+) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; +) Sf. Cuv. Pafnutie–Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Irina, împărăteasa

friday7aug+) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; +) Sf. Cuv. Pafnutie–Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Irina, împărăteasa Sf. Ier. Victriciu, episcop de Rouen, în Normandia, Franța; Sf. Cuv. Or, din Egipt; Sf. Cuv. NicanorFasting ruleFastI Corinteni 14, 26-40Matei 21, 12-14; 17-20

Saints, Feasts, and Readings

07/08/2020

Sfinți și sărbători: †) Cuv. Teodora de la Sihla (sec. XVII); †) Sfântul Cuvios Pafnutie – Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul (363); Sf. Sf. Mc. Narcis, patriarhul Ierusalimului (213); Sf. Mc. Faustin, soldatul, de la Milano, sub Comod (190) ; Sf. Mc. Petru şi Iulian, şi cei 12 împreună cu dânșii, de la Roma, sub Valerian (260); Sf. Mc. Asterie Senatorul și Marin Soldatul, din Cezareea Palestinei (260); Sf. Mc. Carpofor, Exantie, Casie, Licinie, Sever, Secund şi Fidel, soldaţii, de la Como, sub Diocleţian şi Maximian (303); Sf. Mc. Potamia, din Alexandria Egiptului; Sf. Sozont Pătimitorul, din Nicomidia; Sf. Sf. Mc. Donat, episcop de Arezzo, şi Sf. Cuv. Mc. Ilarion, muceniciți sub Iulian Apostatul (362); Sf. Cuv. Mc. Dometie și cei doi ucenici ai săi, muceniciți în Persia, sub Iulian Apostatul (362); Sf. Cuv. Or, din Egipt (390); Sf. Ier. Donațian, episcop de Chalons-en-Champagne, în Franța (sec. IV); Sf. Ier. Victriciu, episcop de Rouen, în Normandia, Franța (410); Sf. Donat, arhidiaconul, de la Imola (sec. V); Sf. Cuv. Iperechie, din pustia Egiptului; Sf. 10 000 de pustnici din Tebaida Egiptului, care cu pace s-au săvârșit; Sf. Candida Bizantina; Sf. Mc. Vartan, din Armenia (451); Sf. Împărăteasă Pulheria, care a convocat Sinodul IV Ecumenic (Calcedon, 451); Sf. Împărăteasă Irina (803), apărătoarea ortodoxiei, care a convocat Sinodul VII Ecumenic (Constantinopol 787); Sf. Cuv. Teodosie cel Nou, făcătorul de minuni (862); Sf. Cuv. Pimen cel bolnav (1110) şi Pimen Postitorul (sec. XIII), de la Lavra Peşterilor din Kiev; Sf. Ier. Mercurie, episcop de Smolensk, în Rusia (1239); Sf. Cuv. Nicanor, făcătorul de minuni, din Muntele Calistrat, Grecia (1549); Sf. Cuv. Dometie, făcătorul de minuni, sihastru în hotarele Mănăstirii Filoteu, în Sf. Munte Athos (sec. XVI); Sf. Cuv. Mc. Iov, de la Solovki, în Rusia (1628); Mutarea moaştelor Sf. Ier. Mitrofan, primul episcop de Voronej, în Rusia (1832); Sf. Cuv. Antonie, de la Mănăstirea Optina, în Rusia (1865); Sf. Cuv. Iosif, din Creta (1874); Sf. Noi Mc. Atanasie, stareţul, Mihail, Alexie și Ioan, protoiereii, Alexandru, Dimitrie și Petru, preoţii, Elisei, diaconul (1937), şi Vasile, protoiereul (1938), din Rusia. Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului de la Valaam.

Post

Ap. I Corinteni 14, 26-40
Fraţilor, când vă adunaţi împreună, fiecare din voi are psalm, are învăţătură, are descoperire, are limbă, are tălmăcire: toate spre zidire să se facă. Dacă grăieşte cineva într-o limbă străină, să fie câte doi, sau cel mult trei şi pe rând să grăiască, şi unul să tălmăcească. Iar dacă nu e tălmăcitor, să tacă în biserică şi să-şi grăiască numai lui şi lui Dumnezeu. Iar prorocii să vorbească doi sau trei, iar ceilalţi să judece, iar dacă se va descoperi ceva altuia care şade, să tacă cei dintâi. Căci puteţi să prorociţi toţi, câte unul, ca toţi să înveţe şi toţi să se mângâie. Şi duhurile prorocilor se supun prorocilor. Pentru că Dumnezeu nu este al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate Bisericile sfinţilor, femeile voastre să tacă în biserică, căci lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să se supună, precum zice şi Legea. Iar dacă voiesc să înveţe ceva, să întrebe acasă pe bărbaţii lor, căci este ruşinos ca femeile să vorbească în biserică. Oare de la voi a ieşit cuvântul lui Dumnezeu sau a ajuns numai la voi? Dacă i se pare cuiva că este proroc sau om duhovnicesc, să cunoască că cele ce vă scriu sunt porunci ale Domnului. Iar dacă cineva nu vrea să ştie, să nu ştie. Aşa că, fraţii mei, râvniţi a proroci şi nu opriţi să se grăiască în limbi. Dar toate să se facă cu cuviinţă şi după rânduială.

Ev. Matei 21, 12-14; 17-20
În vremea aceea a intrat Iisus în templu şi a alungat pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în templu şi a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor care vindeau porumbei. Și a zis lor: Scris este: «Casa Mea, casă de rugăciune se va chema», iar voi o faceți peşteră de tâlhari! Şi au venit la El în templu orbi şi şchiopi şi i-a făcut sănătoși. Și, lăsându-i, a ieşit afară din cetate, la Betania, şi noaptea a rămas acolo. Dimineața, a doua zi, pe când Se întorcea în cetate, a flămânzit; şi, văzând un smochin lângă cale, S-a dus la el, dar n-a găsit nimic în el decât numai frunze, și i-a zis: De acum înainte să nu mai fie rod din tine în veac! Și smochinul s-a uscat îndată. Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat, zicând: Cum de s-a uscat smochinul îndată?

more