Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei (Odovania praznicului Schimbării la Faţă a Domnului)

thursday13augMutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei (Odovania praznicului Schimbării la Faţă a Domnului)Sf. Tikhon din Zadonsk; Sf. Cuv. Wigbert, englez, evanghelizator al Olandei; Sf. Ier. Murtagh, IrlandaFasting ruleFastII Corinteni 1, 1-7Matei 21, 43-46

Saints, Feasts, and Readings

13/08/2020

Sfinți și sărbători: Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului; Mutarea moaştelor Sfântului Maxim Mărturisitorul; Sf. Cuv. Dorotei și Dositei ascultătorul, din Gaza (sec. VI); Sf. Cuv. Serid, stareţul Mănăstirii din Gaza (sec. VI); Sf. Mc. Ipolit, temnicerul, împreună cu Sf. Mc. Concordia, doica sa, și cei împreună cu dânșii 19 servitori, de la Roma (258); Sf. Mc. Coronat; Sf. Mc. Casian, de la Imola, în Emilia (sec. III-IV); Sf. Sf. Mc. Casian, episcop de Todi (sec. IV); Sf. Mc. Centolia și Elena, fecioarele, de la Burgos, în Spania; Sf. Vitalina, fecioara, din Auvergne, în Franţa (sec. IV); Sf. Cuv. Serghie şi Ştefan, de la Mănăstirea Jetée, din Franţa; Sf. Evdochia împărăteasa (460); Sf. Cuv. Eloretie (Heloret), pustnic la Goudelin, în Bretania, Franța (sec. VI); Sf. Cuv. Radegonda, regina francilor, monahie la Poitiers, Franţa (587); Sf. Cuv. Iunian, stareţ la Poitou, în Franţa, duhovnicul Sf. Cuv. Radegonda (sec. VI); Sf. Cuv. Anemondie (Annemond), ucenic al Cuv. Iunian (625); Sf. Ier. Murtaghie (Murtagh), episcop în Irlanda (sec. VI); Sf. Cuv. Vigbertie (Wigbert), de neam englez, evanghelizator al Olandei (747); Sf. Cuv. Xenia, fosta împărateasă Irina ”unguroaica”, ctitor al Mănăstirii Pantocrator, din Constantinopol (1134); Aflarea moaştelor Sf. Maxim cel nebun pentru Hristos, de la Moscova (1547); Sf. Ier. Tihon, făcătorul de minuni, episcop de Zadonsk și de Voronej, în Rusia (1783); Sf. Noi Mc. Serafim, episcop de Dimitrov, Iacov și Nicolae, preoţii, Alexie, diaconul, (1937) şi Vasile (1942), din Rusia. Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „cu șapte săgeţi”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a pătimirilor”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Minsk.

Post

Ap. II Corinteni 1, 1-7
Pavel, Apostol al lui Hristos Iisus, prin voinţa lui Dumnezeu, şi Timotei, fratele: Bisericii lui Dumnezeu celei din Corint, împreună cu toţi sfinţii care sunt în toată Ahaia: har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos! Binecuvântat este Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul a toată mângâierea, Cel ce ne mângâie pe noi în tot necazul nostru, ca să putem să mângâiem şi noi pe cei care se află în tot necazul, prin mângâierea cu care înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu. Că, precum prisosesc pătimirile lui Hristos întru noi, aşa prisoseşte prin Hristos şi mângâierea noastră. Deci, ori, de suntem strâmtoraţi, este pentru a voastră mângâiere şi mântuire, ori, de suntem mângâiaţi, este pentru a voastră mângâiere care vă dă putere să înduraţi cu răbdare aceleaşi suferinţe pe care le suferim şi noi. Şi nădejdea noastră este tare pentru voi, ştiind că precum sunteţi părtaşi suferinţelor aşa şi mângâierii.

Ev. Matei 21, 43-46
Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Adevărat vă spun vouă că Împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va zdrobi. Iar arhiereii şi fariseii, ascultând pildele Lui, au înţeles că despre ei vorbeşte. Și căutând să-L prindă, s-au temut de popor, pentru că Îl socotea proroc.

more