+ Sf. Mare Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul

Wednesday11nov+ Sf. Mare Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor StuditulSf. Ștefan de la Decani, regele Serbiei; Sf. Cuv. Efrem, Eftimie şi Nestor; Sf. Maxim, cel nebun pentru HristosFasting ruleFastI Tesaloniceni 2, 1-8Luca 11, 9-13

Saints, Feasts, and Readings

11/11/2020

Sfinți și sărbători: † Sf. Mare Mc. Mina, din Egipt (304); Sf. Mc.Victor, italian de neam, mucenicit în Damasc, şi Sf. Mc. Ştefanida (sec. II); Sf. Mc. Vichentie, diaconul, la Zaragoza, şi Sf. Sf. Mc. Valerie, episcop, de la Valencia, în Spania, sub Maximian (304); Sf. Cuv. Teodor Studitul, mărturisitorul, apărător al sfintelor icoane (826); Sf. Mc. Draconie, din Armenia (sec. III); Sf. Mc. Valentin, Felician şi Victorin, de la Ravenna, sub Diocleţian (303-305); Sf. Ier. Martin cel Milostiv, episcop de Tours, în Franţa (397); Sf. Berthuim, întemeietorul Mănăstirii Malone, din Belgia (698); Sf. Cuv. Bartolomeu, de la Mănăstirea Grotaferrata (1054); Sf. Ştefan (Uroş) al III-lea, rege al Serbiei şi întemeietor al Mănăstirii Decani, azi în Kosovo (1330); Sf. Cuv. Efrem, Eftimie şi Nestor, de la Decani (sec. XIV); Sf. Maxim, cel nebun pentru Hristos, de la Moscova (1434).

Post

Ap. I Tesaloniceni 2, 1-8
Fraţilor, voi înşivă ştiţi că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică, ci, după ce am suferit şi am fost, precum ştiţi, ocărâţi în Filipi, am îndrăznit întru Dumnezeul nostru să grăim în faţa voastră, cu multă luptă, Evanghelia lui Dumnezeu. Pentru că îndemnul nostru nu venea din rătăcire, nici din gânduri necurate, nici din înşelăciune, ci, după cum am fost socotiţi vrednici de Dumnezeu ca să ni se încredinţeze Evanghelia, aşa vorbim, nu căutând să plăcem oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne încearcă inimile, că niciodată nu ne-am arătat cu cuvinte de linguşire, după cum ştiţi, nici cu ascunse porniri de lăcomie. Dumnezeu îmi este martor. Nici n-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alţii, deşi puteam să fim cu greutate, ca apostoli ai lui Hristos. Noi, însă, am fost blânzi în mijlocul vostru, aşa precum o doică îngrijeşte pe fiii săi; astfel, iubindu-vă, eram bucuroşi să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, ci chiar şi sufletele noastre pentru că ne-aţi devenit iubiţi.

Ev. Luca 11, 9-13
Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cereţi şi vi se va da; căutați și veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. Că oricine cere ia; şi cel care caută găseşte; şi celui care bate i se va deschide. Şi care tată dintre voi, dacă îi va cere fiul pâine, oare îi va da piatră? Sau dacă îi va cere peşte, oare îi va da, în loc de peşte, şarpe? Sau dacă-i va cere un ou, îi va da scorpie? Deci dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi fiilor voştri daruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care Îl cer de la El!

more