Sf. Sfinţit Mc. Vavila, episcopul Antiohiei; Sf. Proroc Moise; Sf. Mc. Petroniu

friday4sepSf. Sfinţit Mc. Vavila, episcopul Antiohiei; Sf. Proroc Moise; Sf. Mc. PetroniuSf. Ier. Ultan de Ardbraccan, Irlanda; Sf. Ier. Cutbertie (Cuthbert), de Lindisfarne, în AngliaFasting ruleFastII Corinteni 11, 5-21Marcu 4, 1-9

Saints, Feasts, and Readings

04/09/2020

Sfinți și sărbători: Sf. Sf. Mc. Vavila, episcopul Antiohiei, şi cei împreună cu dânsul, 3 prunci: Urban, Pridilian şi Epolonion, şi Hristodula, mama lor (251); Sf. Proroc Moise, văzătorul de Dumnezeu (sec. XIII î. Hr.); Sf. Mc. Petroniu, ucenicul Sf. Ap. Ioan; Sf. Candida cea Bătrână, prima creştină din Napoli, în Campania (sec. I); Sf. Ermionia, fiica Sf. Ap. Filip (după 117); Sf. Mc. Haritina şi Eutihia, surorile Ermioniei; Sf. Teotim şi Teodul, călăii Sf. Ermiona, care au crezut în Hristos prin dânsa; Sf. Mc. Marcel, preotul, din Franţa (178); Sf. Mc. Ierusalima, din Bereea şi cei 3 fii ai săi: Secend, Secendic şi Segora (sec. III); Sf. Mc. Vavila, dascălul de la Antiohia, şi cei 84 de copii împreună cu dânsul, aflaţi sub ascultarea lui (288); Sf. 3628 de Mucenici din peşterile Nicomidiei; Sf. Cuv. Marin, diaconul, pustnic la Rimini (307); Sf. Mc. Chentirion, Ochean, Teodor, Amian şi Iulian, din satul Candaven, lângă Nicomidia (Izmit), Turcia (310); Sf. Ier. Salvian, episcop de Verdun, în Franţa (420); Sf. Candida cea tânără, făcătoarea de minuni, de la Napoli, în Campania (586); Sf. Ier. Ultan, episcop de Ardbraccan, în Irlanda (657); Sf. Ier. Cutbertie (Cuthbert), episcop de Lindisfarne, în Anglia (687); Sf. Cuv. Simeon, stareţ al Mănăstirii Garedja, din Georgia; Sf. Cuv. Antim cel orb, nevoitor din insula Kefalonia, Grecia (1782); Sf. Cuv. Mc. Partenie, stareţ al Mănăstirii de la Kiziltashkog, din Rusia (1867); Aflarea moaştelor Sf. Ier. Ioasaf, episcop de Belgorod, în Rusia (1911); Sf. Sf. Mc. Ştefan, ieromonahul, Mihail, protoiereul, Nicolae, Nicolae, Petru, Alexandru, Ioan, Nicolae, Ioan și Pavel, preoţii, Alexandru, Vasile, Petru și Ştefan, din Rusia (1937); Sf. Sf. Mc. Petru, mitropolit de Dabro-Bosnia, Serbia (1941); Sf. Nou Mc. Gorazd, episcop de Boemia și Moravia-Silezia, Cehoslovacia (1942). Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Rugul aprins”

Post

Ap. II Corinteni 11, 5-21
Fraţilor, socotesc că nu sunt cu nimic mai prejos decât cei mai de frunte dintre apostoli. Şi, chiar dacă sunt neiscusit în cuvânt, nu însă în cunoştinţă, ci v-am dovedit-o în totul faţă de voi toţi. Sau am făcut păcat că v-am propovăduit în dar Evanghelia lui Dumnezeu, smerindu-mă pe mine însumi, pentru ca voi să vă înălţaţi? Alte Biserici am prădat, luând plată ca să vă slujesc pe voi. Şi de faţă fiind la voi şi în lipsuri aflându-mă, n-am făcut supărare nimănui. Căci în cele ce mi-au lipsit, m-au îndestulat fraţii veniţi din Macedonia. Şi în toate m-am păzit şi mă voi păzi, să nu vă fiu povară. Este în mine adevărul lui Hristos, că lauda aceasta nu-mi va fi îngrădită în ţinuturile Ahaei. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc? Dumnezeu ştie! Dar ceea ce fac, voi face şi în viitor, ca să tai pricina celor ce poftesc pricină, pentru a se afla ca şi noi în ceea ce se laudă. Pentru că unii ca aceştia sunt apostoli mincinoşi, lucrători vicleni, care iau chip de apostoli ai lui Hristos. Nu este de mirare, deoarece însuşi satana se preface în înger al luminii. Nu este deci lucru mare dacă şi slujitorii lui iau chip de slujitori ai dreptăţii, al căror sfârşit va fi după faptele lor. Iarăşi zic: Să nu mă socotească cineva că sunt fără minte, iar de nu, primiţi-mă măcar ca pe un fără-de-minte, ca să mă laud şi eu puţin. Ceea ce grăiesc, nu după Domnul grăiesc, ci ca în neînţelepţie, în această stare de laudă. Deoarece mulţi se laudă după trup, mă voi lăuda şi eu. Pentru că voi, înţelepţi fiind, îngăduiţi bucuros pe cei neînţelepţi. Căci, de vă robeşte cineva, de vă mănâncă cineva, de vă ia ce e al vostru, de vă priveşte cineva cu mândrie, de vă loveşte cineva peste obraz, răbdaţi. Spre necinste o spun, că noi ne-am arătat slabi.

Ev. Marcu 4, 1-9
În vremea aceea a început Iisus să înveţe lângă mare, şi s-a adunat la El mulțime foarte multă, încât El a intrat în corabie şi a şezut în corabie, pe mare, iar toată mulţimea era lângă mare, pe uscat. Şi-i învăţa multe în pilde şi, în învăţătura Sa, le zicea: Ascultaţi: Iată, ieşit-a semănătorul să semene. Şi, pe când semăna el, o sămânţă a căzut lângă drum şi păsările cerului au venit şi au mâncat-o. Iar alta a căzut pe loc pietros, unde nu avea pământ mult, şi îndată a răsărit, pentru că nu avea pământ adânc. Dar, când s-a ridicat soarele, a fost arsă şi, neavând rădăcină, s-a uscat. Altă sămânţă a căzut în spini, dar spinii, crescând, au înăbușit-o şi n-a dat rod. Iar altele au căzut pe pământul cel bun şi, înălţându-se şi crescând, au dat roade și au adus: una treizeci, alta şaizeci, alta o sută. Și zicea: Cine are urechi de auzit, să audă!

more