEvrei 3:1-4 Matei 16:13-19

Saturday14sepDivine Liturgy ✟(†) Înălţarea Sfintei CruciSf. Ier. Maternie, episcop de Köln, în GermaniaFasting ruleFastI Corinteni 1:18-24Ioan 12:28-36; Ioan 19:6-11, 13-20, 25-28, 30

Sunday15sepDivine Liturgy ✟✝) Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; Sf. M. Mc. Nichita; † Sf. Ier. Visarion, arhiep. LariseiSf. Cuv. Ahardie, stareţ al Mănăstirii Jumièges, din Franţa; Sf. Cuv. Hermin, pustnicul, din Bretagne, FranţaFasting ruleFast FreeGalateni 2:16-20Matei 28:16-20; Marcu 8:34-38; 9:1

Monday16sepSf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi LudmilaSf. Mc. Victor şi Sosteniu, din CalcedonFasting ruleFast FreeII Corinteni 6:1-10 Luca 7:36-50

Tuesday17sepSf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis și AgapiSf. Cuv. Satirie, fratele mai mare al Sf. Ambrozie al Milanului Fasting ruleFast FreeII Corinteni 8:16-24;9:1-5 Luca 3:23-38, 4:1

Wednesday18sepSf. Ier. Eumenie, episcopul Gortinei; Sf. Mc. AriadnaSf. Cuv. Hibaldie (Hybbald), stareţ în AngliaFasting ruleFastII Corinteni 9:12-15;10:1-7 Luca 4:1-15

Thursday19sepSf. Mc. Trofim, Savatie şi DorimedontSf. Ier. Teodor, episcop de Canterbury, în Anglia Fasting ruleFast FreeII Corinteni 10:7-18 Luca 4:16-22

Friday20sepSf. M. Mc. Eustatie şi soţia Teopisti cu cei doi fii ai lor: Agapie şi TeopistSf. Mc. Eusebia, stareţă la Marsilia, Franța Fasting ruleFastEfeseni 6:10-17 Luca 21:12-19

Saturday21sepOdovania Praznicului Înălţării Sfintei Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Proroc IonaSf. Ier. Meletie şi Isachie, episcopii Ciprului • Sf. Cuv. Heia, stareţă în Anglia Fasting ruleFast FreeI Corinteni 1:26-31;2:1-5 Ioan 8:21-30

Sunday22sepDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată); †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sf. Mc. Foca, episcop de SinopeSf. Cuv. Lolan, din AngliaFasting ruleFast FreeI Corinteni 16:13-24Marcu 16:1-8; Luca 5:1-11

Monday23sepZămislirea Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Cuv. Xantipa şi PolixeniaSf. Cuv. Adamnan, stareţ la Mănăstirea Iona, în Scoția • Sf. Mc. Andrei, Ioan, Petru şi Antonie, din AfricaFasting ruleFast FreeGalateni 4:22-27Luca 1:5-25

Tuesday24sepSf. Întâia M. Mc. şi întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan AthonitulSf. Ştefan, rege al SerbieiFasting ruleFast FreeII Timotei 3:10-15Luca 1:39-49, 56; Luca 10:38-42, 11:27-28

Wednesday25sepSf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej Sf. Ier. Finbar, episcop şi stareţ în Irlanda (633) • Sf. Chelfridie (Chelfrid), stareţ în AngliaFasting ruleFastII Corinteni 13:3-13 Luca 5:33-39

Thursday26sep†) Mutarea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul GhedeonSf. Amantie, preotul, de la Citta di Castello, în UmbriaFasting ruleFast FreeI Ioan 4:12-19Ioan 21:14-25; Ioan 19:25-27; 21:24-25

Friday27sep†) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Calistrat şi EpihariaSf. Cuv. Varuh, pustnicul, din Anglia (sec. VI) • Sf. Sigbert, regele Angliei de EstFasting ruleFastGalateni 2:6-10 Luca 6:17-23

Saturday28sep† Sf. Cuv. Hariton Mărturisitorul; Sf. Proroc BaruhSf. Cuv. Eustochia, fiica Sfintei Paula de la Roma, stareţă la Betleem, în PalestinaFasting ruleFast FreeII Corinteni 4:6-15Luca 6:17-23

Sunday29sepDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor); Sf. Cuv. Chiriac  Sihastrul; Sf. Mc. PetroniaSf. Sf. Mc. Fraternie, episcop de Auxerre, în FranţaFasting ruleFast FreeII Corinteni 1:21-24;2:1-4Marcu 16:9-20; Luca 6:31-36

Monday30sepSf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiepiscopul Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi GaianiSf. Mc. Leopard, de la RomaFasting ruleFast FreeII Corinteni 5,15-21 Marcu 1,16-22

October

Tuesday1octDivine Liturgy ✟(†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la BisericaniSf. Mc. Melarie, prinţ englez Fasting ruleFast FreeFapte 9:10-19 Luca 6:37-45

Wednesday2octSf. Sf. Mc. Ciprian şi Sf. Mc. Iustina fecioaraSf. Ier. Legerie (Leger), episcop de Autun, în FranţaFasting ruleFastFapte 9:10-19 Luca 6:37-45

Thursday3octSf. Sf. Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. TeoctistSf. 2 Mc. fraţi (Ewald), din Anglia, muceniciți în Aplerbeck (azi în Dortmund), Germania Fasting ruleFast FreeFapte 17:16-34 Luca 7:17-30

Friday4octSf. Sf. Mc. Ierotei, episcopul Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi CalistenaSf. Sf. Mc. Petru, episcop al Capitoliei, în SiriaFasting ruleFastGalateni 4:8-21 Luca 7:31-35

Saturday5octSf. Mc. Haritina şi Mamelta; † Sf. Cuv. Daniil şi Misail de la Mănăstirea TurnuSf. Mc. Firmat, diaconul, şi Flaviana, sora sa, de la Auxerre, în Franţa • Sf. Ier. Apolinarie, episcop de Valence, în FranţaFasting ruleFast FreeI Corinteni 4:17-21;5:1-5 Luca 5:27-32

Sunday6octDivine Liturgy ✟Sf. Apostol Toma; Sf. Mc. Erotiida✝) Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain; a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic); Sf. Apostol Toma; Sf. Mc. Erotiida Sf. Cuv. Cuminie, stareţ la Iona, în Scoţia • Sf. Ier. Celachie, episcop irlandezTit 3:8-15Luca 24:13-35; Luca 8:5-15

Monday7oct† Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian preotul, Chesarie diaconul şi Polihronie Sf. Iosif, din Georgia; Sf. Mc. Polihronie din Constantinopol Fasting ruleFast FreeGalateni 4:28-31;5:1-10 Luca 7:36-50

Tuesday8octSf. Cuv. Pelaghia şi TaisiaSf. Cuv. Triduna, pustnica, din Anglia • Sf. Mc. Benedicta, fecioara, din Laon, Franța • Sf. Cuv. Kenia, pustnica, din Anglia • Sf. Cuv. Ivie, pustnicul, de neam englez, în Franţa Fasting ruleFast FreeGalateni 5:11-21 Luca 8:1-3

Wednesday9octSf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi AtanasiaSf. Sf. Mc. Dionisie, primul episcop al Parisului, şi cei împreună cu dânsul: Rustic, preotul, şi Elefterie, diaconulFasting ruleFastI Corinteni 4:9-16 Matei 9:36-38; 10:1-8

Thursday10octSf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil MărturisitorulSf. Ier. Paulin, episcop de York, în AngliaFasting ruleFast FreeEfeseni 1:1-9 Luca 9:7-11

Friday11octSf. Ap. Filip, unul dintre cei 7 diaconi; Sf. Ier. Teofan Mărturisitorul, episcopul Niceei; Sf. Mc. Zenaida şi FilonilaSf. Cuv. Teofan Postitorul, de la Lavra Peşterilor din KievFasting ruleFastFapte 8:26-39 Luca 9:12-18

Saturday12octSf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Ier. Cosma, episcopul MaiumeiSf. Mc. Edwin, regele Angliei • Sf. Ier. Wilfrid, episcop în Anglia Fasting ruleFast FreeI Corinteni 10:23-28 Luca 6:1-10

Sunday13octDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 21-a după Rusalii (Pilda semănătorului - a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic) - Rugăciunea inimii; † Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi FlorentieSf. Cuv. Comgan, întemeietorul Mănăstirea Lochalsh, în ScoţiaFasting ruleFast FreeII Corinteni 4:6-15Luca 24:1-12; Luca 7:11-16

Monday14octDivine Liturgy ✟†) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi ChelsieSf. Ier. Celestie, episcop de Metz, în FranţaFasting ruleFast FreeEfeseni 1:22-23;2:1-3 Luca 9:18-22

Tuesday15octSf. Sf. Mc. Lucian, preotul din Antiohia Sf. Ier. Antiohie, episcop de Lyon, în Franţa • Sf. Cuv. Tecla, din Anglia, stareţă în GermaniaFasting ruleFast FreeEfeseni 2:19-22;3:1-7 Luca 9:23-27