Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci - Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos

Sunday19sepDivine Liturgy ✟Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci - Luarea Crucii şi urmarea lui HristosSf. Mc. Trofim, Savatie şi DorimedontFasting ruleFast FreeGalateni 2: 16-20Marcu 16: 1-8; Marcu 8: 34-38; 9: 1

Saints, Feasts, and Readings

19/09/2021

Sfinți și sărbători: Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont, din Antiohia (276); Sf. Fotin, întemeietorul bisericii de la Benevento, în Campania (sec. I); Sf. Ier. Teodor, episcop de Verona (după sec. IV); Sf. Mc. Susana, fecioara, din Elefteropolis (Beit-Djibrin), în Palestina (362); Sf. Sf. Mc. Ioan, episcop de Spoleto, în Umbria, mucenicit de ostrogoţii arieni (sec. VI); Sf. Ier. Teodor, episcop de Canterbury, în Anglia (690); Sf. Cuv. Chiriac, din Buonvicino, lângă Cosenza (1050); Sf. Teodor, prinţ de Smolensk, (1299), David şi Constantin, fiii săi; Sf. Mc. Constantin, protoiereul, şi cei împreună cu dânsul, din Rusia (1918); Sf. Cuv. Alexie, ctitorul Mănăstirii de la Zosimovoi, din Rusia (1928).

Ev. Utrenie: Marcu 16: 1-8 

Ap. Galateni 2, 16-20
Fraţilor, ştiind că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credinţa în Hristos Iisus, am crezut şi noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptăm din credinţa în Hristos, iar nu din faptele Legii, căci din faptele Legii nimeni nu se va îndrepta. Dacă însă, căutând să ne îndreptăm în Hristos, ne-am aflat şi noi înşine păcătoşi, este, oare, Hristos slujitor al păcatului? Nicidecum! Pentru că, de zidesc iarăşi ceea ce am dărâmat, mă arăt pe mine însumi călcător (de poruncă). Fiindcă eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa mea de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.

Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1
Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape viaţa şi-o va pierde, iar cine îşi va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela şi-o va mântui. Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri. Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere.

more