Sf. Proroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul

saturday17octSf. Proroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei CriteanulSf. Rulie (Scoţia); Sf. Ier. Victor; Sf. Ier. Florentie (Franţa); Sf. Etelbert și Sf. Ier. Notelmie (Anglia)Fasting ruleFast FreeI Corinteni 15, 58; 16, 1-3Luca 5, 17-26

Saints, Feasts, and Readings

17/10/2020

Sfinți și sărbători: Sf. Proroc Osea (sec. VIII î.Hr.); Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul (767); Sf. Mc. Isidora şi Neofit; Sf. Clement, preotul, la Lodi Vecchio, în Lombardia (400); Sf. Mc. Cosma, din Georgia; Sf. Rulie, misionar în Scoţia (sec. IV); Sf. Ier. Victor, episcop de Capua, în Campania (554); Sf. Ier. Zen0n (Zosima), episcop de Benevento, în Campania (585); Sf. Ier. Florentie, episcop de Orange, în Franţa (sec. VI); Sf. Etelbert, prinţ englez (640); Sf. Ier. Notelmie (Nothelm), arhiepiscop de Canterbury, în Anglia (739); Sf. Cuv. Evstratie, de la Lavra Sf. Hariton, din Palestina (sec. VIII); Aducerea moaştelor Sf. Lazăr, din Cipru la Constantinopol (sec. IX); Sf. Sf. Mc. Ioachim (ibn Dau), patriarhul Antiohiei (1592); Sf. Cuv. Antonie, întemeietorul Mănăstirii de la Leochnovo, din Rusia (1613); Sf. Ier. Iosif, patriarhul Georgiei (1770); Sf. Sf. Noi Mc. Neofit, protoiereul (1918), şi Alexandru, arhiepiscop de Semipalatinsk, din Rusia (1937). Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Izbăvitoarea”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Întru naștere fecioria ai păzit”.

Ap. I Corinteni 15, 58; 16, 1-3
Fraţilor, fiţi tari, neclintiţi, sporind totdeauna în lucrul Domnului, ştiind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul. Cât despre strângerea de ajutoare pentru sfinţi, precum am rânduit pentru Bisericile Galatiei, aşa să faceţi şi voi. În ziua întâi a săptămânii (Duminică), fiecare dintre voi să-şi pună deoparte, strângând cât poate, ca să nu se facă strângerea abia atunci când voi veni. Iar când voi veni, pe cei pe care îi veţi socoti, pe aceia îi voi trimite cu scrisori să ducă darul vostru la Ierusalim.

Ev. Luca 5, 17-26
În vremea aceea Iisus învăţa şi de faţă şedeau farisei şi învăţători ai Legii, veniţi din toate oraşele mici ale Galileei, ale Iudeei şi din Ierusalim. Iar puterea Domnului se arăta în tămăduiri. Şi, iată, nişte bărbaţi aduceau, pe pat, pe un om care era slăbănog şi căutau să-l ducă înăuntru şi să-l pună înaintea Lui; dar, negăsind pe unde să-l ducă, din pricina mulţimii, s-au suit pe acoperiş şi, printre cărămizi, l-au lăsat cu patul în mijloc, înaintea lui Iisus. Şi, văzând credinţa lor, El i-a zis: Omule, iertate îţi sunt păcatele tale! Iar fariseii şi cărturarii au început să cârtească, zicând: Cine e Acesta care grăieşte hule? Cine poate să ierte păcatele decât numai singur Dumnezeu? Iar Iisus, cunoscând gândurile lor, răspunzând a zis către ei: Ce cugetaţi în inimile voastre? Ce este mai uşor? A zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Ridică-te şi umblă? Dar, ca să ştiţi că Fiul Omului are pe pământ putere să ierte păcatele, a zis slăbănogului: Ţie îţi zic: Ridică-te, ia patul tău şi mergi la casa ta! Şi îndată, ridicându-se înaintea lor, luând patul pe care zăcuse, s-a dus la casa lui, slăvind pe Dumnezeu. Şi uimire i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu şi, plini de frică, ziceau: Am văzut astăzi lucruri minunate.

more