Sf. Ap. Iacov, rudenia Domnului, întâiul episcop al Ierusalimului; Sf. Ier. Ignatie Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Macarie Romanul

Friday23octSf. Ap. Iacov, rudenia Domnului, întâiul episcop al Ierusalimului; Sf. Ier. Ignatie Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Macarie RomanulSfântul Cuvios Petroniu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”Fasting ruleFastFilipeni 3, 8-19Luca 7, 31-35

Saints, Feasts, and Readings

23/10/2020

Sfinți și sărbători: Sf. Sf. Mc şi Ap. Iacov, ruda Domnului, întâiul episcop al Ierusalimului, (63); Sf. Ier. Ignatie, patriarhul Constantinopolului (877); Sf. Cuv. Macarie Romanul, nevoitor în Mesopotamia; Sf. Cuv. Petroniu, ucenicul Sf. Pahomie din Egipt (sec. IV); Sf. Ier. Verie, episcop de Salerno, în Campania (sec. IV-V); Sf. Ier. Ioan, episcopul Siracuzei Siciliei (609); Sf. Ier. Octavian, episcop de Como, în Lombardia (680); Sf. Mc. Luglu şi Luglian, apostolii Flandrei (700); Sf. Cuv. Etelfleda, stareţă în Anglia (960); Sf. Elfleda, prinţesă saxonă (963); Sf. Cuv. Nichifor, întemeietorul Mănăstirii din Harsian; Sf. Sf. Noi Mc. Nicolae şi Vladimir, protoiereii, Nicolae, Emilian, Sozont şi Alexandru, preoţii, din Solovki, în Rusia (1937). Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”;

Zi de post

Ap. Filipeni 3, 8-19
Fraţilor, toate le socotesc că sunt pagubă, faţă de înălţimea cunoaşterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru Care m-am lipsit de toate şi le privesc drept gunoaie, ca pe Hristos să dobândesc şi să mă aflu întru El, nu având dreptatea mea cea din Lege, ci pe aceea care este prin credinţa în Hristos, dreptatea cea de la Dumnezeu, pe temeiul credinţei, ca să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi să fiu primit părtaş la pătimirile Lui, făcându-mă asemenea cu El în moartea Lui, ca, doar, să pot ajunge la învierea cea din morţi. Nu (zic) că am şi dobândit îndreptarea, ori că sunt desăvârşit; dar o urmăresc ca doar o voi prinde, întrucât şi eu am fost prins de Hristos Iisus. Fraţilor, eu încă nu socotesc să o fi cucerit. Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea şi tinzând către cele dinainte, alerg la ţintă, la răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus. Aşadar, câţi suntem desăvârşiţi aceasta să gândim; şi, dacă gândiţi ceva în alt fel, Dumnezeu vă va descoperi şi aceea. Dar de acolo unde am ajuns, să urmăm acelaşi dreptar, să gândim la fel. Fraţilor, faceţi-vă urmăritorii mei şi uitaţi-vă la aceia care umblă astfel precum ne aveţi pildă pe noi. Fiindcă mulţi, despre care v-am vorbit adeseori, iar acum vă spun şi plângând, se poartă ca duşmani ai crucii lui Hristos. Sfârşitul acestora este pieirea. Pântecele este dumnezeul lor, iar mărirea lor este întru ruşinea lor, ca unii care au în gând cele pământeşti.

Ev. Luca 7, 31-35
Zis-a Domnul: Cu cine voi asemăna pe oamenii acestui neam? Şi cu cine sunt ei asemenea? Sunt asemenea copiilor care şed în piaţă şi strigă unii către alţii, zicând: V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale şi n-aţi plâns. Căci a venit Ioan Botezătorul, nemâncând pâine şi negustând vin, şi ziceţi: Are demon! A venit şi Fiul Omului, mâncând şi bând, şi ziceţi: Iată om mâncăcios şi băutor de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoşilor! Dar înţelepciunea a fost găsită dreaptă de către toți fiii ei.

more