Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Odovania praznicului Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul

sunday12sepDivine Liturgy ✟Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Odovania praznicului Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi TeodulSf. Cuv. Eanswithe din Anglia; Sf. Ier. Elbie din Irlanda; Sf. Vasie, din Rusia; Sf. Sf. Mc. Dositei, din GeorgiaFasting ruleFast FreeGalateni 6: 11-18 Matei 28: 16-20; Ioan 3: 13-17

Saints, Feasts, and Readings

12/09/2021

Sfinți și sărbători: Sf. Sf. Mc. Autonom, din Bitinia, sub Diocleţian (313); Sf. Mc. Macedonie, Tatian şi Teodul (sec. IV); Sf. Sf. Mc. Curnut, episcop de Iconiu, azi în Turcia (sec. III); Sf. Ier. Teodor, episcopul Alexandriei; Sf. Mc. Ochian; Sf. Mc. Iulian, preotul, şi cei 40 împreună cu dânsul, din Galatia (sec. IV); Sf. Sf. Mc. Serapion, episcop de Catania, în Sicilia (sec. IV); Sf. Ier. Elbie, episcop de Emly, în Irlanda (528); Sf. Ier. Siluan, episcop de Verona (sec. VI); Sf. Cuv. Insvitia (Eanswithe), stareţă a Mănăstirii Folkestone, din Anglia (640); Sf. Cuv. Daniel, din insula Tasios, la lacul Apolonias, în Bitinia, Turcia (sec. IX); Sf. Cuv. Andronic, din Atroa, muntele Olimp, din Bitinia (sec. IX); Sf. Cuv. Atanasie cel Bătrân, stareţ al Mănăstirii de la Visock, şi ucenicul său, Atanasie cel Tânăr, din Rusia (1395); Sf. Vasie, de la Tiksen, în Rusia (1624); Sf. Sf. Mc. Dositei, de la Tbilisi, în Georgia (1795); Sf. Nou Mc. Alexie (Voroşin), Teodor, protoiereul, şi Dimitrie, preotul, din Rusia (1937).

Evanghelia Învierii: Matei 28: 16-20

Ap. Galateni 6, 11-18
Fraţilor, vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. Câţi vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru crucea lui Hristos, căci nici ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiaţi voi împrejur, ca să se laude ei în trupul vostru. Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume! Că, în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Şi, câţi vor umbla după dreptarul acesta, pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui Dumnezeu! De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, că eu port, în trupul meu, semnele Domnului Iisus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraţilor! Amin.

Ev. Ioan 3, 13-17
Zis-a Domnul: Nimeni nu s-a suit la Cer decât Cel ce S-a coborât din Cer, Fiul Omului, Care este în Cer. Şi, după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să Se înalţe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Pentru că Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Fiindcă n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea.

more