Sf. Ap. Codrat; Sf. Proroc Iona (Odovania praznicului Înălţării Sfintei Cruci)

Monday21sepSf. Ap. Codrat; Sf. Proroc Iona (Odovania praznicului Înălţării Sfintei Cruci) Sf. Cuv. Heia, stareţă în Anglia; Sf. Mc. Maura, de la Troyes, în Franţa; Sf. Sf. Mc. AlexandruFasting ruleFast FreeGalateni 4, 28-31; 5, 1-10Marcu 6, 54-56; 7, 1-8

Saints, Feasts, and Readings

21/09/2020

Sfinți și sărbători: Odovania Praznicului Înălţării Sfintei Cruci; Sf. Ap. Codrat, episcop în Magnesia (Manisa), Turcia (130); Sf. Proroc Iona (sec. VI î. Hr.); Sf. Sf. Mc. Alexandru, episcop de Avellino, în Campania, sub Antonin (154); Sf. Mc. Pamfil, de la Roma; Sf. Mc. Eusebie, Nestavu şi Zen0n, fraţi după trup, şi Sf. Nestor Mărturisitorul şi Busiris, din Palestina (sec. IV); Sf. Mc. Prisc; Sf. Vasa, din Tir; Sf. 6 Mucenici scutieri ai împăratului Maximian; Sf. Ier. Meletie şi Isachie, episcopii Ciprului; Sf. Cuv. Heia, stareţă în Anglia (657); Sf. Cuv. Iona Savaitul (sec. IX); Sf. Mc. Maura, de la Troyes, în Franţa (850); Sf. Daniel, de la Cuşgor, în Rusia (sec. XVI); Sf. Iosif, de la Zaonikiev, în Rusia (1612); Mutarea moaştelor Sf. Ier. Dimitrie, episcopul Rostovului, în Rusia (1752); Sf. Mc. Alexie, protoiereul, Alexandru şi Constantin, preoţii, Mavrichie, arhimandritul, şi cei împreună cu dânsul: Vasile şi Vladimir (1937), Valentin (1937) şi Ioan (1938), din Rusia.

Ap. Galateni 4, 28-31; 5, 1-10
Fraţilor, noi suntem după Isaac, fii ai făgăduinţei. Ci, precum atunci cel ce se născuse după trup prigonea pe cel ce se născuse după Duh, tot aşa şi acum. Dar ce zice Scriptura? «Izgoneşte pe roabă şi fiul ei, căci nu va moşteni fiul roabei, împreună cu fiul celei libere». Deci, fraţilor, nu suntem copii ai roabei, ci copii ai celei libere. Staţi, deci, tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut liberi şi nu vă prindeţi iarăşi în jugul robiei. Iată eu, Pavel, vă spun vouă: Că, de vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Şi mărturisesc, iarăşi, oricărui om ce se taie împrejur, că el este dator să împlinească toată Legea. Cei ce voiţi să vă îndreptaţi prin Lege v-aţi îndepărtat de Hristos, aţi căzut din har; căci noi aşteptăm în Duh nădejdea dreptăţii din credinţă. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu poate ceva, nici netăierea împrejur, ci credinţa care este lucrătoare prin iubire. Voi alergaţi bine. Cine v-a oprit ca să nu vă supuneţi adevărului? Înduplecarea aceasta nu este de la cel care vă cheamă. Puţin aluat dospeşte toată frământătura. Eu am încredere în voi, întru Domnul, că nimic altceva nu veţi cugeta; dar cel ce vă tulbură pe voi îşi va purta osânda, oricine ar fi el.

Ev. Marcu 6, 54-56; 7, 1-8
În vremea aceea, ieşind Iisus din corabie, îndată L-au cunoscut cei din ţinutul Ghenizaretului. Şi străbăteau tot ţinutul acela şi au început să-I aducă bolnavi pe paturi, acolo unde auzeau că este El. Şi oriunde intra, în sate sau în cetăţi sau în târguri, puneau la răspântii pe cei bolnavi şi-L rugau să le îngăduie să se atingă măcar de poala hainei Sale. Şi câţi se atingeau de El, se vindecau. Şi s-au adunat la El fariseii şi unii dintre cărturari, care veniseră din Ierusalim. Şi, văzând pe unii din ucenicii Lui că mănâncă pâine cu mâinile necurate, adică nespălate, cârteau; căci fariseii şi toţi iudeii, dacă nu-şi spală mâinile până la cot, nu mănâncă, ţinând datina bătrânilor. Şi când vin din piaţă, dacă nu se spală, nu mănâncă; şi alte multe sunt pe care au primit să le ţină: spălarea paharelor şi a urcioarelor şi a vaselor de aramă şi a paturilor. Şi L-au întrebat pe El fariseii şi cărturarii: Pentru ce nu umblă ucenicii Tăi după datina bătrânilor, ci mănâncă pâine cu mâinile nespălate? Iar El le-a zis: Bine a prorocit Isaia despre voi, făţarnicilor, precum este scris: «Acest popor Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Însă, în zadar Mă cinstesc ei, învăţând învăţături care sunt porunci omeneşti». Căci, lăsând porunca lui Dumnezeu, ţineţi datina oamenilor.

more