Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Cuv. Gheorghe Mărturisitorul din Drama, Sf. Sfințiți Muc. Nicandru și Emeu; Sf. Silvia, mama Sf. Grigorie Dialogul

Wednesday4novSf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Cuv. Gheorghe Mărturisitorul din Drama, Sf. Sfințiți Muc. Nicandru și Emeu; Sf. Silvia, mama Sf. Grigorie DialogulSf. Cuv. Gheorghe Karslidis, din Drama, Grecia; Sf. Sf. Mc. Clair, de la Vexion, Franţa; Sf. Ier. Birstan de Winchester, AngliaFasting ruleFastColoseni 3, 17-20; 4, 1-2Luca 9, 44-50

Saints, Feasts, and Readings

4/11/2020

Sfinți și sărbători: Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare, pustnic în Muntele Olimp (846); Sf. Sf. Mc. Nicandru, episcopul Mirelor, şi Ermeu, preotul, hirotoniţi de Sf. Ap. Tit (sec. I); Sf. Cuv. Gheorghe Mărturisitorul, din Drama, în Grecia; Plângerea Prorocului Ieremia pentru Ierusalim şi pentru robirea lui şi pentru uimirea lui Abimeleh; Sf. Mc. Porfirie, cel dintre mimi (sec. III); Sf. Mc. Agricola şi Vitalie, sclavul său, de la Bologna, sub Diocleţian şi Maximian (304); Sf. Ier. Amandie (Amand), episcop de Rodez, în Franţa (sec. IV); Sf. Cuv. Ioan (Akatios); Sf. Mc. Clair, preotul, de la Vexion, în Franţa (sec. IX); Sf. Ier. Birstan, episcop de Winchester, în Anglia (934); Sf. Cuv. Grigorie, stareţ pe lângă Aix-la Chapelle, în Franţa (999); Sf. Ioan, Ştefan şi Isaia, din Giorgia; Sf. şi Binecredinciosul Împărat Ioan Duca (Vataţis), cel Milostiv, din Magnesia (1254); Sf. Cuv. Mercurie, de la Lavra Peşterilor din Kiev (sec. XIV); Sf. Cuv. Nicandru, stareţ al Mănăstirii Gorodensk, din Rusia (sec. XVI); Sf. Cuv. Simeon, cel nebun pentru Hristos, de la Iureteţ, în Rusia (1584); Sf. Ier. Pavel, mitropolit de Tobolsk, în Rusia (1770); Sf. Sf. Noi Mc. Arsenie, protoiereul (1937), Alexandru (1937) şi Ismail, preoții, din Rusia (1941); Sf. Cuv. Gheorghe Karslidis mărturisitorul, din Drama, Grecia (1959).

Zi de post

Ap. Coloseni 3, 17-20; 4, 1-2
Fraţilor, orice aţi face, cu cuvântul sau cu fapta, toate să le faceţi în numele Domnului Iisus şi prin El să mulţumiţi lui Dumnezeu-Tatăl. Femeilor, supuneţi-vă bărbaţilor voştri, precum se cuvine, în Domnul. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre şi nu fiţi aspri cu ele. Copiilor, ascultaţi pe părinţii voştri întru toate, căci aceasta este bineplăcut Domnului. Stăpânilor, daţi slugilor voastre ce este drept şi potrivit, ştiind că şi voi aveţi Stăpân în ceruri. Stăruiţi în rugăciune, priveghind în ea cu mulţumire.

Ev. Luca 9, 44-50
Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Puneţi în urechile voastre cuvintele acestea: Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. Iar ei nu înţelegeau cuvântul acesta, căci era ascuns pentru ei, ca să nu-l priceapă, şi se temeau să-L întrebe despre acest cuvânt. Şi a intrat acest gând în inima lor: Cine dintre ei ar fi mai mare? Iar Iisus, cunoscând cugetul inimii lor, a luat un copil, l-a pus lângă Sine şi le-a zis: Oricine va primi pe pruncul acesta în numele Meu, pe Mine Mă primeşte; iar oricine Mă va primi pe Mine, primeşte pe Cel Care M-a trimis pe Mine. Căci cel ce este mai mic între voi toţi, acesta este mare. Iar Ioan, răspunzând, a zis: Învăţătorule, am văzut pe unul care în numele Tău scoate demoni şi l-am oprit, pentru că nu-Ţi urmează împreună cu noi. Iar Iisus a zis către ei: Nu-l opriţi; căci cine nu este împotriva voastră este pentru voi.

more