Fast Day (Fish Allowed)

Fasting rule Fast Day (Fish Allowed)

Fish, oil and wine are allowed. Refrain from meat, dairy and eggs.

november

tuesday21novDivine Liturgy ✟(✝) Intrarea în biserică a Maicii Domnului; Maica Domnului de la Mahaira CipruluiSf. Mc. Ruf, ucenic al Sf. Ap. Pavel la Roma; Sf. Mc. Chelasie și Clement, de la RomaFasting ruleFast Day (Fish Allowed)Evrei 9:1-7Luca 1:39-49, 56; Luca 10:38-42, 11:27-28

saturday25novOdovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; † Sf. M. Mc. Ecaterina;  Sf. M. Mc. Mercurie Sf. Cuv. Petru Sihastrul, din Palestina (429) Fasting ruleFast Day (Fish Allowed)Galateni 3:23-29;4:1-5 Matei 25:1-13; Marcu 5:24-34

sunday26novDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor); Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian PaflagonulSf. Cuv. Iacov Pustnicul, din SiriaFasting ruleFast Day (Fish Allowed)Efeseni 4:1-7Marcu 16:9-20; Luca 18:18-27

thursday30novDivine Liturgy ✟†) Sf. Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, episcopul Etiopiei Sf. Mc. Castul şi Euprepie, de la RomaFasting ruleFast Day (Fish Allowed)I Corinteni 4:9-16 Matei 4:18-23; Ioan 1:35-51

december

saturday2decSf. Proroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Ier. Solomon, arhiepiscopul EfesuluiSf. Mc. Aviv cel Nou • Sf. Cuv. Ioan, Iraclemon, Andrei şi Teofil, pustnici în EgiptFasting ruleFast Day (Fish Allowed)Galateni 3:8-12 Luca 12:32-40

sunday3decDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); †) Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani; Sf. Proroc SofonieSf. Ier. Miroclie, episcop de Milano Fasting ruleFast Day (Fish Allowed)Efeseni 5:8-19Luca 24:1-12; Luca 18:35-43

tuesday5dec†) Sf. Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. AnastasieSf. Ier. Nizier, episcop de Trèves, în Franța (585) • Sf. Cuv Siran, întemeietorul Mănăstirii Meobecq, în Franţa Fasting ruleFast Day (Fish Allowed)Galateni 5:22-26;6:1-2Luca 6:17-23; Matei 11:27-30

wednesday6decDivine Liturgy ✟†) Sf. Ier. Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuniSf. Cuv. Ghertruda, văduva, stareță la Hamay, în FranţaFasting ruleFast Day (Fish Allowed)Evrei 13:17-21Ioan 10:1-9; Luca 6:17-23

saturday9decZămislirea Sfintei Fecioare de către Sf. Ana; Sf. Prorociţă Ana, mama Prorocului Samuel Sf. Cuv. Ştefan cel Strălucit, nevoitor la Constantinopol Fasting ruleFast Day (Fish Allowed)Galateni 4:22-27 Luca 8:16-21

sunday10decDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinților Strămoși – Pilda celor poftiți la cină); Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi EvgrafSf. Cuv. Toma Defurchinul, din BitiniaFasting ruleFast Day (Fish Allowed)Efeseni 6:10-17Luca 24:13-35; Luca 13:10-17

tuesday12dec†) Sf. Ier. Spiridon, episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, arhiepiscopul Ierusalimului Sf. Cuv. Abria, fiica Sf. Ier. Ilarie de Poitiers, din FranţaFasting ruleFast Day (Fish Allowed)Efeseni 5:8-19 Ioan 10:1-9; Ioan 10:9-16

wednesday13dec†) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara, din SiracuzaSf. Cuv. Arsenie, din Muntele Latros, azi în Turcia (sec. IX) • Sf. Cuv. Otilia (Odile), stareţă în Alsacia, FranţaFasting ruleFast Day (Fish Allowed)II Timotei 4:9-22 Marcu 8:30-34

saturday16decSf. Proroc Agheu; Sf. Teofana împărăteasaSf. Ier. Modest, patriarhul IerusalimuluiFasting ruleFast Day (Fish Allowed)Efeseni 1:16-23 Luca 14:1-11

sunday17decDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 29-a după Rusalii (a Sfinților Strămoși); Sf. Proroc Daniil şi Sf. trei tineri: Anania, Azaria şi MisailSf. Cuv. Dunalie mărturisitorul, care şi-a schimbat numele în ŞtefanFasting ruleFast Day (Fish Allowed)Coloseni 3:4-11 Luca 24:36-53; Luca 14:16-24

february

friday2febDivine Liturgy ✟(†) Întâmpinarea DomnuluiSf. Ier. Mărt. Eustasie, episcop de Aosta • Sf. Ier. Flosculie, Franța Fasting ruleFast Day (Fish Allowed)Evrei 7: 7-17Luca 2: 25-32; Luca 2: 22-40