Sf. Sfinţit Mc. Elefterie, episcopul Iliriei

Tuesday15decSf. Sfinţit Mc. Elefterie, episcopul IlirieiSf. Mc. Antia și SuzanaFasting ruleFast Day (Wine and Oil Allowed)II Timotei 3, 16-17; 4, 1-4Luca 19, 45-48

Saints, Feasts, and Readings

15/12/2020

Sfinți și sărbători: Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei; Sfânta Muceniță Antia; Sfânta Muceniță Suzana; Sfântul Cuvios Pavel

Zi de post cu dezlegare la vin și untdelemn

Ap. II Timotei 3, 16-17; 4, 1-4
Fiule Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate, astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru bun. Eu te îndemn, deci, stăruitor, în faţa lui Dumnezeu şi a lui Hristos Iisus, Care va să judece viii şi morţii, la arătarea Lui şi în împărăţia Lui: Propovăduieşte cuvântul, stăruie cu timp şi fără de timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelunga-răbdare şi învăţătura. Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, ci – dornici să-şi desfăteze auzul – îşi vor grămădi învăţători după poftele lor, şi îşi vor întoarce auzul de la adevăr şi se vor abate către basme.

Ev. Luca 19, 45-48
În vremea aceea, intrând în templu, Iisus a început să dea afară pe cei care vindeau şi cumpărau în el, zicându-le: Scris este: Casa Mea este casă de rugăciune; dar voi aţi făcut din ea peşteră de tâlhari. Şi era în fiecare zi în templu şi învăţa. Dar arhiereii şi cărturarii şi fruntaşii poporului căutau să-L piardă. Şi nu găseau ce să-I facă, pentru că tot poporul se ţinea după El, ascultându-L.

more