Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

Monday16novSfântul Apostol și Evanghelist Matei Sf. Sf. Mc. Mihail; Vasile, Macarie, Nicolae, Ioan şi Victor - preoţii şi Dimitrie (Rusia)Fasting ruleFast Day (Wine and Oil Allowed)I Tesaloniceni 2, 20; 3, 1-8Luca 11, 29-33

Saints, Feasts, and Readings

16/11/2020

Sfinți și sărbători: Sfântul Apostol și Evanghelist Matei; Sf. Fulvian, prinţul Etiopiei, botezat Matei (sec. I); Sf. Ier. Tit, episcop de Bostra ( Busr-as-Sam), Siria; Sf. Ier. Eucher, episcop de Lyon, în Franţa (449); Sf. Cuv. Emilian, pustnic în Aquitaine, Franţa (767); Sf. Margareta, regina Scoţiei (1093); Sf. Cuv. Serghie, stareţ la Malopinega, în Rusia (1585); Sf. Sf. Noi Mc. Teodor, protoiereul, şi cei împreună cu dânsul: Anania şi Mihail (1929); Sf. Sf. Mc. Mihail, protoiereul, Vasile, Macarie, Nicolae, Ioan şi Victor, preoţii (1937), şi Dimitrie (1938), din Rusia.

Zi de post cu dezlegare la vin și untdelemn

Ap. I Tesaloniceni 2, 20; 3, 1-8
Fraţilor, voi sunteţi mărirea şi bucuria noastră. De aceea, nemaiputând răbda, noi am hotărât să rămânem singuri la Atena. Şi am trimis pe Timotei, fratele nostru şi slujitorul lui Dumnezeu şi împreună-lucrător cu noi la Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească şi să vă îndemne în credinţa voastră, ca nimeni să nu se clatine în aceste necazuri, de vreme ce singuri ştiţi că spre aceasta suntem puşi. Pentru că, şi atunci când eram la voi, v-am spus de mai înainte că vom avea de suferit necazuri, precum s-a şi întâmplat şi ştiţi preabine. Pentru aceea, şi eu, fiind nerăbdător, am trimis ca să cunosc credinţa voastră, ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul şi în zadar să ne fie osteneala. Acum, însă, venind Timotei de la voi la noi şi dându-ne veste bună despre credinţa şi dragostea voastră şi că aveţi bună amintire de noi totdeauna, dorind să ne vedeţi, la fel şi noi pe voi, de aceea, fraţilor, ne-am simţit mângâiaţi întru voi, prin credinţa voastră, în toată nevoia şi strâmtorarea noastră; căci acum noi suntem vii, dacă voi staţi neclintiţi întru Domnul.

Ev. Luca 11, 29-33
În vremea aceea, adunându-se mulţime de oameni, Iisus a început a zice: Neamul acesta este un neam viclean; cere semn, dar semn nu i se va da, decât semnul prorocului Iona. Căci precum a fost Iona un semn pentru niniviteni, aşa va fi şi Fiul Omului semn pentru acest neam. Regina de la miazăzi se va ridica la judecată cu bărbaţii neamului acestuia şi-i va osândi, pentru că a venit de la marginile pământului ca să asculte înţelepciunea lui Solomon; şi, iată, mai mult decât Solomon este aici. Bărbaţii din Ninive se vor ridica la judecată cu neamul acesta şi-l vor osândi, pentru că s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi, iată, mai mult decât Iona este aici. Nimeni, aprinzând făclie, nu o pune în loc ascuns, nici sub obroc, ci în sfeşnic, aşa încât cei care intră să vadă lumina ei.

more