Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah (Sâmbăta morților - Moșii de toamnă)

saturday31octSf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah (Sâmbăta morților - Moșii de toamnă)+ Sf. Sfintit Muc. Ioan (Kochurov) din Chicago; 100.000 Mc. din Tbilisi, Georgia; Sf. Nou Mc. Nicolae din Chios, GreciaFasting ruleFast FreeII Corinteni 3, 12-18Luca 6, 1-10

Saints, Feasts, and Readings

31/10/2020

Sfinți și sărbători: Sf. Sfintit Muc. Ioan (Kochurov) din Chicago (1917); Sfinţii Apostoli dintre cei 70: Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis (sec. I); Sf. Sf. Mc. Epimah Romanul, Gordie şi Marina, soţia sa ; Sf. Mc. Nemesie, diaconul, şi Lucila, fiica sa, de la Roma, sub Valerian (256); Sf. Mc. Ştefan, Barnaba, Trofim, Dorimedont, Cosma, Damian, Sava, Vas, Avramie şi cei împreună cu dânşii; Sf. Mc. Pes; Sf. Mc. Seleuc şi Stratonica, soţia sa izvorâtorii de mir; Sf. 3 Mucenici din Melitina; Sf. Ier. Iacov, episcopul Migdoniei, lângă Nisibe; Sf. Ier. Erc, episcop irlandez misionar în Anglia (sec. IV-V); Sf. Cuv. Foilan, apostol al Belgiei (655); Sf. Ier. Antonin, episcop de Milano (660 sau 677); Sf. Cuv. Bea, nevoitoare în Scoţia (sec. VII); Sf. 1000 de Mucenici de la Tbilisi, în Georgia (1240); Sf. Cuv. Spiridon şi Nicodim, de la Lavra Peşterilor din Kiev (sec. XII); Sf. Cuv. Anatolie Zăvorâtul, de la Lavra Peşterilor din Kiev (sec. XIII); Sf. Nou Mc. Nicolae din Chios, Grecia (1754); Sf. Sf. Nou Mc. Ioan (1917); Sf. Sf. Noi Mc. Anatolie, ieromonahul, Vsevolod, protoiereul, Serghie, Alexie şi Alexandru, preoţii, şi Iacov, din Rusia (1937).

Ap. II Corinteni 3, 12-18
Fraţilor, având, deci, o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală, şi nu ca Moise, care îşi punea un văl pe faţa sa, ca fiii lui Israel să nu privească sfârşitul a ceea ce era trecător. Dar minţile lor s-au învârtoşat, căci, până în ziua de azi, la citirea Vechiului Testament, rămâne acelaşi văl, neridicându-se, de vreme ce el se desfiinţează prin Hristos; deci, până astăzi, când se citeşte Moise, stă un văl pe inima lor; iar când se vor întoarce către Domnul, vălul se va ridica. Domnul este Duh şi unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Iar noi toţi, privind ca în oglindă, cu faţa descoperită, slava Domnului, ne preschimbăm în acelaşi chip din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului.

Ev. Luca 6, 1-10
În vremea aceea trecea Iisus sâmbăta prin semănături, şi ucenicii Lui smulgeau spice, le frecau cu mâinile şi mâncau. Dar unii dintre farisei au zis: De ce faceţi ce nu se cade a face sâmbăta? Şi Iisus, răspunzând, a zis către ei: Oare n-aţi citit ce a făcut David când a flămânzit el şi cei ce erau cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu şi a luat pâinile punerii înainte şi a mâncat şi a dat şi însoţitorilor săi din ele, pe care nu se cuvenea să le mănânce decât numai preoţii? Şi le zicea: Fiul Omului este Domn şi al sâmbetei. Iar în altă sâmbătă, a intrat El în sinagogă şi învăţa. Şi era acolo un om a cărui mână dreaptă era uscată. Dar cărturarii şi fariseii ÎI pândeau de-l va vindeca sâmbăta, ca să-I găsească vină. Însă El ştia gândurile lor şi a zis omului care avea mâna uscată: Ridică-te şi stai în mijloc! El s-a ridicat şi a stat. Atunci Iisus a zis către ei: Vă întreb pe voi, ce se cade sâmbăta: A face bine sau a face rău? A mântui un suflet sau a-l pierde? Şi, privind împrejur pe toţi aceştia, i-a zis: Întinde mâna ta. Iar el a făcut aşa, şi mâna lui s-a făcut la loc sănătoasă, ca şi cealaltă.

more