+ Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul; Sf. 40 de Mucenici din Adrianopol (Începutul anului bisericesc) (Tedeum)

tuesday1sep+ Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul; Sf. 40 de Mucenici din Adrianopol (Începutul anului bisericesc) (Tedeum) Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cernigov-Ghetsimani”; Pomenirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea MiasenesFasting ruleFast FreeII Corinteni 8, 16-24; 9, 1-5Marcu 3, 13-21

Saints, Feasts, and Readings

01/09/2020

Sfinți și sărbători: † Începutul anului nou bisericesc; † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel smerit) (sec. VI); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul (559) şi mama sa, Marta (428); Sf. 40 de Muceniţe fecioare, din Eraclia, şi Amun, diaconul, dascălul lor (sec. IV); Adormirea lui Isus al lui Navi; Sf. Mc. Evod, Calista, Ermoghen şi Agatocle (sec. I); Sf. Sf. Mc. Prischie, primul episcop de Capua, sub Nero (sec. I); Sf. Mc. Roza şi Platanie, din insula San Antioco, din largul Sardiniei (sec. II); Sf. Sf. Mc. Terențian, episcop de Todi, în Umbria, şi Flachie, diaconul, sub Adrian (sec. II); Sf. Ier. Neofit, episcop de Lentini, în Sicilia (sec. III); Sf. Mc. Donat, Felix, Arons, Onorat, Fortunat, Savinian, Septimin, Ianuarie, Felix, Vital, Sator şi Reposit, cinstiţi la Benevento, în Campania; Sf. Ier. Sixt, primul episcop de Reims, în Franţa (sec. III); Sf. Cuv. Evantia; Sf. Ier. Felix, arhiepiscop de Pisa, în Toscana (sec. IV); Sf. Ier. Firmin al II-lea, episcop de Amiens, în Franţa (sec. IV); Sf. Ier. Victor, episcop de Mans, în Franţa (sec. V); Sf. Cuv. Ghilda, stareţ în Languedoc, Franţa (sec. VI); Sf. Sf. Mc. Regulie, de la Pomponia, în Toscana, sub Totila (sec. VI); Sf. Ier. Constant, înainte-văzătorul, episcop de Aquino, în Campania (sec. VI); Sf. Mc. Areald de la Brescia, în Lombardia (sec. VI); Sf. Ier. Leu, episcop de Sens, şi mama sa, Aia (Aya), Franţa (sec. VI); Sf. Cuv. Dritelm, pustnic în Anglia (700); Sf. Cuv. Meletie cel Nou, de la Miopolis, lângă Teba, Grecia (sec. XI); Sf. Cuv. Nicolae, din Curtaliotis, în Creta (1670); Sf. Mc. Anghel, de la Constantinopol (1680); Pomenirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Miasenes, azi în Turcia; Sf. Nouă Mc. Haido, din Stanos, în Grecia (1860). Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cernigov-Ghetsimani”.

Ap. II Corinteni 8, 16-24; 9, 1-5
Fraţilor, mulţumire fie adusă lui Dumnezeu, Care a dat aceeaşi râvnă pentru voi în inima lui Tit. Căci, pe de o parte, a primit îndemnul nostru, iar pe de altă parte, făcându-se şi mai sârguitor, de bună voie a plecat către voi. Şi am trimis împreună cu el şi pe fratele a cărui laudă, întru Evanghelie, este în toate Bisericile; dar nu numai atât, ci este şi ales de către Biserici ca împreună-călător cu noi, la darul acesta, slujit de noi, spre slava Domnului însuşi şi spre osârdia noastră. Prin aceasta ne ferim ca să nu ne defăimeze cineva, în această îmbelşugată strângere de daruri, de care ne îngrijim noi. Pentru că ne îngrijim de cele bune nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor. Şi l-am trimis împreună cu ei şi pe fratele nostru, pe care l-am încercat în multe, de multe ori, ca fiind sârguitor, iar acum este şi mai sârguitor, prin multa încredere în voi. Astfel, dacă e vorba de Tit, el este însoţitorul meu şi împreună-lucrător la voi; dacă e vorba despre fraţii noştri, ei sunt apostoli ai Bisericilor, slavă a lui Hristos. Arătaţi, deci, către ei, în faţa Bisericilor, dovada dragostei voastre, ca şi a laudei noastre pentru voi. Despre strângerea de ajutoare pentru sfinţi îmi este de prisos să vă scriu, că ştiu bunăvoinţa voastră, cu care, pentru voi, mă laud către macedoneni; că Ahaia s-a pregătit din anul trecut, şi râvna voastră a însufleţit pe cei mai mulţi. Am trimis, dar, pe fraţi, ca lauda noastră pentru voi, în privinţa aceasta, să nu fie zadarnică, ci să fiţi gata, precum ziceam, ca nu cumva, când macedonenii vor veni împreună cu mine şi vă vor găsi nepregătiţi, să fim ruşinaţi noi, ca să nu zicem voi, în această laudă încrezătoare. Am socotit deci că este nevoie să îndemn pe fraţi să vină întâi la voi şi să pregătească darul vostru cel dinainte făgăduit, ca el să fie gata, aşa ca un dar, nu ca o faptă de zgârcenie.

Ev. Marcu 3, 13-21
În vremea aceea S-a suit Iisus pe munte și a chemat la Sine pe câți a voit şi au venit la El. Și a rânduit pe cei doisprezece, pe care i-a numit Apostoli, ca să fie cu El şi să-i trimită să propovăduiască şi să aibă putere să vindece bolile şi să alunge demonii. Deci a rânduit pe cei doisprezece: pe Simon, căruia i-a pus numele Petru, și pe Iacov al lui Zevedeu, şi pe Ioan, fratele lui Iacov, și le-a pus lor numele Boanerghes, adică Fiii tunetului; și pe Andrei, și pe Filip, și pe Bartolomeu, și pe Matei, și pe Toma, și pe Iacov al lui Alfeu, și pe Tadeu, și pe Simon Cananeul şi pe Iuda Iscarioteanul, cel care L-a și vândut. A venit în casă și iarăși mulţimea s-a adunat, încât ei nu puteau nici pâine să mănânce. Şi, auzind ai Săi, au ieșit ca să-L prindă, pentru că ziceau: Și-a ieșit din fire.

more