Sf. Mc. Sozont; + Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi (Înainte-prăznuirea Naşterii Maicii Domnului)

Monday7sepSf. Mc. Sozont; + Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi (Înainte-prăznuirea Naşterii Maicii Domnului)Sf. Sf. Mc. Evghenie, şi Evghenie, Nicolae, Pahomie, Ştefan şi Grigorie din RusiaFasting ruleFast FreeII Corinteni 12, 10-19Marcu 4, 10-23

Saints, Feasts, and Readings

07/09/2020

Sfinți și sărbători: Înainte-prăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont, din Cilicia (304); † Sf. Cuv. Simeon (1476) şi Amfilohie (1570), de la Pângăraţi; Sf. Cuv. Clodoald (Cloud), de la Paris (sec.VI); Sf. Ap. Evod, episcop al Antiohiei, şi Onisifor, episcop al Colofoniei (sec. I); Sf. Ier. Sinot, al doilea episcop de Capua, în Campania (sf. sec. I); Sf. Mc. Eupsihie, din Capadocia, azi în Turcia (130); Sf. Mc. Regina, fecioara, de la Autun, în Franţa (sec. III); Sf. Ier. Viventie, episcop de Reims, în Franţa (sec. IV); Sf. Mc. Anastasie, de la Aquilea, în Friuli, mucenicit la Salona, în Dalmaţia, sub Diocleţian (sec. IV); Sf. Ier. Graţie, episcop de Aosta (sec. V); Sf. Ier. Alcmund şi Ghilbert, episcopi de Hexham, în Anglia (sec. VIII); Sf. Cuv. Petru cel Evlavios, stareţ al Mănăstirii Mântuitorului, din Bitinia; Sf. Cuv. Casiana, făcătoarea de cântări (sec. IX); Sf. Cuv. Luca, din Licaonia, stareţ al Mănăstirii Mântuitorului, din Bitinia (sec. X); Sf. Ier. Ioan, arhiepiscop de Novgorod, în Rusia (1186); Sf. Mc. Macarie, arhimandrit al Mănăstirii de la Kanev, în Rusia (1678); Sf. Cuv. Macarie, stareţ al Mănăstirii Optina, din Rusia (1860); Sf. Sf. Mc. Evghenie, mitropolit de Gorki, şi cei împreună cu dânsul: Evghenie şi Nicolae, stareţii, Pahomie, ieromonahul, Ştefan şi Grigorie, preoții, (1937), din Rusia.

Ap. II Corinteni 12, 10-19
Fraţilor, mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci, când sunt slab, atunci sunt tare. M-am făcut ca unul fără minte, lăudându-mă. Voi m-aţi silit! Căci se cuvenea să vorbiţi voi de bine despre mine, pentru că nu sunt cu nimic mai prejos decât cei mai de frunte dintre apostoli, deşi nu sunt nimic. Dovezile mele de apostol s-au arătat la voi în toată răbdarea, prin semne, prin minuni şi prin puteri. Căci cu ce sunteţi voi mai prejos decât celelalte Biserici, decât numai că eu nu v-am fost povară? Dăruiţi-mi mie această nedreptate. Iată, a treia oară sunt gata să vin la voi şi nu vă voi fi povară, căci nu caut ale voastre, ci pe voi. Pentru că nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinţi, ci părinţii pentru copii. Deci eu foarte bucuros voi cheltui şi mă voi cheltui pentru sufletele voastre, deşi, iubindu-vă mai mult, eu sunt iubit mai puţin. Dar fie! Eu nu v-am împovărat. Ci, fiind isteţ, v-am prins cu înşelăciune. Am tras eu folos de la voi, prin vreunul din aceia pe care i-am trimis? L-am rugat pe Tit şi am trimis, împreună cu el, pe fratele. V-a asuprit Tit cu ceva? N-am umblat noi în acelaşi duh? N-am călcat noi pe aceleaşi urme? De mult vi se pare că ne apărăm faţă de voi. Dar noi grăim în Hristos, înaintea lui Dumnezeu. Şi toate acestea, iubiţii mei, pentru zidirea voastră.

Ev. Marcu 4, 10-23

În vremea aceea, fiind Iisus singur, au venit ucenicii Lui și, împreună cu cei doisprezece, Îl întrebau despre pilda semănătorului. Și le-a răspuns: Vouă vă este dat să cunoașteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, dar pentru cei de afară totul se face în pilde, ca, uitându-se, să nu vadă și, auzind, să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă şi să fie iertați. Și le-a zis: Nu pricepeţi pilda aceasta? Dar cum veţi înţelege toate pildele? Semănătorul seamănă cuvântul. Cele de lângă drum sunt aceia în care se seamănă cuvântul și, când îl aud, îndată vine Satana şi ia cuvântul cel semănat în inimile lor. Cele semănate pe loc pietros sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, ci ţin până la un timp; apoi, când se întâmplă strâmtorare sau prigoană pentru cuvânt, îndată se smintesc. Și cele semănate între spini sunt cei ce ascultă cuvântul, dar grijile veacului şi înşelăciunea bogăţiei şi poftele după celelalte pătrunzând în ei, înăbușă cuvântul şi îl fac neroditor. Iar cele semănate pe pământul cel bun sunt cei ce aud cuvântul şi-l primesc şi aduc roade: unul treizeci, altul şaizeci și altul o sută. Şi le zicea: Se aduce, oare, făclia ca să fie pusă sub obroc sau sub pat? Oare nu ca să fie pusă în sfeşnic? Căci nu e nimic ascuns ca să nu se dea pe faţă; nici nu a fost ceva tăinuit decât spre a fi arătat. Cine are urechi de auzit, să audă!

more