Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor)

sunday25octDivine Liturgy ✟Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor)Sf. Mc. Marcian şi Martirie; Sf. Tavita; Sf. Mc. Valerian; Sf. Mc. HrisafFasting ruleFast FreeEfeseni 2, 4-10Ioan 20:19-31; Luca 8, 26-39

Saints, Feasts, and Readings

25/10/2020

Sfinți și sărbători: Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor) Sf. Mc. Marcian şi Martirie, secretari, din Constantinopol (355); Sf. Tavita, pe care a înviat-o Sf. Ap. Petru (sec. I); Sf. Mc. Valerie şi Hrisaf; Sf. Mc. Valerian; Sf. Mc. Sabin; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Mc. Uar, din Egipt; Sf. Mc. Papie, Diodor, Conon şi Claudian; Sf. Mc. Miniat, soldatul, de la Florenţa, sub Deciu (251); Sf. Mc. Teodosie, Luciu, Marc, Petru și cei 46 de soldaţi şi 116 mireni, împreună cu dânşii, de la Roma, sub Claudiu al II-lea Goticul (269); Sf. Mc. Faust, Vasilie şi Lucian; Sf. Mc. Nichifor şi Ştefan; Sf. Mc. Filadelf şi Policarp; Sf. Mucenici din Tracia; Sf. Mc. Crispin şi Crispinian, de la Roma, sub Maximian (sec. III); Sf. Protie, preotul, şi Ianuarie, diaconul, de la Portotorres, lângă Sassari, în Sardinia, sub Diocleţian, (303); Sf. Ier. Gaudentie, episcop de Brescia, în Lombardia (420); Sf. Ier. Gheorghe, făcătorul de canoane, episcop de Amastris (Amasra), azi în Turcia; Sf. Ier. Macarie, episcop în Cipru; Sf. Cuv. Martirian, diaconul, şi Martirian, zăvorâtul, de la Lavra Peşterilor din Kiev (sec. XIV); Sf. Matroana, mărturisitoare în Rusia (1963).

Utrenie Ev. Ioan 20:19-31
În ziua cea întâi a săptămânii, când s-a înserat şi uşile fiind încuiate, acolo unde erau ucenicii adunaţi de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis : pace vouă ! Şi, după acest cuvânt, le-a arătat lor mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând că este Domnul. Atunci le-a zis Iisus iarăşi : pace vouă ! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi grăind aceasta, a suflat asupra lor şi le-a zis : luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi. Însă Toma, unul din cei doisprezece, numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci i-au spus lui ceilalţi ucenici : am văzut pe Domnul ! Dar el Ie-a zis : dacă nu voi vedea în palmele Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede ! După opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, în casă, şi Toma împreună cu ei. Şi a venit Iisus, deşi uşile erau încuiate, a stat în mijlocul lor şi le-a zis : pace vouă ! Apoi a zis lui Toma : adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fii necredincios, ci credincios. Şi a răspuns Toma, şi I-a zis : Domnul meu şi Dumnezeul meu ! Iar Iisus i-a zis : pentru că M-ai văzut, Tomo, ai crezut; fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut. Iisus a făcut înaintea ucenicilor Săi şi alte minuni multe, care nu s-au scris în cartea aceasta; iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, viaţă să aveţi în numele Lui.

Ap. Efeseni 2, 4-10
Fraţilor, Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit pe noi, cei ce eram morţi prin păcatele noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos: prin har sunteţi mântuiţi! Şi împreună cu Hristos Iisus, ne-a înviat şi împreună ne-a aşezat întru ceruri, ca să arate în veacurile viitoare covârşitoarea bogăţie a harului Său, prin bunătatea ce a avut către noi întru Hristos Iisus. Deci, în har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu; nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. Pentru că a Lui făptură suntem, zidiţi în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit mai înainte, ca să umblăm întru ele.

Ev. Luca 8, 26-39
În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, care este în faţa Galileei. Şi, ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon şi care de multă vreme nu mai punea haină pe el şi în casă nu mai locuia, ci prin morminte. Văzându-L pe Iisus, a strigat, a căzut înaintea Lui şi cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu mă chinui!, fiindcă poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulţi ani îl stăpânea; şi era legat în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era dus de demon în pustie. Şi l-a întrebat Iisus, zicând: Care-ţi este numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi intraseră în el. Şi-L rugau să nu le poruncească să meargă în adânc. Şi era acolo o turmă mare de porci, care păşteau pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; iar El le-a îngăduit. Şi, ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a înecat. Iar păzitorii, văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au vestit în cetate şi prin sate. Atunci au ieşit locuitorii să vadă ce s-a întâmplat şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră demonii, îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos, la picioarele lui Iisus, şi s-au înfricoşat. Iar cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din ţinutul Gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Atunci El, intrând în corabie, S-a întors înapoi. Iar bărbatul din care ieşiseră demonii îl ruga să rămână cu El. Iisus însă i-a dat drumul, zicând: Întoarce-te la casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi el a plecat, vestind în toată cetatea cât bine i-a făcut Iisus.

more