+) Sf. Cuv. Mărturisitori: Visarion şi Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Preoţi Mărturisitori: Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare

Wednesday21oct+) Sf. Cuv. Mărturisitori: Visarion şi Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Preoţi Mărturisitori: Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel MareSf. Cuv. Filotei, din Athos; Sf. Cuv. Celestina, mama Sf. Ier. Remi de Reims, din FranţaFasting ruleFastFilipeni 2, 24-30Luca 6, 46-49; 7, 1

Saints, Feasts, and Readings

21/10/2020

Sfinți și sărbători: †) Sf. Cuv. Mărturisitori pentru Ortodoxie în Transilvania: Visarion și Sofronie, Sf. Mc. Oprea din Sălişte; Sf. Preoţi Mărturisitori: Ioan din Galeş şi Moise (Măcinic) din Sibiel (sec. XVIII); Sf. Cuv. Ilarion cel Mare, nevoitor în Palestina (371); Sf. Mc. Asterie, preotul, de la Ostia (Italia), sub Alexandru Sever (222); Sf. Mc. Gaie, Dasie şi Zotic, din Nicomidia (303); Sf. Modest şi cei 272 împreună cu dânsul, de la Napoli, sub Diocleţian (305); Sf. Mc. Teodota şi Socrate Presbiterul; Sf. Mc. Eucrat; Sf. Cuv. Mc. Zaharia; Sf. Cuv. Varuh; Sf. Mc. Azis; Sf. Cuv. Viator, diacon al Sf. Iust de la Lyon, pustnic în Egipt (390); Sf. Mc. Ursula şi cei 11.000 Mucenici împreună cu dânsa, de la Köln, în Germania (sec. IV); Sf. Cuv. Celestina, fecioara, ucenică a Sf. Cuv. Genoveva, de la Paris (480); Sf. Cuv. Celestina, mama Sf. Ier. Remi de Reims, din Franţa (sec. V); Sf. Iust, arhidiaconul, de la Clermont, în Franţa (sec. V); Sf. Cuv. Fintan, de la Taghmon, în Irlanda (635); Sf. Ier. Tuda, episcop irlandez (664); Sf. Cuv. Condie, pustnicul, din Franţa (685); Sf. 60 de Mucenici din Ierusalim (724); Sf. nou apăruți Mucenici: Andrei, Ştefan, Pavel şi Petru (sec. VIII); Sf. Cuv. Plantin şi Irina; Sf. Cuv. Ilarion, de la Lavra Peşterilor din Kiev (sec. XI); Sf. Cuv. Iacov, econom al Mănăstirii Hristos Mântuitorul, din Bitinia, în Turcia; Sf. Ier. Ilarion, episcop de Moglen, în Macedonia (1164); Sf. Cuv. Filotei, din Sfântul Munte Athos (sec. XIV); Sf. Cuv. Teofil şi Iacov, ucenicul său, întemeietorii Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului, de la Omutchea, în Rusia (1412); Sf. Cuv. Ilarion, de la Pskov, în Rusia (1476); Sf. Nou Mc. Ioan, de la Monemvasia, Tesalonic (1773); Sf. Sf. Noi Mc. Paulin, arhiepiscop de Moghilev, şi cei împreună cu dânsul: Arcadie, episcop de Ekaterinburg, Nicandru şi Anatolie, preoţii, şi Ciprian, din Rusia; Sf. Noi. Mc. Damian, arhiepiscop de Kursk, Sofronie, ieromonahul, Teodor, Alexandru, Constantin, Vasile şi Ioan, fratele său, Alexie, Vasile, Nicolae, Serghie, Dimitrie, Vladimir, preoţii, Serghie şi Ioan, diaconii, din Rusia (1937).

Post

Ap. Filipeni 2, 24-30
Fraţilor, sunt încredinţat în Domnul că eu însumi voi veni în curând. Am socotit de grabnică nevoie să vă trimit pe Epafrodit, cel împreună cu mine lucrător şi luptător, care este şi trimisul vostru şi slujitorul nevoilor mele, fiindcă avea mare dor de voi toţi şi era mâhnit, fiindcă aţi auzit că a fost bolnav. Într-adevăr, bolnav a fost aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el şi nu numai de el, ci şi de mine, ca să nu am întristare peste întristare. Deci, l-am trimis mai degrabă ca, văzându-l, voi iarăşi să vă bucuraţi, iar eu să fiu mai puţin mâhnit. Primiţi-l, dar, întru Domnul, cu toată bucuria şi pe unii ca aceştia întru cinste să-i aveţi, fiindcă pentru lucrul lui Hristos a mers până aproape de moarte, punându-şi viaţa în primejdie, ca să împlinească lipsa voastră în slujirea mea.

Ev. Luca 6, 46-49; 7, 1
Zis-a Domnul: Pentru ce Mă chemaţi: Doamne, Doamne, şi nu faceţi ce vă spun? Oricine vine la Mine şi aude cuvintele Mele şi le face, vă voi arăta cu cine se aseamănă: Asemenea este unui om care, zidindu-şi casă, a săpat, a adâncit şi i-a pus temelia pe piatră; şi, venind apele mari şi puhoiul izbind în casa aceea, n-a putut s-o clintească, fiindcă era bine clădită pe piatră. Iar cel ce aude, dar nu face, este asemenea omului care şi-a zidit casa pe pământ, fără temelie, şi, izbind în ea puhoiul de ape, îndată a căzut şi prăbuşirea acelei case a fost mare. Şi după ce a sfârşit toate aceste cuvinte ale Sale în auzul poporului, a intrat în Capernaum.

more