Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei, şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului

tuesday17novSf. Ier. Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei, şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului Sf. Ier. Ambrozie al Mediolanului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul; Sf. Cuv. ZahariaFasting ruleFast Day (Wine and Oil Allowed)I Tesaloniceni 3, 8-13Luca 11, 34-41

Saints, Feasts, and Readings

17/11/2020

Sfinți și sărbători: Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei Pontului; Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul; Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Ier. Ambrozie al Mediolanului; Sf. Sf. Cuv. Ilda (Hilda) din Whitby, Anglia

Zi de post cu dezlegare la vin și untdelemn

Ap. I Tesaloniceni 3, 8-13
Fraţilor, acum noi suntem vii, dacă voi staţi neclintiţi întru Domnul. Şi ce mulţumire pentru voi putem să dăm în schimb lui Dumnezeu, pentru toată bucuria cu care ne bucurăm pentru voi, înaintea Dumnezeului nostru? Noaptea şi ziua ne rugăm cu prisosinţă, ca să vedem faţa voastră şi să împlinim lipsurile credinţei voastre. Dar însuşi Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Domnul nostru Iisus Hristos să îndrepteze calea noastră către voi! Iar pe voi, Domnul să vă înmulţească şi să prisosiţi în dragoste unul către altul şi către toţi, precum prisosim şi noi faţă de voi, spre întărirea inimilor voastre, ca să fiţi fără de prihană întru sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, cu toţi sfinţii Săi. Amin.

Ev. Luca 11, 34-41
Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul. Deci, când ochiul tău este curat, atunci tot trupul tău este luminat; dar când ochiul tău este rău, atunci şi trupul tău este întunecat. Ia seama, deci, ca lumina din tine să nu fie întuneric. Aşadar, dacă tot trupul tău este luminat, neavând nici o parte întunecată, luminat va fi în întregime, ca şi când te luminează făclia cu strălucirea ei. Şi, pe când Iisus vorbea, un fariseu îl ruga să prânzească la el; deci, intrând, a şezut la masă. Iar fariseul s-a mirat văzând că El nu S-a spălat înainte de masă. Atunci Domnul a zis către el: Acum voi, fariseilor, curăţiţi partea din afară a paharului şi a blidului, dar înăuntrul vostru este plin de răpire şi de viclenie. Nebunilor! Oare cel ce a făcut partea din afară n-a făcut şi partea dinăuntru? Daţi mai întâi milostenie cele ce sunt dinăuntru vostru şi, iată, toate vă vor fî curate.

more