+ Sf. Ier. Iachint, mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa, Neonila şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, episcopul Cezareei Capadociei

Wednesday28oct+ Sf. Ier. Iachint, mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa, Neonila şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, episcopul Cezareei CapadocieiSf. Ier. Mc. Neofit de Urbnisi; Sf. Ier. Dimitrie al Rostovului; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Cuv. Teofil cel Nebun pt. Hristos; Sf. Iov de la PoceaevFasting ruleFastColoseni 1, 18-23Luca 8, 22-25

Saints, Feasts, and Readings

28/10/2020

Sfinți și sărbători: † Sf. Ier. Iachint, mitropolitul Ţării Româneşti (1372); Sf. Mc. Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fii: Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vil şi Evnichi; Sf. Ier. Firmilian, episcop al Cezareei Capadociei, şi Sf. Melhion, dascăl şi preot în Antiohia (sec. III); Sf. Mc. African, Maxim, Pompie şi cei 36 împreună cu dânşii (250); Sf. Chirila, fiica Sf. Trifonia, de la Roma, sub Claudiu al II-lea Goticul (268); Sf. Mc. Fidelie, de la Como, sub Maximian (304); Sf. Mc. Vilie; Sf. Sf. Mc. Chiriac, descoperitorul cinstitei Cruci, în zilele Sf. împărat Constantin (sec. IV); Sf. Mc. Ana, mama Sf. Chiriac; Sf. Cuv. Diomid, din Cipru (sec. IV); Sf. Ier. Onorat, episcop de Vercelli, în Piemonte (415); Sf. Cuv Salvie, pustnicul, din Normandia, în Franţa (sec. VI); Sf. Fevronia, fiica împăratului Iraclie (sec. VII); Sf. Sf. Mc. Neofit, episcop de Urbnisi, în Georgia (sec. VII); Sf. Ratislav, prinţul Moraviei (sec. IX); Sf. Ştefan Savaitul, nepot al Sf. Ioan Damaschin (807); Sf. Ier. Edsinie (Edsin), episcop în Anglia (1050); Sf. Ier. Arsenie, arhiepiscop de Peci, azi în Kosovo (1266); Sf. Ier. Athanasie, patriarhul Constantinopolului, care a sihăstrit în Sfântul Munte Athos (1315); Sf. Cuv. Nestor, de la Lavra Peşterilor din Kiev (sec. XIV); Sf. Cuv Parascheva, de la Pirmin, în Rusia (sec. XVI); Sf. Cuv. Iov, stareţ la Mănăstirea Poceaev, din Ucraina (1651); Sf. Ier. Dimitrie al Rostovului (1709); Sf. Noi Mc. Anghelie, Manuil şi Nicolae, din Creta (1824); Sf. Cuv. Teofil, cel nebun pentru Hristos, de la Lavra Peşterilor din Kiev (1853); Sf. Sf. Nou Mc. Ioan, preotul, din Rusia (1918).

Ap. Coloseni 1, 18-23
Fraţilor, Hristos este capul trupului, adică al Bisericii; El este începutul, Întâiul-Născut din morţi, ca să fie El cel dintâi întru toate, că în El a binevoit (Dumnezeu) să sălăşluiască toată plinătatea şi printr-Însul toate cu Sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El, prin sângele crucii Sale. Și pe voi, care oarecând eraţi înstrăinaţi şi vrăjmaşi, având mintea voastră la fapte rele, de acum v-a împăcat, prin moartea (Fiului Său), în trupul cărnii Lui, ca să vă pună înaintea Sa sfinţi, fără de prihană şi nevinovaţi, dacă, într-adevăr, rămâneţi întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită la toată făptura de sub cer şi al cărei slujitor, eu, Pavel, m-am făcut.

Ev. Luca 8, 22-25
În vremea aceea a intrat Iisus în corabie cu ucenicii Săi şi a zis către ei: Să trecem de cealaltă parte a lacului. Şi au plecat. Dar, pe când ei vâsleau, El a adormit. Atunci s-a lăsat pe lac o furtună de vânt şi corabia se umplea de apă şi erau în primejdie. Deci, apropiindu-se, L-au deşteptat, zicând: Învăţătorule, Învăţătorule, pierim! Iar El, sculându-Se, a certat vântul şi valul apei şi ele au încetat şi s-a făcut linişte. Şi le-a zis: Unde este credinţa voastră? Iar ei, temându-se, s-au mirat, zicând unii către alţii: Oare cine este Acesta, că porunceşte şi vânturilor şi apei, şi ascultă de El?

more