Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor). Dreptul Gamaliel

Sunday2augDivine Liturgy ✟Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor). Dreptul GamalielAducerea moaştelor Sf. întâi Mc. şi Arhid. Ştefan; Binecredinciosul împărat Iustinian cel MareFasting ruleFast Day (Wine and Oil Allowed)I Corinteni 1, 10-17Ioan 20:11-18; Ev. Matei 14, 14-22

Saints, Feasts, and Readings

02/08/2020

Sfinți și sărbători: Aducerea moaştelor Sf. Întâi Mc. şi Arhidiacon Ştefan de la Ierusalim la Constantinopol (428); Binecredinciosul împărat Iustinian cel Mare; Mutarea moaștelor Drepților Nicodim, Gamaliel și Habib (1557); Aflarea moaştelor Sf. Mc. Maxim, Dada şi Cvintilian, de la Durostorum (Silistra), azi în Bulgaria; Sf. Mc. Foca; Sf. Mc. Rutilie, din Africa, sub Septimiu Sever (211); Sf. Ier. Maxim mărturisitorul, făcătorul de minuni, episcop de Padova (sec. II); Sf. Mc. Felix şi Nichita, de la Verona; Sf. Ier. Auspiciu, primul episcop de Apt en Provence, în Franța (398); Sf. Fotinia (Luminița) Cipriota, din Cipru; Sf. Cuv. Viniac (Winiak), din Irlanda (sec. VI); Sf. Cuv. Irvina de la Mare, pustnică în Bretania, Franța (sec. VI); Sf. Ier. Fredlemidie (Fredlemid), episcop de Kilmore, în Irlanda (sec. VI); Sf. Mc. Sidvelia (Sidwell), fecioara, din Anglia; Sf. Cuv. Eteldrita, pustnica, fostă prinţesă, din Anglia (835); Sf. Cuv. Vasile, de la Kubinsk, în Rusia (1472); Sf. Cuv. Marcu, de la Bielavinsk, Rusia (1492); Sf. Vasile, cel nebun pentru Hristos, de la Moscova (1552); Sf. Nou Mc. Teodor, de la Mănăstirea Tsanakal, din Rusia, mucenicit în Dardanele (1690); Sf. Cuv. Mc. Platon, din Rusia (1937).

Zi de post cu dezlegare la vin și untdelemn

Ev. Utrenie: Ioan 20:11-18
În vremea aceea Maria stătea afară la uşa mormântului şi plângea; şi pe când plângea s-a aplecat să se uite în mormânt şi a văzut doi îngeri în veşminte albe şezând, unul către cap şi altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus. Şi au zis către dânsa, pentru ce plângi ? Ea a răspuns : că au luat pe Domnul şi nu ştiu unde L-au pus. Şi zicând acestea s-a întors şi a văzut pe Iisus stând, dar nu L-a cunoscut că este Iisus. A zis ei Iisus : femeie, de ce plângi ? Pe cine cauţi ? Iar ea, gândind că este grădinarul, I-a zis : Doamne, de L-ai luat tu, spune-mi unde L-ai pus şi eu Îl voi lua. A zis Iisus către ea : Marie ! Iar ea, întorcându-se, I-a zis evreieşte : Rabbuni, adică, Învăţătorule. Iisus a zis ei : nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Du-te la fraţii Mei şi le spune că Mă sui la Tatăl Meu şi la Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi la Dumnezeul vostru. Şi a venit Maria Magdalena şi a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul şi cele câte i-a spus ei.

Ap. I Corinteni 1, 10-17
Fraţilor, vă îndemn, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să vorbiţi la fel şi să nu fie dezbinări între voi; ci să fiţi cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere; căci, fraţii mei, despre voi, prin cei din casa lui Hloe, mi-a venit ştire că la voi sunt certuri. Şi spun aceasta, că fiecare dintre voi zice: Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apolo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos! Oare s-a împărţit Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau ați fost botezaţi în numele lui Pavel? Mulţumesc lui Dumnezeu că pe nici unul din voi n-am botezat, decât pe Crispus şi pe Gaius, ca să nu zică cineva că aţi fost botezaţi în numele meu. Am botezat şi casa lui Ştefanas; afară de aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva. Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos.

Ev. Matei 14, 14-22
În vremea aceea Iisus a văzut mulţimea de oameni şi I s-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: Locul este pustiu şi vremea, iată, a trecut; deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă în sate să-şi cumpere mâncare. Iisus, însă, le-a răspuns: N-au trebuință să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Iar ei I-au zis: Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti. Și El a zis: Aduceţi-Mi-le aici. Și poruncind să se aşeze mulțimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, și privind la cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii, mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Și îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor.

more