Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia

Friday9octSf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi AtanasiaSf. Patriarh Avraam şi Lot; Sf. Sf. Mc. Dionisie, primul episcop al Parisuluişi și cei împreună cu dânsulFasting ruleFastEfeseni 6, 18-24Luca 4, 22-30

Saints, Feasts, and Readings

9/10/2020

Sfinți și sărbători: † Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu (sec.I); Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia, soţia sa, din Antiohia (sec. V); Sf. Patriarh Avraam şi Lot, nepotul său (1700 î. Hr.); Sf. Sf. Mc. Dionisie, primul episcop al Parisului, şi cei împreună cu dânsul: Rustic, preotul, şi Elefterie, diaconul (250); Sf. Mc. Marcel, Marcelin, Geminian, Nuvie şi Primina, de la Roma; Sf. Mc. Baractal, de la Spoleto, în Umbria (sec. IV); Sf. Mc. Domnin, de la Borgo San Donnino, în Emilia Romagna (304); Sf. Mc. Poplia, diaconiţa, în Antiohia (sec. IV); Sf. Domnin, mărturisitorul, de la Città di Castello, în Umbria (sec. VII); Sf. Cuv. Gemin, de la Sanpaterniano de Fano, în Umbria; Sf. Cuv. Lambert şi Valerie, din Belgia (sec. VII); Sf. Cuv. Petru Galatul, din Muntele Olimp (sec. IX); Sf. Ştefan cel Orb, prinţul Serbiei (1476); Sf. Sf. Mc. Tihon, patriarhul Moscovei (1925); Sf. Noi Mc. Petru (1918) şi Constantin (1937), preoţii, din Rusia. Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Korsun; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”;

Post

Ap. Efeseni 6, 18-24
Fraţilor, faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii. Rugaţi-vă şi pentru mine, ca să mi se dea cuvânt când voi deschide gura mea, să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, pe care o binevestesc, în lanţuri, ca să vorbesc despre Evanghelie fără sfială, precum trebuie să vorbesc. Iar ca să ştiţi şi voi cele despre mine şi ce fac, Tihic, iubitul frate şi credinciosul slujitor întru Domnul, vi le va aduce la cunoştinţă pe toate; l-am trimis pe el la voi, pentru aceasta, ca să aflaţi cele despre noi şi să mângâie inimile voastre. Pace fraţilor şi dragoste, cu credinţă de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul Iisus Hristos. Harul fie cu toţi care iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos întru curăţie.

Ev. Luca 4, 22-30
În vremea aceea toţi se mirau de cuvintele harului care ieşeau din gura lui Iisus şi ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul lui Iosif? Şi El le-a zis: Cu adevărat, îmi veţi spune această pildă: Doctore, vindecă-te pe tine însuţi! Câte am auzit că s-au făcut în Capernaum, fă şi aici, în patria Ta. Şi le-a zis: Adevărat zic vouă că niciun proroc nu este bine primit în patria sa. Şi adevărat vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel, când s-a închis cerul trei ani şi şase luni, încât a fost foamete mare peste tot pământul, şi la nici una dintre ele n-a fost trimis Ilie, decât la Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă. Şi mulţi leproşi erau în Israel în zilele prorocului Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curăţat, decât Neeman Sirianul. Şi toţi în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie. Şi, ridicându-se, L-au scos afară din cetate şi L-au dus până pe sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce în prăpastie; iar El, trecând prin mijlocul lor, a plecat de-acolo.

more