Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida; Canonizarea Sf. Ier. Inochentie, apostol in America

Tuesday6octSf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida; Canonizarea Sf. Ier. Inochentie, apostol in AmericaSf. Cuv. Cuminie, Iona, Scoţia; Sf. Nou Mc. Macarie, din Chios, mărturisitor în Prusa (Bursa), TurciaFasting ruleFast FreeEfeseni 5, 20-25Luca 3, 23-38; 4, 1

Saints, Feasts, and Readings

6/10/2020

Sfinți și sărbători: † Sfântul Apostol Toma; Canonizarea Sf. Ier. Inochentie, apostol in America; Sf. Mc. Erotiida, din Grecia (sec. IV); Sf. Mc. Prudent, de la Langres, în Franţa; Sf. Mc. Marcel, Cast, Emil şi Saturnin, de la Capua, în Campania (sec. IV); Sf. Ier. Probie, episcop de Gaeta, în Lazio; Sf. Mc. Ianuarie şi Amonie, de la Roma; Sf. Ier. Renatie, episcop de Sorrento, în Campania (450); Sf. Ier. Magnus, episcop de Oderzo şi Heracleea, în Veneto (660); Sf. Cuv. Cuminie, stareţ la Iona, în Scoţia (669); Sf. Ier. Celachie, episcop irlandez (sec. VII); Sf. Cuv. Chindie, făcătorul de minuni, din Cipru (sf. sec. VII); Sf. Nou Mc. Macarie, din Chios, mărturisitor în Prusa (Bursa), Turcia (1590); Sf. Nou Mc. Ioan, preotul, din Rusia (1937). Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea de toți fericită”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Odighitria” de la Xenofont;

Ap. Efeseni 5, 20-25
Fraţilor, mulţumiți totdeauna pentru toate, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu-Tatăl. Supuneţi-vă unul altuia întru frica lui Hristos. Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor şi este. Deci, precum Biserica se supune lui Hristos, aşa şi femeile bărbaţilor lor, întru totul. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, după cum şi Hristos a iubit Biserica, şi S-a dat pe Sine pentru ea.

Ev. Luca 3, 23-38; 4, 1
În vremea aceea, Iisus Însuşi era ca de treizeci de ani când a început să propovăduiască, fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif, care era fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, fiul lui Iosua, fiul lui Matatia, fiul lui Semein, fiul lui Iosif, fiul lui Ioda, fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmodam, fiul lui Er, fiul lui Iosua, fiul lui Eliezer, fiul lui Lorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, fiul lui Melea, fiul lui Mainan, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David, fiul lui lesei, fiul lui Obed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason, fiul lui Aminadav, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, fiul lui Serug, fiul lui Ragav, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleil, fiul lui Cainan, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Iar Iisus, fiind plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustie.

more