Sf. Mare Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila

Wednesday16sepSf. Mare Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi LudmilaSf. Mc. Sebastiana; Sf. Cuv. Edith, prinţesă şi monahie din Wilton, în AngliaFasting ruleFastGalateni 3, 15-22Marcu 6, 7-13

Saints, Feasts, and Readings

16/09/2020

Sfinți și sărbători: Sf. Mare Mc. Eufimia, din Calcedon (304); Sf. Mc. Meletina, din Tracia (sec. II); Sf. Mc. Ludmila, prinţesa, de neam ceh (927); Sf. Mc. Sebastiana (sec. I); Sf. Mc. Abondie, preotul, şi Abondanție, diaconul, de la Roma, sub Diocleţian (sec. IV); Sf. Mc. Inochentia, fecioara, sub Diocleţian; Sf. Mc. Dulcisima, fecioara, din Lazio; Sf. Mc. Priscian, de la Nocera, în Campania; Sf. Mc. Victor şi Sosteniu, din Calcedon (304); Sf. Cuv. Eugenia, stareţa, din Alsacia, Franța (735); Sf. Mc. Iosif şi Isaac, din Georgia (808); Sf. Cuv. Edita (Edith), prinţesă şi monahie din Wilton, în Anglia (984); Sf. Procopie, de la Sazava, în Cehia (1053); Sf. Ier. Ciprian, mitropolitul Moscovei (1406); Sf. Cuv. Cucșa, din Odessa (1964); Sf. Sf. Mc. Oimen, episcop de Semireci şi Vernîi (Almatî), Kazahstan (1918); Sf. Mc. Grigorie, protoiereul, din Rusia (1937). Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „ajutătoarea celor smeriți”

Post

Ap. Galateni 3, 15-22
Fraţilor, ca un om grăiesc: Nici testamentul întărit al unui om nimeni nu-l strică sau îi mai adaugă ceva. Făgăduinţele au fost rostite lui Avraam şi urmaşului său. Nu zice: «şi urmaşilor» – ca de mai mulţi – ci ca de unul singur: «şi Urmaşului tău», Care este Hristos. Aceasta zic dar: Un testament întărit dinainte de Dumnezeu în Hristos nu desfiinţează Legea, care a venit după patru sute treizeci de ani, ca să desfiinţeze făgăduinţa. Căci, dacă moştenirea este din Lege, nu mai este din făgăduinţă, dar Dumnezeu i-a dăruit lui Avraam moştenirea prin făgăduinţă. Deci ce este Legea? Ea a fost adăugată pentru călcările de lege, până când era să vină Urmaşul, Căruia I s-a dat făgăduinţa, şi a fost rânduită prin îngeri, în mâna unui Mijlocitor. Mijlocitorul însă nu este al unuia singur, iar Dumnezeu este unul. Este deci Legea împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Căci dacă s-ar fi dat Lege, care să poată da viaţă, cu adevărat dreptatea ar veni din Lege. Dar Scriptura a închis toate sub păcat, pentru ca făgăduinţa să se dea din credinţa în Iisus Hristos celor ce cred.

Ev. Marcu 6, 7-13
În vremea aceea a chemat Iisus pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi a început să-i trimită doi câte doi şi le-a dat putere asupra duhurilor necurate. Și le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe cale: nici pâine, nici traistă, nici bani la cingătoare, ci numai toiag; să fie încălţaţi cu sandale şi să nu se îmbrace cu două haine. Şi le zicea: În orice casă veţi intra, acolo să rămâneţi până ce veți ieși de acolo. Și dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, nici nu vă vor asculta, ieșind de acolo, scuturaţi praful de sub picioarele voastre, spre mărturie lor. Adevărat grăiesc vouă: Mai uşor va fi Sodomei şi Gomorei în ziua judecăţii decât cetății aceleia. Deci, ieșind ei, propovăduiau să se pocăiască. Și scoteau mulţi diavoli şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau.

more