Sf. Mc. Galaction și soția sa - Sf. Mc. Epistimia

thursday5novSf. Mc. Galaction și soția sa - Sf. Mc. EpistimiaSfântul Ierarh Grigorie, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Mucenic Silvan;Fasting ruleFast FreeColoseni 4, 2-9Luca 9, 49-56

Saints, Feasts, and Readings

5/11/2020

Sfinți și sărbători: Sf. Mc. Galaction şi Epistimia, din Emesa (Homs), Siria (253); Sfinţii Apostoli dintre cei 70: Ermeu, Patrobie, Gaie şi Filolog (sec. I); Sf. Mc. Castor şi Agatanghel; Sf. Mc. Domnin, Timotei, Teofil, Teotim, Doroteu prezbiterul, Eupsihie, Carterie, Silvan şi Pamfil (307) Sf. Felix, preotul, şi Eusebiu, monahul, de la Terracina, în Lazio; Sf. Ier. Dominie, episcop de Grenoble, în Franţa (sec. IV); Sf. Ier. Dominatie, episcop de Brescia (495); Sf. Ier. Magnus, episcop de Milano (529); Sf. Lie, preotul, pe lângă Orleans, în Franţa (533); Sf. Cuv. Bertilda, stareţă de la Mănăstirea Chelles, din Franţa (710); Sf. Cuv. Spinulie, de la Mănăstirea Mozenmoutier, din Franţa (720); Sf. Cuv. Grigorie Mărturisitorul, arhiepiscopul Alexandriei (sec. IX); Sf. Ier. Iona, episcop de Novgorod, în Rusia (1470); Sf. Sf. Nou Mc. Gabriel, preotul, din Rusia (1937).

Ap. Coloseni 4, 2-9
Fraţilor, stăruiţi în rugăciune, priveghind în ea cu mulţumire, rugându-vă totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă uşa cuvântului, spre a vesti taina lui Hristos, pentru care mă şi găsesc în lanţuri, ca să o arăt aşa cum se cuvine să grăiesc. Umblaţi cu înţelepciune faţă de cei ce sunt din afara (Bisericii), preţuind vremea. Vorba voastră să fie totdeauna plăcută, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia. Toate câte mă privesc pe mine le va face cunoscute Tihic, iubitul frate, credincios slujitor şi împreună-rob cu mine în Domnul. L-am trimis pe el la voi tocmai pentru aceasta, ca să ştiţi cum ne aflăm şi ca să mângâie inimile voastre, împreună cu Onisim, credinciosul şi iubitul frate, care este dintre voi; ei vă vor aduce la cunoştinţă toate cele de aici.

Ev. Luca 9, 49-56
În vremea aceea s-a apropiat de Iisus unul dintre ucenicii Săi şi I-a zis: Învăţătorule, am văzut pe unul care în numele Tău scoate demoni şi l-am oprit, pentru că nu-Ţi urmează împreună cu noi. Iar Iisus a zis către el: Nu-l opriţi; căci cine nu este împotriva voastră este pentru voi. Şi când s-au împlinit zilele înălţării Sale, El S-a hotărât să meargă la Ierusalim. Şi a trimis vestitori înaintea feţei Sale. Şi ei, mergând, au intrat într-un sat de samarineni ca să facă pregătiri pentru El. Dar ei nu L-au primit, pentru că El Se îndrepta spre Ierusalim. Şi, văzând aceasta, ucenicii Iacov şi Ioan I-au zis: Doamne, vrei să zicem să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut şi Ilie? Iar El, întorcându-Se, i-a certat şi le-a zis: Nu ştiţi, oare, fiii cărui Duh sunteţi? Căci Fiul Omului n-a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Şi s-au dus în alt sat. 

more