Sf. Mc. Agatonic şi cei împreună cu el; Sf. Mc. Fabrician și Filibert

Saturday22augSf. Mc. Agatonic şi cei împreună cu el; Sf. Mc. Fabrician și FilibertSf. Cuv. Arnulfie, pustnicul, de pe lângă Cambridge și Sf. Cuv. Sigfrid, stareţ la Wearmouth, în AngliaFasting ruleFast FreeI Corinteni 1, 3-9Matei 19, 3-12

Saints, Feasts, and Readings

22/08/2020

Sfinți și sărbători: Sf. Mc. Agatonic şi cei împreună cu dânsul: Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian, din Bitinia, azi în Turcia (sec. IV); Sf. Mc. Simforian, patricianul, la Autun, Franța (179); Sf. Mc. Antonin, de la Roma, sub Comod (186); Sf. Sf. Mc. Ipolit, episcop de Porto, în Lazio, sub Alexandru Sever (229); Sf. Sf. Mc. Atanasie, episcop de Tars, și Sf. Mc. Antusa fecioara, pe care a botezat-o, împreună cu slugile ei: Harisim şi Neofit (257); Sf. Mc. Fabrician și Filibert, cinstiți la Toledo, în Spania; Sf. Mc. Gunifort, de la Pavia, sub Maximian (sec. IV); Sf. Mc. Mavru şi cei împreună cu dânsul, de la Reims, în Franţa (sec. IV); Sf. Mc. Marţial, Saturnian, Epictet, Maprilie, Felix şi cei împreună cu dânşii, cinstiţi la Ostia (300); Sf. Mc. Eulalia, de la Barcelona, în Spania (303); Sf. Mc. Timotei, de la Roma, sub Maxenţiu (311); Sf. Mc. Iulian, de la Heliopolis, în Siria; Sf. Împărăteasă Ariadna, soţia lui Zen0n (515); Sf. Cuv. Gestin, pustnic în Bretania, Franța (sec. VI); Sf. Cuv. Hervezenie, pustnic la Lignol, în Bretania, Franța (sec VII); Sf. Cuv. Sigfridie (Sigfrid), stareţ la Wearmouth, în Anglia (688); Sf. Cuv. Etelgita (Ethelgitha), stareță în Nordumbria, Anglia (720); Sf. Cuv. Arnulfie, pustnicul, de pe lângă Cambridge, Anglia (sec. VIII); Sf. Cuv. Isaac, arhimandritul, de la Mănăstirea Optina, în Rusia (1894); Sf. Noi Mc. Macarie, episcopul de Orel, și Ioan şi Alexie, preoţii, din Rusia (1918); Sf. Cuv. Alexie preotul, de la Ugine, în regiunea Savoia din Franţa (1934); Sf. Noi Mc. Teodor, episcop de Penza, şi cei împreună cu dânsul: Vasile şi Gavriil, preoţii, Ioan, episcop de Velikoluksk, Alexie, arhiepiscop de Omsk, Mihail, Teodor şi Alexandru, preoţii, Ierotei, Ilarie şi Ioan, monahii, din Rusia (1937). Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Georgia;

Ap. I Corinteni 1, 3-9
Fraţilor, har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Iisus Hristos. Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu pentru voi, pentru harul lui Dumnezeu dat vouă în Hristos Iisus. Căci întru El v-aţi îmbogăţit deplin întru toate, în tot cuvântul şi în toată cunoştinţa; astfel, mărturia lui Hristos s-a întărit în voi; încât voi nu sunteţi lipsiţi de niciun dar, aşteptând arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, Care vă va şi întări până la sfârşit, ca să fiţi nevinovaţi în ziua Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu, prin Care aţi fost chemaţi la împărtăşirea cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru.

Ev. Matei 19, 3-12
În vremea aceea s-au apropiat de Iisus fariseii, ispitindu-L şi zicând: Se cuvine oare omului să-şi lase femeia sa pentru orice pricină? Răspunzând, El a zis: N-aţi citit că Cel ce i-a făcut de la început «i-a făcut bărbat şi femeie»? Și a zis: «Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup», aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Ei I-au zis Lui: Așadar, pentru ce Moise a poruncit să-i dea carte de despărţire şi să o lase? El le-a zis: Pentru învârtoşarea inimii voastre v-a dat voie Moise să lăsaţi pe femeile voastre, dar din început nu a fost aşa. Iar Eu zic vouă că oricine va lăsa pe femeia sa, în afară de pricină de desfrânare, şi se va însura cu alta săvârșește adulter; şi cine s-a însurat cu cea lăsată săvârșește adulter. Ucenicii I-au zis: Dacă astfel este pricina omului cu femeia, nu este de folos să se însoare. Iar El le-a zis: Nu toţi pricep cuvântul acesta, ci aceia cărora le este dat. Că sunt fameni care s-au născut aşa din pântecele mamei lor; sunt fameni pe care oamenii i-au făcut fameni şi sunt fameni care s-au făcut fameni pe ei înşişi pentru Împărăţia Cerurilor. Cine poate înţelege să înţeleagă.

more