Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim)

Sunday13sepDivine Liturgy ✟Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim)†) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. Macrovie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian, din DobrogeaFasting ruleFast FreeGalateni 6, 11-18Marcu 16:9-20; Ioan 3, 13-17

Saints, Feasts, and Readings

13/09/2020

Sfinți și sărbători: Înainte-prăznuirea Înălţării Sfintei Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii (Sf. Mormânt) de la Ierusalim (335); Sf. Sf. Mc. Corneliu Sutaşul şi cei împreună cu dânsul: Dimitrie, Evantia, soţia sa, şi Dimitrian, fiul lor (sec. I); Sf. Ier. Mc. Ciprian, episcopul Cartaginei (258); †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop (sec. XVI); Sf. Mc. Macrovie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian, din Dobrogea (321); Sf. Mc. Ligorie, de la Veneţia; Sf. Mc. Felicisim şi Secondin, din Puglia; Sf. Aristid, filosoful, din Atena (sec. II); Sf. Mc. Cronid, Leontie, Serapion, Straton şi Seleuc, din Alexandria (257); Sf. Ier. Liodor, episcop de Tours, în Franţa (371); Sf. Cuv. Venerie, pustnicul, din Insula Palmaria, în Golful La Spezia (630); Sf. Cuv. Colombin, stareţ la Mănăstirea Lure, din Franţa (680); Sf. Ier. Amat (Amatus), episcop de Sion, în Elveţia (690); Sf. Cuv. Petru, din Agria, Grecia; Sf. Cuv. Corneliu, de la Mănăstirea Oloneţ, şi cei împreună cu dânsul: Dionisie şi Misail, din Rusia (sec. XVI); Sf. Mc. Chetevania (Ketevan), regina Georgiei (1624); Sf. Cuv. Ierotei cel Nou, din Sfântul Munte Athos (1686); Sf. Noi Mc. Alexandru şi Ştefan, preoţii, şi Nicolae, diaconul, din Rusia (1937).

Ev. Utrenie: Marcu 16:9-20
În vremea aceea, după ce a înviat, dimineaţa, în ziua dintâi a săptămânii, Iisus s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte diavoli. Ea s-a dus şi a vestit pe cei care fuseseră cu Dânsul şi care acum plângeau şi se tânguiau. Însă ei, auzind că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut. Iar după aceea s-a arătat în alt chip, la doi dintre ei, care mergeau pe drum, ducându-se la câmp. Şi întorcându-se aceştia, au spus celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârşit, s-a arătat chiar celor unsprezece, când şedeau la masă şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că n-au crezut pe cei care-L văzuseră înviat. Apoi a zis către ei : mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel care va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel care nu v-a crede se va osândi. Iar celor care vor crede, le vor urma minunile acestea : în numele Meu vor scoate diavoli; în limbi noi vor grăi; şerpi vor lua şi de vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; pe bolnavi mâinile-şi vor pune şi bine le va fi. Deci, Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei pornind, au propovăduit pretutindeni, Domnul împreună cu ei lucrând şi cuvântul adeverindu-I, prin minunile ce urmau. Amin !

Ap. Galateni 6, 11-18
Fraţilor, vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. Câţi vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru crucea lui Hristos, căci nici ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiaţi voi împrejur, ca să se laude ei în trupul vostru. Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume! Că, în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Şi, câţi vor umbla după dreptarul acesta, pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui Dumnezeu! De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, că eu port, în trupul meu, semnele Domnului Iisus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraţilor! Amin.

Ev. Ioan 3, 13-17
Zis-a Domnul: Nimeni nu s-a suit la Cer decât Cel ce S-a coborât din Cer, Fiul Omului, Care este în Cer. Şi, după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să Se înalţe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Pentru că Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Fiindcă n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea.

more