Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci - Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos

Sunday20sepDivine Liturgy ✟Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci - Luarea Crucii şi urmarea lui HristosSf. Mari Mc. Eustație şi soţia sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor: Agapie şi TeopistFasting ruleFast FreeGalateni 2, 16-20Luca 24:1-12; Marcu 8, 34-38; 9, 1

Saints, Feasts, and Readings

20/09/2020

Sfinți și sărbători: Sf. Mare Mc. Eustatie romanul, soţia sa Teopista şi cei doi fii Agapie şi Teopist, de la Roma, sub Adrian (118); Sf. Mc. Artemidor şi Talu; Sf. Ier. Glicherie, episcop de Milano (sec. V); Sf. Ier. Meletie, episcopul Ciprului; Sf. Anastasie Apocrisiarul, Teodor, Anastasie cel Tânăr şi Euprepie, ucenicii sfântului Maxim Mărturisitorul (sec. VII); Sf. Sf. Mc. Mărt. Ipatie şi Sf. Mc. Andrei, preotul, de la Constantinopol (735); Sf. Ioan Egipteanul, mărturisitorul, şi cei 39 împreună cu dânsul; Sf. Mc. Eusebia, stareţă la Marsilia, Franța (730); Sf. Mucenici din Kent, în Anglia (1011); Sf. Ioan Criteanul, zis și Zidarul (sec. XI); Sf. Ier. Eustatie, arhiepiscopul Tesalonicului (1194); Sf. Mc. Mihail, prinţ de Cernigov, în Ucraina, şi Sf. Mc Teodor făcătorul de minuni, din Rusia (1254); Sf. Oleg, prinţ de Briansk, monah la Mănăstirea din Briansk, în Rusia (1280); Sf. Nou Mc. Ilarion Criteanul, din Constantinopol (1804); Sf. Mc. Teoctist, protoiereul, şi Alexandru, preotul, din Rusia (1937).

Ev. Utrenie: Luca 24:1-12
În ziua cea întâi a săptămânii, foarte de dimineaţă, au venit femeile la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră. Ele au găsit piatra răsturnată de la mormânt şi, intrând înăuntru, nu au găsit trupul Domnului Iisus. Dar pe când se mirau ele despre aceasta, iată doi bărbaţi au stat în faţa lor, în haine strălucitoare; atunci ele, de spaimă, şi-au plecat faţa la pământ. Ei însă au zis către ele : pentru ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi ? Nu este aici, ci a înviat; aduceţi-vă aminte cum v-a spus vouă când încă era în Galileea, zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit; iar a treia zi să învieze. Iar ele şi-au adus aminte de cuvintele Lui şi, întorcându-se de la mormânt, au spus toate acestea celor unsprezece şi tuturor celorlalţi. Iar cele care spuneau către apostoli acestea erau : Maria Magdalena, Ioana, Maria lui Iacob şi altele împreună cu ele. Dar spusele femeilor au părut înaintea lor ca o minciună şi nu le-au dat nici o crezare. Dar Petru s-a sculat şi a alergat la mormânt şi, aplecându-se, a văzut giulgiurile singure zăcând. Şi s-a dus acasă, mirându-se în sine de cele întâmplate.

Ap. Galateni 2, 16-20
Fraţilor, ştiind că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credinţa în Hristos Iisus, am crezut şi noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptăm din credinţa în Hristos, iar nu din faptele Legii, căci din faptele Legii nimeni nu se va îndrepta. Dacă însă, căutând să ne îndreptăm în Hristos, ne-am aflat şi noi înşine păcătoşi, este, oare, Hristos slujitor al păcatului? Nicidecum! Pentru că, de zidesc iarăşi ceea ce am dărâmat, mă arăt pe mine însumi călcător (de poruncă). Fiindcă eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa mea de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.

Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1
Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viaţa şi-o va pierde, iar cine îşi va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela şi-o va mântui. Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri. Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere.

more