Sâmbăta după Înălţarea Sfintei Cruci; Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont

Saturday19sepSâmbăta după Înălţarea Sfintei Cruci; Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont Sf. Ier. Teodor, episcop de Canterbury, în Anglia; Sf. Mc. Susana, fecioara, din Elefteropolis, în PalestinaFasting ruleFast FreeI Corinteni 4, 17-21; 5, 1-5Matei 24, 1-13

Saints, Feasts, and Readings

19/09/2020

Sfinți și sărbători: Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont, din Antiohia (276); Sf. Fotin, întemeietorul bisericii de la Benevento, în Campania (sec. I); Sf. Ier. Teodor, episcop de Verona (după sec. IV); Sf. Mc. Susana, fecioara, din Elefteropolis (Beit-Djibrin), în Palestina (362); Sf. Sf. Mc. Ioan, episcop de Spoleto, în Umbria, mucenicit de ostrogoţii arieni (sec. VI); Sf. Ier. Teodor, episcop de Canterbury, în Anglia (690); Sf. Cuv. Chiriac, din Buonvicino, lângă Cosenza (1050); Sf. Teodor, prinţ de Smolensk, (1299), David şi Constantin, fiii săi; Sf. Mc. Constantin, protoiereul, şi cei împreună cu dânsul, din Rusia (1918); Sf. Cuv. Alexie, ctitorul Mănăstirii de la Zosimovoi, din Rusia (1928).

Ap. I Corinteni 4, 17-21; 5, 1-5
Fraţilor, pentru aceasta am trimis la voi pe Timotei, care este fiul meu iubit şi credincios în Domnul. El vă va aduce aminte căile mele cele în Hristos Iisus, cum învăţ eu pretutindeni în toată Biserica. Şi unii, crezând că n-am să mai vin la voi, s-au semeţit. Dar eu voi veni la voi degrabă – dacă Domnul va voi – şi voi cunoaşte nu cuvântul celor ce s-au semeţit, ci puterea lor. Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci în putere. Ce voiţi? Să vin la voi cu toiagul sau să vin cu dragoste şi cu duhul blândeţii? Îndeobşte se aude că la voi e desfrânare, şi o astfel de desfrânare cum nici între neamuri nu se pomeneşte, ca unul să trăiască cu femeia tatălui său. Iar voi v-aţi semeţit, în loc mai degrabă să vă fi întristat, ca să fie scos din mijlocul vostru cel ce a săvârşit această faptă. Ci eu, deşi departe cu trupul, însă de faţă cu duhul, am şi judecat, ca şi cum aş fi de faţă, pe cel ce a făcut una ca aceasta: În numele Domnului nostru Iisus Hristos, adunându-vă voi şi duhul meu, cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos, să daţi pe unul ca acesta satanei, spre pieirea trupului, ca duhul să se mântuiască în ziua Domnului Iisus.

Ev. Matei 24, 1-13
În vremea aceea s-au apropiat de Iisus ucenicii Lui ca să-I arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: Vedeţi toate acestea? Adevărat grăiesc vouă: Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu se risipească. Și şezând El pe Muntele Măslinilor, au venit la El ucenicii, deoparte, zicând: Spune nouă, când vor fi acestea şi care este semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului? Răspunzând, Iisus le-a zis: Vedeţi să nu vă amăgească cineva. Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, şi pe mulţi îi vor amăgi. Și veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie; luaţi seama să nu vă înspăimântaţi, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârşitul. Căci se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi vor fi foamete şi ciumă şi cutremure pe alocuri. Dar toate acestea sunt începutul durerilor. Atunci vă vor da pe voi spre asuprire şi vă vor ucide şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru numele Meu. Atunci mulţi se vor sminti şi se vor vinde unii pe alţii, şi se vor urî unii pe alţii. Şi mulţi proroci mincinoşi se vor ridica şi vor amăgi pe mulţi. Iar din pricina înmulţirii fărădelegii, iubirea multora se va răci. Dar cel care va răbda până la sfârşit, acela se va mântui.

more