Orthodox Calendar

Orthodox Calendar Of Saints, Feasts, And Readings In The Orthodox Church

saturday1janDivine Liturgy ✟(✝) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; ✝) Sf. Ier. Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei CapadocieiSfânta Emilia, mama Sfântului Ierarh Vasile cel MareFasting rule:Fast-freeColoseni 2, 8-12Ioan 10:1-9; Luca 2, 20-21; 40-52

sunday2janDivine Liturgy ✟✝) Duminica dinaintea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, episcopul Romei; Sf. Cuv. Serafim de SarovSf. Mc. Argheu, Narcis și Marcelin, de la Tomis, în timpul lui LicinieFasting rule:Fast-free II Timotei 4: 5-8Luca 24:36-53; Marcu 1: 1-8

monday3janÎnainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sfântul Mucenic Tit, episcopul Tomisului; Sfântul Mucenic GordieSfântul Proroc Maleahi; Descoperirea moaştelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou; Fasting rule:Fast-freeI Timotei 3:13-16; 4:1-5Matei 3:1-6

tuesday4janSoborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist; Sf. Cuv. ApolinariaSf. Mc. Hrisant şi Eufimia; Sf. Mc. Hermes, Aghie şi Caius; Sf. Cuv. Eftimie cel NouFasting rule:Fast-freeI Corinteni 4: 9-16Ioan 1: 18-28

wednesday5janAjunul Botezului Domnului; Sf. Mc. Teopempt şi Teonas; Sf. Cuv. SinclitichiaSf. Proroc Miheia; Sf. Sf. Mc. Telesfor; Sf. Cuv. Mina SinaitulFasting rule:Strict fastI Corinteni 9: 19-27Luca 3: 1-18

thursday6janDivine Liturgy ✟(†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare)Sf. Nou Mc. Roman din Lachedemonia · Sf. Ier. Teofan ZăvorâtulFasting rule:Fast-freeTit 2: 11-14; 3: 4-7Marcu 1: 9-11; Matei 3: 13-17

friday7janDivine Liturgy ✟† Soborul Sf. Proroc Ioan BotezătorulSf. Cuv. Branochie · Sf. Ier. Cedd, episcop de Essex, în AngliaFasting rule:Fast Day (Fish Allowed)Fapte 19: 1-8Ioan 1: 29-34

saturday8janSâmbăta după Botezul Domnului; Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul, Emilian Mărt. și DomnicaSf. Sf. Noi Mc. Victor şi Dimitrie şi Sf. Mihail Mărturisitorul din RusiaFasting rule:Fast-freeEfeseni 6: 10-17Matei 4:1-11

sunday9janDivine Liturgy ✟Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, ep. SevastieiSf. Cuv. Adrian, egumen la Canterbury, Anglia • Sf. Cuv. Filanie, din ScoţiaFasting rule:Fast-freeEfeseni 4: 7-13Ioan 20: 1-10; Matei 4: 12-17

monday10janSf. Ier. Grigorie de Nyssa; †) Sf. Cuv. Antipa de la CalapodeştiSf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei Armeniei • Sf. Teosebia, soţia Sf. Grigorie de NyssaFasting rule:Fast-freeEfeseni 4: 7-13Luca 3:19-22

tuesday11jan† Sf. Cuv. Teodosie cel Marel Sf. Cuv. VitalieSf. Sf. Mc. Ighinie, episcopul Romei • Sf. Ier. Mărt. LeucieFasting rule:Fast-freeEvrei 13: 7-16Luca 6: 17-23; Luca 4: 1-15

wednesday12janSf. Mc. Tatiana, diaconiţa, şi Eutasia Sf. Cuv. Benedict, de Lerins, Anglia • Sf. 42 Cuv. Mucenici, în EfesFasting rule:FastFapte 18: 22-28Ioan 10: 39-42

thursday13janSf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep. de NisibeSf. Ier. Ilarie, Franța • Sf. Ier. Kentigern, Anglia • Sf. Cuv. Maxim KavsokalivitulFasting rule:Fast-freeGalateni 3: 23-29; 4: 1-5Luca 20: 1-8

friday14janOdovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. NinaSf. Cuv. Albin, Canterbury, în Anglia; Sf. Cuv. Macrina, bunica Sf. Vasile cel MareFasting rule:FastFapte 2: 38-43Luca 4: 1-15

saturday15janSf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan ColibaşulSf. Cuv. Maur, Franţa • Sf. Ier. Embert, Belgia • Sf. Cuv. Celvulfie, AngliaFasting rule:Fast-freeGalateni 5: 22-26; 6: 1-2Luca 12: 32-40

sunday16janDivine Liturgy ✟Duminica a 29-a după Rusalii - a celor 10 leproşi; Cinstirea lanţului Sf. Ap. PetruSf. Cuv. Mc. Sigbert, Dunwich, în Anglia; Sf. Priscila de la RomaFasting rule:Fast-freeColoseni 1, 12-18Ioan 20: 11-18; Luca 17: 12-19

monday17jan†) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou din VeriaSf. Sf. Mc. Diodor, preotul şi Marian, diaconul, de la RomaFasting rule:Fast-freeEvrei 13:17-21Matei 11:27-30; Luca 6:17-23

tuesday18jan† Sf. Ierarhi Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii AlexandrieiSf. Ier. Venardie, Franţa • Sf. Cuv. Faustina şi sora sa, LiberataFasting rule:Fast-freeEvrei 13: 7-16Ioan 10: 1-9; Matei 5: 14-19

wednesday19janSf. Cuv. Macarie cel Mare şi Macarie Alexandrinul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. EufrasiaSf. Ier. Remi, de Rouen, Franța • Sf. Mc. Antonie din Alep, în SiriaFasting rule:FastGalateni 5: 22-26; 6: 1-2Matei 22: 2-14

thursday20jan†) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Eusebiu; Sf. Mc. In, Pin şi Rim Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei • Sf. Mc. Sebastian, PiemonteFasting rule:Fast-freeII Corinteni 4: 6-15Luca 6: 17-23

friday21janSf. Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sf. Mucenici Neofit, Evghenie, Valerian, Candid și Achila; Sf. Mc. Agnia din RomaSf. Ier. Zosima • Sf. Cuv. Mc. Anastasie, însoţitor al Sf. Maxim MărturisitorulFasting rule:FastFilipeni 1: 12-20Luca 12: 8-12

saturday22janSf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie PersulSf. Ier. Venardie, Franţa • Sf. Cuv. Faustina şi sora sa, LiberataFasting rule:Fast-freeII Timotei 1: 3-8Matei 10: 32-33; 37-38; 19: 27-30

sunday23janDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon)Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinţi de la Sinodul al Vl-lea EcumenicFasting rule:Fast-freeI Timotei 1: 15-17Ioan 20: 19-31; Luca 18: 35-43

monday24janSf. Cuv. Xenia Romana; Sf. Ier. Filon episcopul CarpasieiSf. Sf. Mc. Felician, episcop de Foligno • Sf. Ier. Zamasie, primul episcop de BolognaFasting rule:Fast-freeGalateni 5:22-26;6:1-2Matei 22:2-14

tuesday25jan†) Sf. Ierarh Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; †) Sf. Ier. Bretanion, ep. Tomisului Sf. Cuv. Anatolie cel Bătrân şi Sf. Cuv. Nectarie, RusiaFasting rule:Fast-freeIoan 10: 1-9; Ioan 10: 9-16Evrei 7: 26-28; 8: 1-2

wednesday26jan†) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitropolitul MoldoveiSf. Cuv. Xenofont, soția sa, Maria, și fiii lor, Arcadie şi IoanFasting rule:FastRomani 6: 18-23Matei 22: 35-46

thursday27jan† Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, împărăteasa Sf. Ier. Ilie al II-lea, patriarhul Ierusalimului • Sf. Nou Mc. DimitrieFasting rule:Fast-freeIoan 10: 1-9; Ioan 10: 9-16Evrei 7: 26-28; 8: 1-2

friday28janSf. Cuvioși Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniță HarisSf. Cuv. Efrem, de la Novotorik şi fratele său, GheorgheFasting rule:FastGalateni 5: 22-26; 6: 1-2Luca 6: 17-23

saturday29janAducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul; Sf. Mc. FiloteiSf. Mc. Severia, fecioara, Maxim şi Secunda, Marcu şi Calendin, şi cei împreună cu dânşii, din ToscanaFasting rule:Fast-freeEvrei 10: 32-38Marcu 9: 33-41

sunday30janDivine Liturgy ✟✝) Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); †) Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur Sf. Petru, regele Bulgariei • Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, episcopul Romei • Sf. Nou Mc. Ştefan, din RusiaFasting rule:Fast-freeEvrei 13: 7-16Ioan 10: 9-16; Matei 5: 14-19

monday31janSf. Mc. Doctori fără-de-arginţi Chir şi IoanSf. Mc. Trifina • Sf. Mc. Victorin, Victor, Nichifor, Claudiu, Serapion şi Papia, din CorintFasting rule:Fast-freeI Corinteni: 12:27-31;13:1-8Matei: 10:1, 5-8

Fasting Days

Fast Days and Fast Periods

( Note: Old Calendar Date is within parentheses. )

 • The Wednesdays and Fridays of the Year, except for Fast-Free Days
 • September 14 (September 27)The Elevation of the Cross
  August 29 (September 11)The Beheading of St. John the Baptist
  January 5 (January 18)The Eve of Epiphany
 • The Great Fast (Lent) – March 2 to April 18, 2021 (March 15 to May 1, 2021).
 • Fast of the Apostle (Peter & Paul) – June 28, 2021 (June 28 to July 11, 2021).
 • Fast of the Repose of the Virgin Mary – August 1 to 14 (14 to 28).
 • Christmas Fast – November 15 to December 24 (November 28 to January 6).

All the dates of Pascha

Date of Pascha in Coming Years

YearOrthodox PaschaWestern Easter
2020April 19April 12
2021May 2April 4
2022April 24April 17
2023April 16April 9
2024May 05March 31
2025April 20April 20
Western and Orthodox Christians have different date for Pascha (Easter) – depending on whether the Gregorian calendar or the Julian calendar is used.

Great Feasts

May 2, 2021 – Great and Holy Pascha

Twelve Great Feasts:

These are feasts which celebrate major historical events in the lives of Jesus Christ or the Theotokos (Virgin Mary).

( Note: Old Calendar Date is within parentheses. )

 • September 8 (September 21): The Nativity of the Theotokos
 • September 14 (September 27): The Exaltation of the Cross
 • November 21 (December 4): The Entrance Into the Temple of the Theotokos
 • December 25 (January 7): The Nativity of Christ
 • January 6 (January 19): The Theophany (Epiphany) of the Lord
 • February 2 (February 15): The Presentation of the Lord
 • March 25 (April 7): The Annunciation
 • April 12, 2021 (April 25, 2021): Palm Sunday (The Entry of the Lord into Jerusalem)
 • May 28, 2021 (June 10, 2021): The Ascension of Christ
 • June 7, 2021 (June 20, 2021): Holy Pentecost – Trinity Sunday
 • August 6 (August 19): The Transfiguration of Christ
 • August 15 (August 28): The Dormition of the Theotokos
X