Fast-free

Fasting rule Fast-free

No fasting restrictions.

september

saturday2sepSf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul, patriarhul ConstantinopoluluiSf. Ier. Iust, episcop de Lyon, adormit în Pustia EgiptuluiFasting ruleFast FreeRomani 8:28-39 Matei 22:15-22

sunday3sepDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 13-a după Rusalii (Când a sosit timpul roadelor); Sf. Sf. Mc. Antim, episcopul Nicomidiei;  Sf. Cuv. Teoctist; †) Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la Mănăstirea StânișoaraSf. Mc. Egulfie, stareţ la Mănăstirea Lérins, şi cei 4 împreună cu dânsul, din FranţaFasting ruleFast FreeI Corinteni 16:13-24Marcu 16:1-8; Matei 21:33-42

monday4sepSf. Sf. Mc. Vavila, episcopul Antiohiei; Sf. Proroc Moise; Sf. Mc. PetroniuSf. Cuv. Simeon, stareţ al Mănăstirii Garedja, din GeorgiaFasting ruleFast FreeII Corinteni 12:10-19 Marcu 4:10-23

tuesday5sepSf. Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan BotezătorulSf. Ier. Amand, episcop de Besançon, în FranţaFasting ruleFast FreeII Corinteni 12:20-21;13:1-2 Matei 23:29-39

thursday7sepÎnainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; † Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la PângăraţiSf. Cuv. Petru cel Evlavios, stareţ al Mănăstirii Mântuitorului, din BitiniaFasting ruleFast FreeGalateni 1:1-3,20-24;2:1-5 Marcu 5:1-20

saturday9sepSf. şi Drepţii dumnezeiești Părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; †) Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea EcumenicSf. Cuv. Chiran (Kiran), stareţ în Irlanda Fasting ruleFast FreeI Corinteni 2:6-9 Matei 10:37-42, 11:1

sunday10sepDivine Liturgy ✟✝) Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi NimfodoraSf. Ier. Aubertie, episcop de Avranches, întemeietor al Mănăstirii din Muntele Saint-Michel, în FranţaFasting ruleFast FreeGalateni 6:11-18Marcu 16:9-20; Ioan 3:13-17

monday11sepSf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin bucătarulSf. Ier. Pațientie (Patient), episcop de Lyon Fasting ruleFast FreeGalateni 2:11-16 Ioan 12:19-36

tuesday12sepOdovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi TeodulSf. Cuv. Daniel, din insula Tasios, la lacul Apolonias, în Bitinia, TurciaFasting ruleFast FreeGalateni 2:21;3:1-7 Ioan 11:47-54

saturday16sepSf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi LudmilaSf. Mc. Victor şi Sosteniu, din CalcedonFasting ruleFast FreeII Corinteni 6:1-10 Ioan 8:21-30

sunday17sepDivine Liturgy ✟✝) Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis și AgapiSf. Cuv. Satirie, fratele mai mare al Sf. Ambrozie al Milanului Fasting ruleFast FreeGalateni 2:16-20Luca 24:1-12; Marcu 8:34-38; 9:1

monday18sepSf. Ier. Eumenie, episcopul Gortinei; Sf. Mc. AriadnaSf. Cuv. Hibaldie (Hybbald), stareţ în AngliaFasting ruleFast FreeGalateni 4:28-31;5:1-10 Luca 3:19-22

tuesday19sepSf. Mc. Trofim, Savatie şi DorimedontSf. Ier. Teodor, episcop de Canterbury, în Anglia Fasting ruleFast FreeGalateni 5:11-21 Luca 3:23-38, 4:1

thursday21sepOdovania Praznicului Înălţării Sfintei Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Proroc IonaSf. Ier. Meletie şi Isachie, episcopii Ciprului • Sf. Cuv. Heia, stareţă în Anglia Fasting ruleFast FreeEfeseni 1:1-9 Luca 4:16-22

saturday23sepZămislirea Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Cuv. Xantipa şi PolixeniaSf. Cuv. Adamnan, stareţ la Mănăstirea Iona, în Scoția • Sf. Mc. Andrei, Ioan, Petru şi Antonie, din AfricaFasting ruleFast FreeGalateni 4:22-27Luca 1:5-25

sunday24sepDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Sf. Întâia M. Mc. şi întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan AthonitulSf. Ştefan, rege al SerbieiFasting ruleFast FreeII Timotei 3:10-15Luca 24:13-35; Luca 5:1-11

monday25sepSf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej Sf. Ier. Finbar, episcop şi stareţ în Irlanda (633) • Sf. Chelfridie (Chelfrid), stareţ în AngliaFasting ruleFast FreeEfeseni 1:22-23;2:1-3 Luca 4:38-44

tuesday26sep†) Mutarea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon (Copy)Sf. Amantie, preotul, de la Citta di Castello, în UmbriaFasting ruleFast FreeI Ioan 4:12-19Ioan 21:14-25; Ioan 19:25-27; 21:24-25

thursday28sep† Sf. Cuv. Hariton Mărturisitorul; Sf. Proroc BaruhSf. Cuv. Eustochia, fiica Sfintei Paula de la Roma, stareţă la Betleem, în PalestinaFasting ruleFast FreeII Corinteni 4:6-15Luca 6:17-23

saturday30sepSf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiepiscopul Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi GaianiSf. Mc. Leopard, de la RomaFasting ruleFast FreeII Corinteni 5,15-21 Marcu 1,16-22

october

sunday1octDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor); (†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la BisericaniSf. Mc. Melarie, prinţ englez Fasting ruleFast FreeII Corinteni 6:16-18;7:1Luca 24:36-53; Luca 6:31-36

monday2octSf. Sf. Mc. Ciprian şi Sf. Mc. Iustina fecioaraSf. Ier. Legerie (Leger), episcop de Autun, în FranţaFasting ruleFast FreeI Timotei 1:12-17 Luca 6:24-30

tuesday3octSf. Sf. Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. TeoctistSf. 2 Mc. fraţi (Ewald), din Anglia, muceniciți în Aplerbeck (azi în Dortmund), Germania Fasting ruleFast FreeFapte 17:16-34 Luca 6:37-45

thursday5octSf. Mc. Haritina şi Mamelta; † Sf. Cuv. Daniil şi Misail de la Mănăstirea TurnuSf. Mc. Firmat, diaconul, şi Flaviana, sora sa, de la Auxerre, în Franţa • Sf. Ier. Apolinarie, episcop de Valence, în FranţaFasting ruleFast FreeEfeseni 5:33; 6:1-9 Luca 7:17-30

saturday7oct† Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian preotul, Chesarie diaconul şi Polihronie Sf. Iosif, din Georgia; Sf. Mc. Polihronie din Constantinopol Fasting ruleFast FreeI Corinteni 15:39-45 Luca 5:27-32

sunday8octDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Sf. Cuv. Pelaghia şi TaisiaSf. Cuv. Triduna, pustnica, din Anglia • Sf. Mc. Benedicta, fecioara, din Laon, Franța • Sf. Cuv. Kenia, pustnica, din Anglia • Sf. Cuv. Ivie, pustnicul, de neam englez, în Franţa Fasting ruleFast FreeII Corinteni 9:6-11Ioan 20:1-10; Luca 7:11-16

monday9octSf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi AtanasiaSf. Sf. Mc. Dionisie, primul episcop al Parisului, şi cei împreună cu dânsul: Rustic, preotul, şi Elefterie, diaconulFasting ruleFast FreeI Corinteni 4:9-16 Matei 9:36-38; 10:1-8

tuesday10octSf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil MărturisitorulSf. Ier. Paulin, episcop de York, în AngliaFasting ruleFast FreeFilipeni 1:8-14 Luca 8:1-3

thursday12octSf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Ier. Cosma, episcopul MaiumeiSf. Mc. Edwin, regele Angliei • Sf. Ier. Wilfrid, episcop în Anglia Fasting ruleFast FreeFilipeni 1:20-27 Luca 9:7-11

saturday14octDivine Liturgy ✟†) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi ChelsieSf. Ier. Celestie, episcop de Metz, în FranţaFasting ruleFast FreeI Corinteni 15:58;16:1-3 Luca 6:1-10

sunday15octDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 21-a după Rusalii (Pilda semănătorului - a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic) - Rugăciunea inimii; Sf. Sf. Mc. Lucian, preotul din Antiohia Sf. Ier. Antiohie, episcop de Lyon, în Franţa • Sf. Cuv. Tecla, din Anglia, stareţă în GermaniaFasting ruleFast FreeTit 3:8-15 Ioan 20:11-18; Luca 8:5-15

monday16octSf. Mc. Longhin Sutaşul , cel de lângă Crucea Domnului, din CapadociaSf. Cuv. Gall, de lângă lacul Constance, ucenicul Sf. Columban, evanghelizator al ElveţieiFasting ruleFast FreeFilipeni 2:12-15 Matei 27:33-54

tuesday17octSf. Proroc Osea; Sf. Cuv. Mc. Andrei CriteanulSf. Ier. Florentie, episcop de Orange, în FranţaFasting ruleFast FreeRomani 9:18-33 Luca 9:23-27

thursday19octSf. Proroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix şi Eusebiu; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de RilaSf. Cuv. Etbinie (Ethbin), pustnic în Franţa şi IrlandaFasting ruleFast FreeFapte 2:14-21Luca 9:49-56

saturday21oct†) Sf. Cuv. Mărt. Visarion şi Sofronie; Sf.Mc. Oprea; Sf. Preoţi Mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel MareSf. Mc. Ursula şi cei 11.000 Mucenici împreună cu dânsa, de la Köln, în Germania Fasting ruleFast FreeII Corinteni 9:6-11Luca 7:1-10

sunday22octDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); Sf. Ier. Averchie, episcopul Ierapolei, cel întocmai cu Apostolii; Sf. 7 tineri din Efes Sf. Ier. Teodosie, patriarhul AntiohieiFasting ruleFast FreeGalateni 1:11-19Ioan 20:19-31; Luca 8:26-39

monday23octSf. Ap. Iacob, ruda Domnului, întâiul ep. al Ierusalimului; Sf. Ier. Ignatie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Macarie RomanulSf. Mc. Luglu şi Luglian, apostolii FlandreiFasting ruleFast FreeGalateni 1:11-19 Matei 13:54-58

tuesday24octSf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih şi ValentinSf. Cuv. Areta, Sisoe şi Teofil, de la Lavra Peşterilor din Kiev Fasting ruleFast FreeColoseni 1:1-3;7-11 Luca 11:1-10

thursday26octDivine Liturgy ✟†) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de MirSf. Ier. Rustic, episcop de Narbonne, în FranţaFasting ruleFast FreeII Timotei 2:1-10Luca 21:12-19; Ioan 15:17-27; 16:1-2

saturday28oct† Sf. Ier. Iachint, mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soția sa Neonila şi cei 7 fii ai lor; Sf. Ier. Firmilian, ep. Cezareei CapadocieiSf. Cuv Salvie, pustnicul, din Normandia, în FranţaFasting ruleFast FreeEvrei 9:1-7 Luca 1:39-49, 56; Luca 10:38-42, 11:27-28

sunday29octDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Sf. Cuv. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie şi Maria, nepoata saSf. Ier. Colman, episcop de Kilmacduagh, în IrlandaFasting ruleFast FreeGalateni 2:16-20Ioan 21:1-14; Luca 8:41-56

monday30octSf. Sf.  Mc. Zenovie, episcopul Ciliciei şi Sf. Mc. Zenovia, sora sa; Sf. Ap. CleopaSf. Mc. Lucain, din Lagny, în Franţa; f. Mc. Alexandru, Cronion, Iulian, Macarie şi cei 13 împreună cu dânşii, din Alexandria Egiptului • Sf. Eutropia din AlexandriaFasting ruleFast FreeColoseni 2:13-20 Luca 11:29-33

tuesday31octSf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis;  Sf. Mc. EpimahSf. Cuv. Bea, nevoitoare în ScoţiaFasting ruleFast FreeRomani 16:1-16 Luca 11:34-41

november

thursday2novSf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi AnempodistSf. Cuv. Ambrozie, stareţ la Agaune, în ElveţiaFasting ruleFast FreeColoseni 4:2-9 Luca 11:47-54; 12:1

saturday4novSf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Sf. Mc. Nicandru şi Ermeu; Sf. Cuv. Gheorghe Mărturisitorul din Drama(Sâmbăta morților - Moșii de toamnă)Sf. Mc. Clair, preotul, de la Vexion, în FranţaFasting ruleFast FreeII Corinteni 5:1-10 Luca 9:1-6

sunday5novDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul AlexandrieiSf. Ier. Magnus, episcop de MilanoFasting ruleFast FreeGalateni 6:11-18Ioan 21:14-25; Luca 16:19-31

monday6novSf. Ier. Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din SiciliaSf. Leonard, pustnicul, din Noblat, FranţaFasting ruleFast FreeEvrei 8:1-6 Luca 12:8-12

tuesday7novSf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele GalisieiSf. Ier. Prosdochimie, primul episcop de PadovaFasting ruleFast FreeI Tesaloniceni 1:6-10 Luca 12:42-48

thursday9novSf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Cuv. Matrona; Sf. Ierarh Nectarie de la EghinaSf. Ier. Ursinie (Ursin), episcop de Bourges, în FranţaFasting ruleFast FreeEfeseni 5:8-19Matei 24:42-47; Matei 4:25, 5:1-12

saturday11nov† Sf. Mc. Mina ; Sf. Mc. Victor şi Vichentie; Sf. Mc. Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor StuditulSf. Mc. Valentin, Felician şi Victorin, de la Ravenna, sub Diocleţian Fasting ruleFast FreeII Corinteni 4:6-15 Luca 9:37-43

sunday12novDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; †) Sf. Mc. Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil PustniculSf. Ier. Leon, patriarhul ConstantinopoluluiFasting ruleFast FreeII Corinteni 9:6-11Matei 28:16-20; Luca 10:25-37

monday13nov†) Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului şi Sf. Antuza, mama saSf. Mc. Mitru de la Aix-en-Provence, din Franţa Fasting ruleFast FreeEvrei 7:26-28;8:1-2 Ioan 10:1-9; Ioan 10:9-16

tuesday14novSf. Apostol Filip; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului   (Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului)Sf. Cuv. Sidonie, stareţ al Mănăstirii Saint Saëns, din Normandia, în FranţaFasting ruleFast FreeI Corinteni 4:9-16Ioan 1:43-51

december

monday25decDivine Liturgy ✟(†) Naşterea Domnului (Crăciunul) (Toate ale praznicului)Fasting ruleFast FreeGalateni 4:4-7Matei 1:18-25; Matei 2:1-12

tuesday26decDivine Liturgy ✟†) Soborul Maicii Domnului; †) Cuv. Nicodim cel Sfințit de la Tismana; Sf. Ier. Eftimie Mărturisitorul, episcopul SardeiSf. Cuv. Constantin mărturisitorul, cel dintre iudei, din SinadaFasting ruleFast FreeEvrei 2:11-18 Matei 2:13-23

wednesday27decDivine Liturgy ✟† Sf. Apostol, Întâiul Mc. şi Arhidiacon Ştefan; Sf. Cuv. Teodor MărturisitorulSf. Fabiola, văduva, întemeietoare de spitale, de la RomaFasting ruleFast FreeFapte 6:8-15;7:1-5,47-60 Matei 21:33-42

thursday28decSfinţii 20.000 de Mucenici din NicomidiaSf. Mucenici din Senatul roman • Sf. Mc. Secund • Sf. Domnie, preotul, la RomaFasting ruleFast FreeEvrei 10:35-39;11:1-7 Luca 14:25-35

friday29decSf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi TadeuSf. Ier. Trofim, primul episcop de Arles, în Franţa • Sf. Sf. Mc. Crescentie, episcop de Vienne, în FranţaFasting ruleFast FreeEvrei 2:11-18 Matei 2:13-23

saturday30decSf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora; Sf. Cuv. LeonSfinţii Mucenici care au crezut în Hristos prin Sf. FileterieFasting ruleFast FreeI Timotei 6:11-16 Matei 12:15-21

sunday31decDivine Liturgy ✟✝) Duminica dupa Nasterea Domnului; Odovania Praznicului Naşterii Domnului; Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Slujba în noaptea trecerii dintre ani)Sf. Mc. Colomba, fecioara, din Sens, Franţa Fasting ruleFast FreeII Timotei 4:5-8Ioan 20:11-18; Marcu 1:1-8

january

monday1janDivine Liturgy ✟(✝) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; ✝) Sf. Ier. Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei;Sfânta Emilia, mama Sfântului Ierarh Vasile cel MareFasting ruleFast FreeII Timotei 4:5-8; Coloseni 2, 8-12Marcu 1: 1-8; Ioan 20, 1-10; Luca 2, 20-21; 40-52

tuesday2janÎnainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, episcopul Romei; Sf. Cuv. Serafim de SarovSf. Mc. Argheu, Narcis și Marcelin, de la Tomis, în timpul lui LicinieFasting ruleFast FreeEvrei 5:4-10Ioan 3:1-15

wednesday3janSfântul Mucenic Tit, episcopul Tomisului; Sfântul Mucenic GordieSfântul Proroc Maleahi; Descoperirea moaştelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou; Fasting ruleFast FreeFapte 10:44-48;11:1-10 Ioan 1:18-28

thursday4janSoborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist; Sf. Cuv. ApolinariaSf. Mc. Hrisant şi Eufimia; Sf. Mc. Hermes, Aghie şi Caius; Sf. Cuv. Eftimie cel NouFasting ruleFast FreeI Corinteni 4: 9-16Ioan 1: 18-28

saturday6janDivine Liturgy ✟(†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare)Sf. Nou Mc. Roman din Lachedemonia · Sf. Ier. Teofan ZăvorâtulFasting ruleFast FreeTit 2: 11-14; 3: 4-7Marcu 1: 9-11; Matei 3: 13-17

sunday7janDivine Liturgy ✟†) Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); † Soborul Sf. Proroc Ioan BotezătorulSf. Cuv. Branochie · Sf. Ier. Cedd, episcop de Essex, în AngliaFasting ruleFast FreeFapte 19: 1-8Ioan 20:19-31; Ioan 1:29-34

monday8janSf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Emilian MărturisitorulSf. Cuv. Gheorghe Hozevitul, Emilian Mărt. și DomnicaFasting ruleFast FreeRomani 6:3-11 Ioan 3:22-33

tuesday9janSf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, ep. SevastieiSf. Cuv. Adrian, egumen la Canterbury, Anglia • Sf. Cuv. Filanie, din ScoţiaFasting ruleFast FreeII Timotei 2:1-10Marcu 1:9-15

thursday11jan† Sf. Cuv. Teodosie cel Mare Sf. Cuv. VitalieSf. Sf. Mc. Ighinie, episcopul Romei • Sf. Ier. Mărt. LeucieFasting ruleFast FreeEvrei 13: 7-16Luca 6: 17-23; Luca 4: 1-15

saturday13janSf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep. de NisibeSf. Ier. Ilarie, Franța • Sf. Ier. Kentigern, Anglia • Sf. Cuv. Maxim KavsokalivitulFasting ruleFast FreeEfeseni 6:10-17 Matei 4:1-11

sunday14janDivine Liturgy ✟Duminica a 29-a după Rusalii – a celor 10 leproşi; Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Nina, cea întocmai cu apostolii, luminătoarea GeorgieiSf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. NinaFasting ruleFast FreeColoseni 3:4-11Ioan 21:1-14; Luca 17:12-19

monday15janSf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan ColibaşulSf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan ColibaşulFasting ruleFast FreeGalateni 5:22-26;6:1-2 Luca 12:32-40