✝ Sf. Mare Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin

friday4dec✝ Sf. Mare Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan DamaschinSf. Sfințit Muc. Alexandru (Hotovitzky), misionar în AmericaFasting ruleFast Day (Wine and Oil Allowed)I Timotei 4, 4-8; 16Luca 16, 15-18; 17, 1-4

Saints, Feasts, and Readings

4/12/2020

Saints and Feasts: ✝ Sfânta Mare Muceniță Varvara; Sfântul Cuvios Ioan Damaschin; Sf. Sfințit Muc. Alexandru (Hotovitzky), misionar în America; Cuv. Ioan, episcopul Polivatului; Sf. Mc. Iuliana; Sf. Mc. Serafim, episcopul Fanariului; Sf. Hristodul şi Hristodula.

Zi de post cu dezlegare la vin și untdelemn

Ev. Luca 16, 15-18; 17, 1-4
Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Voi sunteţi cei ce vă faceţi pe voi drepţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre; căci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu. Legea şi prorocii au fost până la Ioan; de atunci Împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare prin stăruinţă intră în ea. Dar mai lesne este să treacă cerul şi pământul decât să cadă o cirtă din Lege. Oricine-şi lasă femeia sa şi ia pe alta săvârşeşte adulter; şi cel ce ia pe cea lăsată de bărbat săvârşeşte adulter. Şi a zis către ucenicii Săi: Cu neputinţă este să nu vină smintelile, dar vai aceluia prin care ele vin! Mai de folos i-ar fi dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară şi ar fi aruncat în mare, decât să smintească pe unul din aceştia mici. Luaţi aminte la voi înşivă. De-ţi va greşi fratele tău, dojeneşte-l, şi dacă se va pocăi, iartă-l. Şi chiar dacă îţi va greşi de şapte ori într-o zi şi de şapte ori se va întoarce către tine zicând: îmi pare rău, iartă-l pe el.

Ap. I Timotei 4, 4-8; 16
Fiule Timotei, orice făptură a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumire; căci se sfinţeşte prin cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune. Punându-le pe acestea înaintea fraţilor, vei fi bun slujitor al lui Hristos Iisus, hrănindu-te cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături căreia ai urmat; iar de basmele cele lumeşti şi băbeşti, fereşte-te şi deprinde-te cu dreapta credinţă. Căci deprinderea trupească la puţin foloseşte, dar dreapta credinţă spre toate este de folos, având făgăduinţa vieţii de acum şi a celei ce va să vină. Ia aminte la tine însuţi şi la învăţătură; stăruie în aceasta, căci, făcând aceasta, şi pe tine te vei mântui şi pe cei care te ascultă.

more