Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; +) Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil Pustnicul

Thursday12novSf. Ier. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; +) Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil PustniculSf. Cuv. Nil Athonitul; Sf. Proroc Ahia; Sf. Ier. Ruf, ep. de Avignon, FranţaFasting ruleFast FreeI Tesaloniceni 2, 9-14Luca 11, 14-23

Saints, Feasts, and Readings

12/11/2020

Sfinți și sărbători: +) Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu; Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Cuvios Nil Pustnicul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Sfântul Cuvios Nil Athonitul; Sf. Proroc Ahia; Sf. Ier. Ruf, episcop de Avignon, în Franţa (200); Sf. Ier. Martin, episcopul Tarachinului; Sf. Mc. Arsachie; Sf. Mc. Antonie şi cei împreună cu dânsul: Zevina, Gherman, Nichifor şi Enata, fecioara (308); Sf. Ier. Leon, patriarhul Constantinopolului (1143); Sf. Cuv. Nil Izvorâtorul de Mir, din munţii Marii Lavre, din Sfântul Munte Athos (1651); Sf. Nou Mc. Sava (Nigdeli), de la Constantinopol (1726); Sf. Nou Mc. Nicolae, de la Constantinopol (1732); Sf. Sf. Noi Mc. Constantin, protoiereul, şi Vladimir, preotul, din Rusia (1937).

Ap. I Tesaloniceni 2, 9-14
Fraţilor, vă aduceţi aminte de osteneala şi de truda noastră; lucrând zi şi noapte, ca să nu fim povară niciunuia din voi, aşa v-am propovăduit Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteţi martori şi Dumnezeu de asemenea, cât de sfânt şi cât de drept şi fără de prihană ne-am purtat între voi credincioşii; ca un părinte pe copiii săi, precum ştiţi, aşa v-am rugat şi v-am mângâiat. Şi v-am rugat cu stăruinţă să umblaţi cum se cuvine înaintea lui Dumnezeu, Celui ce vă cheamă la împărăţia şi la slava Sa. De aceea şi noi mulţumim lui Dumnezeu neîncetat că, luând voi cuvântul ascultării de Dumnezeu de la noi, nu l-aţi primit ca pe un cuvânt al oamenilor, ci, aşa precum este într-adevăr, ca pe un cuvânt al lui Dumnezeu, care şi lucrează întru voi, cei ce credeţi. Căci voi, fraţilor, v-aţi făcut următori ai Bisericilor lui Dumnezeu, care sunt în Iudeea, întru Hristos Iisus, pentru că aţi suferit şi voi aceleaşi, de la cei de un neam cu voi, după cum şi ele de la iudei.

Ev. Luca 11, 14-23
În vremea aceea a scos Iisus un demon dintr-un bolnav care era mut. Şi când a ieşit demonul, mutul a vorbit, iar mulţimile s-au minunat. Iar unii dintre ei au zis: Cu Beelzebul, căpetenia demonilor, scoate pe demoni. Iar alţii, ispitindu-L, cereau de la El semn din cer. Dar El, cunoscând gândurile lor, le-a zis: Orice împărăţie, dezbinându-se în sine, se pustieşte şi casă peste casă cade. Şi dacă Satana s-a dezbinat în sine, cum va mai sta împărăţia lui? Fiindcă ziceţi că Eu scot pe demoni cu Beelzebul. Iar dacă Eu scot pe demoni cu Beelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? De aceea, ei vă vor fi judecători. Iar dacă Eu cu degetul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată, a ajuns la voi Împărăţia lui Dumnezeu. Când cel tare, înarmat fiind, îşi păzeşte curtea, avuţiile lui sunt în pace. Dar când unul mai tare decât el vine asupra lui şi-l înfrânge, îi ia toate armele pe care se bizuia, iar prăzile de la el le împarte. Cel ce nu este cu Mine, este împotriva Mea; şi cel ce nu adună cu Mine, risipeşte.

more