Sf. Ap. Rodion, Olimp, Sosipatru, Erast, Terțiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest

Friday10novSf. Ap. Rodion, Olimp, Sosipatru, Erast, Terțiu şi Cvart; Sf. Mc. OrestSf. Ier. Efrem, mărturisitorul, episcop de Unia, azi în PoloniaFasting ruleFastI Corinteni 4:9-16Luca 13:31-35

Saints, Feasts, and Readings

10/11/2023

Sfinţii Apostoli Olimp şi Rodion, muceniciți la Roma, sub Nero (64), Erast, Sosipatru, Terţiu şi Cvart, dintre cei 70 (sec. I) • Sf. Mc. Orest, medicul, din Capadocia (304) • Sf. Ier. Probie, episcop de Ravenna (175) • Sf. Cuv. Teostirict, din Symbola, în Muntele Olimp din Bitinia • Sf. Mc. Caliopie, Nir şi Orion • Sf. Sf. Mc. Mil, episcopul, şi cei 2 ucenici ai săi, din Persia (341) • Sf. Ier. Efrem, mărturisitorul, episcop de Unia, azi în Polonia • Sf. Cuv. Nonie, care a botezat-o pe Sf. Pelaghia (sec. V) • Sf. Nimfia, din Sicilia (sec. V) • Sf. Ier. Iust, de neam italian, episcop în Anglia (627) • Sf. Mc. Constantin Ivireanul, din Georgia (853) • Sf. Cuv. Arsenie din Capadocia, făcătorul de minuni (1924) • Sf. Sf. Noi Mc. Boris, diaconul, Nicolae şi Ana (1930), Nifon, ieromonahul, şi Alexandru (1931), Procopie, arhiepiscopul de Cherson, Ioan şi Dionisie, preoţii, Augustin, episcopul de Kaluga, şi cei împreună cu dânsul: Ioanichie, arhimandritul, Ioan, protoiereul, Alexie, Apolonie şi Mihail (1937) • Sf. Noi Mc. Olga (1941) şi Teoctista, din Rusia (1942).

I Corinteni 4:9-16
Luca 13:31-35

more