+ Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Basarabov; Sf. Mc. Nestor

tuesday27octDivine Liturgy ✟+ Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Basarabov; Sf. Mc. Nestor Sf. Procla, soţia lui Pilat; Sf. Cuv Odran de la Iona, stareţ în Irlanda; Sf. Cuv. Colman din AngliaFasting ruleFast FreeColoseni 1, 1-11Luca 6, 17-23; Luca 8, 1-3

Saints, Feasts, and Readings

27/10/2020

Sfinți și sărbători: † Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou din Basarabi, ocrotitorul Bucureștilor (sec. XIII); Sf. M. Mc. Nestor, însoțitor al Sf. Mc. Dimitrie (306); Sf. Procla, soţia lui Pilat; Sf. Mc. Marcian, Luciu şi Victus, de la Roma (269); Sf. Mc. Capitolina şi Erotiida, din Capadocia (304); Sf. Sf. Mc. Chiriac, patriarhul Constantinopolului (363); Sf. Mc. Marian şi Valentin; Sf. Mc. Maxim, Venanchie, Lucian, Comiţiu şi Donat (sec. IV); Sf. Vincențiu, Sabin și Christețiu, de la Avila, în Castilia, Spania (303); Sf. Gaudiosie, de la Napoli, episcop de Abitinia, în Nordul Africii (455); Sf. Ier. Namație (Namatius), episcop de Clermont, în Franța (462); Sf. Abanie, nepotul Sf. Kevin (sec. VI); Sf. Cuv Odran de la Iona, stareţ în Irlanda (568); Sf. Cuv. Colman, ucenic al Sf. Aidan de la Ferns, stareț al Mănăstirii Senboth-Fola, în Anglia (632); Sf. Cuv. Nestor Cronicarul, de la Lavra Peşterilor din Kiev (1114); Sf. Ier. Constantin, arhiepiscop de Harkov, în Rusia (1937).

La Utrenie Evanghelia Cuviosului, de la Luca 6, 17-23

În vremea aceea a stat Iisus la loc şes, unde erau mulţi dintre ucenicii Săi şi mulţime multă de popor din toată Iudeea, din Ierusalim şi de pe lângă marea Tirului şi a Sidonului, care veniseră să-L asculte şi să se tămăduiască de neputinţele lor. Şi cei bântuiţi de duhuri necurate se vindecau şi tot poporul căuta să se atingă de dânsul, căci ieşea din Dânsul o putere, care vindeca pe toţi. Atunci El, ridicându-şi ochii spre ucenicii Săi, le-a zis : fericiţi sunteţi voi, cei săraci, căci a voastră este împărăţia lui Dumnezeu. Fericiţi sunteţi voi, care flămânziţi acum, căci vă veţi sătura. Fericiţi sunteţi cei care plângeţi acum, căci veţi râde. Fericiţi veţi fi când vă vor urî pe voi oamenii, şi când vă vor izgoni dintre ei, şi vă vor batjocori, şi vor lepăda numele vostru ca un rău din pricina Fiului Omului. Bucuraţi-vă în ziua aceea şi săltaţi, căci iată, plata voastră multă este în ceruri.

Ap. Coloseni 1, 1-11
Pavel, apostol al lui Hristos Iisus prin voinţa lui Dumnezeu, şi Timotei, fratele nostru, sfinţilor şi credincioşilor fraţi întru Hristos, care sunt în Colose: Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Iisus Hristos! Mulţumim lui Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, rugându-ne totdeauna pentru voi, căci am auzit despre credinţa voastră în Hristos Iisus şi despre dragostea ce aveţi către toţi sfinţii, pentru nădejdea cea pregătită vouă în ceruri, de care aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care, ajungând la voi, precum şi în toată lumea, aduce roadă şi sporeşte întocmai ca la voi, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut întru adevăr harul lui Dumnezeu, precum aţi primit învăţătură de la Epafras, iubitul, împreună-slujitor cu noi, care este pentru voi credincios slujitor al lui Hristos, şi care ne-a arătat iubirea voastră cea întru Duhul. De aceea şi noi, din ziua în care am auzit aceasta, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoaşterea voii Lui, întru toată înţelepciunea şi priceperea duhovnicească, ca voi să umblaţi cu vrednicie întru Domnul, plăcuţi Lui întru toate, aducând roadă în orice lucru bun şi sporind în cunoaşterea lui Dumnezeu, întăriţi fiind cu toată puterea, după tăria slavei Lui, spre toată stăruinţa şi îndelunga-răbdare, cu bucurie.

Ev. Luca 8, 1-3
În vremea aceea a început a umbla Iisus prin cetăţi şi prin sate, propovăduind şi binevestind Împărăţia lui Dumnezeu, şi cei doisprezece erau cu El, şi unele femei care fuseseră vindecate de boli, de grele suferinţe, de duhuri rele şi de neputinţe: Maria, numită Magdalena, din care ieşiseră şapte demoni, şi Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, şi Suzana şi multe altele, care le slujeau din avutul lor.

more