Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare). Sf. Ap. Matia

sunday9augDivine Liturgy ✟Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare). Sf. Ap. MatiaSf. 10 Mc. care au pătimit pt. Icoana lui Hristos; † Canonizarea Sf. Cuv. Gherman din AlaskaFasting ruleFast Day (Wine and Oil Allowed)I Corinteni 3, 9-17Ioan 20:19-31; Matei 14, 22-34

Saints, Feasts, and Readings

09/08/2020

Sfinți și sărbători: † Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mucenici care au pătimit pentru Icoana lui Hristos: Iulian, Marchian, Ioan, Iacov, Alexie, Dimitrie, Fotie, Petru, Leontie şi Maria patriciana, din Constantinopol (sec. VIII); † Sf. Cuv. Gherman din Alaska; Sf. Sf. Mc. Auspiciu, primul episcop de Apt, în Franța (117); Sf. Mc. Numidichie și cei împreună cu dânsul, din Cartagina, sub Deciu (251); Sf. Mc. Secundin, Marcelin şi Verian, din Toscana, sub Deciu (sec. III); Sf. Mc. Roman, soldatul, de la Roma, sub Valerian (258); Sf. Mc. Firmie și Rustic, de la Verona, sub Maximian (290); Sf. Mc. Amorie și Viatorie, din Jura, în Franța, sub Dioclețian (sec. IV); Sf. Mc. Antonin din Alexandria Egiptului; Sf. Cuv. Psoe din Egipt; Sf. Ier. Domițian, episcop de Chalons-en-Champagne, în Franța (sec. IV); Sf. Cuv. Dimitrie mărturisitorul, însoțitor al Sfântului Martin de Tours, din Franța (sec. IV); Sf. Mc. Martin, de la Brive-la-Gaillarde, în Franța (407); Sf. Ier. Autorie, mărturisitorul, episcop de Metz, în Franța (450); Sf. Cuv. Felim, ucenic al Sf. Cuv. Columba din Iona, în Irlanda (sec. VI); Sf. Ier. Bauderichie (Baudericius) mărturisitorul, episcop de Soissons, în Franța (566); Sf. Ier. Serenie mărturisitorul, episcop de Marsilia, în Franța (604); Sf. Cuv. David, stareț la Sligo, Irlanda (610); Sf. Cuv. Macarie, de la Mănăstirea din Ordej, de pe lacul Ladoga, în Rusia (1532); Soborul tuturor sfinţilor care s-au nevoit la Mănăstirea Solovki, din Rusia.

Zi de post cu dezlegare la vin și untdelemn

Ev. Utrenie Ioan 20:19-31
În ziua cea întâi a săptămânii, când s-a înserat şi uşile fiind încuiate, acolo unde erau ucenicii adunaţi de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis : pace vouă ! Şi, după acest cuvânt, le-a arătat lor mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând că este Domnul. Atunci le-a zis Iisus iarăşi : pace vouă ! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi grăind aceasta, a suflat asupra lor şi le-a zis : luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi. Însă Toma, unul din cei doisprezece, numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci i-au spus lui ceilalţi ucenici : am văzut pe Domnul ! Dar el Ie-a zis : dacă nu voi vedea în palmele Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede ! După opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, în casă, şi Toma împreună cu ei. Şi a venit Iisus, deşi uşile erau încuiate, a stat în mijlocul lor şi le-a zis : pace vouă ! Apoi a zis lui Toma : adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fii necredincios, ci credincios. Şi a răspuns Toma, şi I-a zis : Domnul meu şi Dumnezeul meu ! Iar Iisus i-a zis : pentru că M-ai văzut, Tomo, ai crezut; fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut. Iisus a făcut înaintea ucenicilor Săi şi alte minuni multe, care nu s-au scris în cartea aceasta; iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, viaţă să aveţi în numele Lui.

Ap. I Corinteni 3, 9-17
Fraţilor, noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu; iar voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu, cel dat mie, eu, ca un înţelept meşter, am pus temelia; iar altul zideşte. Dar fiecare să ia seama cum zideşte. Căci nimeni nu poate pune altă temelie, decât cea pusă, care este Iisus Hristos. Iar, de zideşte cineva pe această temelie: aur, argint sau pietre scumpe, lemne, fân, trestie, lucrul fiecăruia se va face cunoscut; îl va vădi ziua (Domnului). Pentru că în foc se descoperă, şi focul însuşi va lămuri ce fel este lucrul fiecăruia. Dacă lucrul cuiva, pe care l-a zidit, va rămâne, va lua plată. Dacă lucrul cuiva se va arde, el va fi păgubit; el însă se va mântui, dar aşa, ca prin foc. Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi.

Ev. Matei 14, 22-34
În vremea aceea Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce va da drumul mulţimilor. Iar El, dând drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage deosebi. Și făcându-se seară, era singur acolo. Iar corabia era deja în mijlocul mării, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus, umblând pe mare. Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, zicând că e nălucă, şi de frică au strigat. Dar El le-a vorbit îndată, zicându-le: Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi. Atunci Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă. El i-a zis: Vino! Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă și a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut şi, începând să se scufunde, a strigat, zicând: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat şi i-a zis: Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Şi suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul. Iar cei din corabie I s-au închinat, zicând: Cu adevărat Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Şi, trecând marea, au venit în pământul Ghenizaretului.

more