Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi, †) Sf. Ier. Dionisie, episcopul Cetății Albe - Ismail

thursday17sepSf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi, †) Sf. Ier. Dionisie, episcopul Cetății Albe - IsmailSf. Mc. Agatoclia; Sf. Mc. Haralambie şi Pandoleon; Sf. Mc. Maxim, Teodot şi AsclipiodotaFasting ruleFast FreeGalateni 3, 23-29; 4, 1-5Marcu 6, 30-45

Saints, Feasts, and Readings

17/09/2020

Sfinți și sărbători: ✝) Sf. Ier. Dionisie, episcopul Cetății Albe – Ismail; Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale Pistis, Elpida şi Agapia, de la Roma, sub Adrian (137); Sf. Sf. Mc. Iraclid şi Miron, episcopii Tamasului, din Cipru (sec. I); Sf. Mc. Agatoclia; Sf. Mc. Haralambie şi Pandoleon; Sf. Mc. Maxim, Teodot şi Asclipiodota; Sf. Mc. Ştefan şi Socrate, din Bitinia, azi în Turcia (sec. III); Sf. Mc. Teodota (sec. III); Sf. Mc. Narcis şi Crescentin, de la Roma, sub Valerian; Sf. Mc. Iustin, preotul, de la Roma, sub Claudiu al II-lea Goticul (269); Sf. Sf. Mc. Pilevs şi Nil, episcopii (303-305); Sf. M. Mc. Ilie şi Patermutios şi cei împreună cu dânşii 100 de Mucenici din Egipt şi 50 de Mucenici din Palestina (310); Sf. Mc. Lucia, văduva, şi Geminian, de la Roma, sub Diocleţian şi Maximian (sec. IV); Sf. Cuv. Satirie, fratele mai mare al Sf. Ambrozie al Milanului (383); Sf. Ier. Lambert episcop de Maastricht, în Olanda, ocrotitor al orașului Liège (Belgia) (696); Sfânta Mc. Colomba, de la Cordoba, în Andaluzia, Spania (853); Sf. Cuv. Anastasie, din Cipru (sec. XII); Sf. Ier. Ioachim Ilustrul, patriarhul Alexandriei (1567); Sf. Mc. Ioan, din Rusia (1941). Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Macarie”.

Ap. Galateni 3, 23-29; 4, 1-5
Fraţilor, înainte de venirea credinţei, noi eram păziţi sub Lege, fiind închişi pentru credinţa care avea să se descopere. Astfel că Legea ne-a fost călăuză spre Hristos, pentru ca să ne îndreptăm din credinţă. Iar dacă a venit credinţa, nu mai suntem sub călăuză. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus. Căci câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus. Iar dacă voi sunteţi ai lui Hristos, sunteţi deci urmaşii lui Avraam, moştenitori după făgăduinţă. Zic însă: Câtă vreme moştenitorul este copil, nu se deosebeşte cu nimic de rob, deşi este stăpân peste toate; ci este sub epitropi şi iconomi, până la vremea rânduită de tatăl său. Tot aşa şi noi, când eram copii, eram robi înţelesurilor celor slabe ale lumii. Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea.

Ev. Marcu 6, 30-45
În vremea aceea s-au adunat apostolii la Iisus şi I-au spus toate câte au făcut şi au învăţat. Atunci El le-a zis: Veniţi voi înșivă de o parte, în loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin. Căci mulți erau care veneau şi mulți care se duceau și nu mai aveau vreme nici să mănânce. Şi au plecat cu corabia spre un loc pustiu, deosebi. Dar i-au văzut plecând, şi mulţi au înțeles și au alergat acolo pe jos de prin toate cetățile şi au sosit înaintea lor. Deci, ieșind din corabie, Iisus a văzut mulțime mare şi I s-a făcut milă de ei, căci erau ca niște oi fără păstor, şi a început să-i înveţe multe. Dar, făcându-se târziu, ucenicii Lui, apropiindu-se, I-au zis: Locul e pustiu şi ceasul e târziu; dă-le drumul ca, mergând prin cetățile şi prin satele dimprejur, să-şi cumpere pâine, că nu au ce să mănânce. Răspunzând, El le-a zis: Daţi-le voi să mănânce. Și ei I-au zis: Să mergem noi să cumpărăm pâini de două sute de dinari şi să le dăm să mănânce? Iar El le-a zis: Câte pâini aveţi? Duceţi-vă şi vedeţi. Și aflând, I-au spus: Cinci pâini şi doi peşti. Atunci El le-a poruncit să-i aşeze pe toţi, în cete, pe iarba verde. Şi au şezut cete-cete, câte o sută şi câte cincizeci. Iar El, luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, privind la cer, a binecuvântat şi a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor ca să le pună înaintea lor; asemenea şi cei doi peşti i-au împărţit tuturor. Și au mâncat toţi şi s-au săturat. Și au luat douăsprezece coşuri pline cu fărâmituri şi cu ce a rămas din peşti. Iar cei ce au mâncat pâinile erau cinci mii de bărbaţi. După aceea, îndată a silit pe ucenicii Lui să intre în corabie şi să meargă înaintea Lui, de cealaltă parte, spre Betsaida, până ce El va da drumul mulţimii.

more