Sf. Proroc Miheia (Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului)

Friday14augSf. Proroc Miheia (Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului)Sf. Cuv. Werenfrid, englez, ev. în Olanda; Sf. Cuv. Fachanan, ep. de Ross, în IrlandaFasting ruleFastII Corinteni 1, 12-20Matei 22, 23-33

Saints, Feasts, and Readings

14/08/2020

Sfinți și sărbători: Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Proroc Miheia (606-522 î. Hr.); Aducerea Sf. Cruci în palat; Sf. Mc. Ursichie; Sf. Mc. Luchie ostaşul; Sf. Mc. Dimitrie, din Africa; Sf. Mc. Ursichie, tribun militar, sub Maximian (303); Sf. Sf. Mc. Eusebiu mărturisitorul, preot la Roma, sub Constant (357); Sf. Mc. Orosie, preot spaniol, de la Roma (357); Sf. Sf. Mc. Marcel, episcopul Apamiei, în Cipru (389); Sf. Cuv. Fachinanie (Fachanan), episcop de Ross, în Irlanda (600); Sf. Cuv. Verenfridie (Werenfrid), de neam englez, evanghelizator în Frise, Olanda (760); Sf. Cuv. Arcadie, de la Mănăstirea din Novotorjk, în Rusia (sec. XI); Mutarea moaştelor Sf. Teodosie de la Kiev (1091); Sf. Mc. Simeon Trapezunteanul, de la Constantinopol (1653); Sf. Noi Mc. Vasile, arhiepiscop de Cernigov, şi cei împreună cu dânsul: Matei, arhimandritul, şi Alexie (1918); Sf. Sf. Mc. Vladimir, (1920), Vladimir şi Nicolae, protoiereii, Elefterie, arhimandritul, Eva, stareţa, Evdochia, monahia, şi Teodor (1937), din Rusia; Sf. Sf. Mc. Nazarie, mitropolit de Kutaisi, în Georgia, Simeon, Gherman, Ierotei și Simon, preoţii, şi Visarion, diaconul, din Georgia (1924); Soborul Sfinților Mucenici care au suferit sub jugul comunist în Georgia (1921-1991). Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Narva; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sfătuitoarea”.

Post

Ap. II Corinteni 1, 12-20
Fraţilor, lauda noastră aceasta este: mărturia conştiinţei noastre că am umblat în lume, şi mai ales la voi, în sfinţenie şi în curăţie dumnezeiască, nu în înţelepciune trupească, ci în harul lui Dumnezeu. Căci nu vă scriem vouă altele decât cele ce citiţi şi înţelegeţi. Şi am nădejde că până la sfârşit veţi înţelege, după cum ne-aţi şi înţeles în parte, că noi suntem lauda voastră, precum şi voi lauda noastră, în ziua Domnului nostru Iisus. Cu această încredinţare voiam să vin întâi la voi, ca să aveţi bucurie a doua oară, şi să trec pe la voi în Macedonia, şi din Macedonia iarăşi să vin la voi şi să fiu petrecut de voi în Iudeea. Deci, aceasta voind, m-am purtat, oare, cu uşurinţă? Sau cele ce hotărăsc, le hotărăsc trupeşte, ca la mine, da, da să fie, şi nu, nu? Credincios este Dumnezeu, că n-a fost cuvântul nostru către voi, da şi nu. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Cel propovăduit vouă prin noi – prin mine, prin Silvan şi prin Timotei – nu a fost da şi nu, ci da a fost în El. Căci toate făgăduinţele lui Dumnezeu, în El, sunt da; şi prin El, Amin, spre slava lui Dumnezeu, prin noi.

Ev. Matei 22, 23-33
În vremea aceea s-au apropiat de Iisus saducheii, cei ce zic că nu este înviere, şi L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, Moise a zis: «Dacă cineva moare neavând copii, fratele lui să ia de soţie pe cea văduvă şi să ridice urmaşi fratelui său». Deci erau la noi şapte fraţi; şi cel dintâi s-a însurat şi a murit şi, neavând urmaş, a lăsat pe femeia sa fratelui său. Asemenea şi al doilea şi al treilea, până la al şaptelea. În urma tuturor a murit şi femeia. La înviere, deci, a căruia dintre cei şapte va fi femeia? Căci toţi au avut-o de soție. Răspunzând, Iisus le-a zis: Vă rătăciţi, neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Căci la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Iar despre învierea morţilor, oare n-aţi citit ce vi s-a spus de Dumnezeu, zicând: «Eu sunt Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov»? Dumnezeu nu este Dumnezeul morţilor, ci al celor vii. Iar mulţimile, ascultându-L, erau uimite de învăţătura Lui.

more