Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei

Tuesday24novSfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul RomeiSfântul Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul AlexandrieiFasting ruleFast Day (Wine and Oil Allowed)II Tesaloniceni 1, 10-12; 2, 1-2Luca 12, 42-48

Saints, Feasts, and Readings

24/11/2020

Sfinți și sărbători: Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sfântul Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei; Cuv. Carion; Cuv. Malh; Sfântului Ermoghen, episcopul acragandinilor; Sfinţilor Filumen şi Hristofor; Sfântului Evghenie;Sfântului Procopie şi Hristofor; Sfântului Mucenic Alexandru cel din Corint; Preacuv. Grigorie de la Piatra de aur; Sf. Mc. Teodor din Antiohia; Cuv. Mc. Hrisogon şi Cuv. Marcu Trigleanul

Zi de post cu dezlegare la vin și untdelemn

Ap. II Tesaloniceni 1, 10-12; 2, 1-2
Fraţilor, mărturia noastră către voi a găsit crezare. Pentru aceasta, ne şi rugăm pururea pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea Sa şi să împlinească, cu putere, toată pornirea voastră spre bunătate şi orice lucrare a credinţei voastre, ca să se preaslăvească în voi numele Domnului nostru Iisus şi voi întru el, prin harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Iisus Hristos. În privinţa venirii Domnului nostru Iisus Hristos şi a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă clintiţi degrabă cu mintea, nici să vă spăimântaţi, nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a şi sosit.

Ev. Luca 12, 42-48
Zis-a Domnul: Cine este, oare, iconomul credincios şi înţelept pe care stăpânul îl va pune peste slujitorii săi, ca să le dea la vreme partea lor de grâu? Fericită este sluga aceea pe care, venind stăpânul, o va găsi făcând aşa. Adevărat vă spun că o va pune peste toate avuţiile sale. Iar de va zice sluga aceea în inima sa: Stăpânul meu zăboveşte să vină, şi va începe să bată pe slugi şi pe slujnice şi să mănânce şi să bea şi să se îmbete, veni-va stăpânul slugii aceleia în ziua în care ea nu se aşteaptă şi în ceasul în care ea nu ştie şi o va tăia în două, iar partea ei o va pune cu cei necredincioşi. Iar sluga aceea care a ştiut voia stăpânului şi nu s-a pregătit, nici n-a făcut după voia lui, va fi bătută mult. Şi cea care n-a ştiut, dar a făcut lucruri vrednice de pedeapsă, va fi bătută puţin. Şi oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, şi cui i s-a încredinţat mult, mai mult i se va cere.

more