Duminica a 21-a după Rusalii - a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic (Pilda semănătorului). Rugăciunea inimii

Sunday11octDivine Liturgy ✟Duminica a 21-a după Rusalii - a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic (Pilda semănătorului). Rugăciunea inimiiSf. Ap. Filip, unul dintre cei 7 diaconi; Sf. Ier. Teofan Mărturisitorul, episcopul Niceei; Sf. Părinți din OptinaFasting ruleFast FreeGalateni 2, 16-20; Tit 3, 8-15 Ioan 20:1-10; Luca 8, 5-15; Ioan 17, 1-13

Saints, Feasts, and Readings

11/10/2020

Sfinți și sărbători: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei 7 diaconi; Sf. Ier. Teofan Scrisul, mărturisitorul, mitropolit al Niceei, fratele Sf. Teodor Scrisul (845); Sf. Mc. Zinaida şi Filonila, surorile, din Tars, rudenii ale Sf. Ap. Pavel; Sf. Mc. Anastasie, preotul, Ampode, Plachidie, Faust, Ianuarie, Marţial, Marcel şi Iuvinian, din Sicilia; Sf. Cuv. Ghenardie, de la Roma, pustnic în Franţa (sec. IV); Sf. Ier. Nectarie, Arsachie şi Sisinie, arhiepiscopi ai Constantinopolului (sec. V); Sf. Cuv. Plachidia, fecioara, din Verona (460); Sf. Ier. Evpilie, de la Utrecht, episcop de Como (537); Sf. Cuv. Chenetie (Kenneth), misionar în Irlanda (603); Sf. Cuv. Etelburga, de la Mănăstirea Barking, stareţă în Anglia (675); Sf. Cuv. Eufridie, de la Asti, în Piemonte (sec. VII); Sf. Cuv. Teofan Postitorul, de la Lavra Peşterilor din Kiev (sec. XII); Sf. Ier. Filotei (Kokkinos), patriarhul Constantin-opolului (1379); Sf. Cuv. Iona, făcătorul de minuni, din Cipru; Soborul Sf. Cuvioşi stareţi ai Mănăstirii Optina: Moise, Antonie, Leonid, Macarie, Ilarion, Ambrozie, Anatolie, Isaac, Iosif, Varsanufie, Anatolie cel Tânăr, Nectarie, Nicon Mărturisitorul şi Isaac cel Tânăr, din Rusia (1937); Sf. Sf. Nou Mc. Filaret, preotul, din Rusia (1918).

Ev. Utrenie – Ioan 20:1-10
În ziua cea dintâi a săptămânii, dis-de-dimineaţă, pe când încă era întuneric, a venit Maria Magdalena la mormânt şi a văzut piatra dată la o parte de la uşa mormântului. Atunci a alergat şi a venit la Simon Petru şi la celălalt ucenic pe care-l iubea Iisus, şi le-a zis : au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştiu unde L-au pus. Deci a ieşit Petru şi celălalt ucenic şi au pornit la mormânt; şi alergau amândoi împreună, dar celălalt ucenic, alergând înainte, mai repede decât Petru, a ajuns cel dintâi la mormânt şi, aplecându-se, a văzut giulgiurile zăcând, dar n-a intrat. A venit după el şi Simon Petru şi a intrat în mormânt şi a văzut giulgiurile singure zăcând, iar mahrama, care fusese pe capul lui Iisus, nu era împreună cu giulgiurile, ci deosebit înfăşurată într-un loc. A intrat şi celălalt ucenic, care venise întâi la mormânt, şi a văzut şi a crezut. Pentru că încă nu ştiau Scriptura că Iisus trebuia să învieze din morţi. Şi s-au întors iarăşi ucenicii la ai lor.

Ap. Galateni 2, 16-20
Fraţilor, ştiind că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credinţa în Hristos Iisus, am crezut şi noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptăm din credinţa în Hristos, iar nu din faptele Legii, căci din faptele Legii nimeni nu se va îndrepta. Dacă însă, căutând să ne îndreptăm în Hristos, ne-am aflat şi noi înşine păcătoşi, este, oare, Hristos slujitor al păcatului? Nicidecum! Pentru că, de zidesc iarăşi ceea ce am dărâmat, mă arăt pe mine însumi călcător (de poruncă). Fiindcă eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa mea de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.

al Sf. Părinți: Ap. Tit 3, 8-15
Fiule Tit, vrednic de crezare este cuvântul şi voiesc să adevereşti acestea cu tărie, pentru ca aceia care au crezut în Dumnezeu să aibă grijă să fie în frunte la fapte bune. Că acestea sunt cele bune şi de folos oamenilor. Iar de întrebările nebuneşti şi de înşirări de neamuri şi de certuri şi de sfădirile pentru lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi deşarte. De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. Când voi trimite pe Artemas la tine sau pe Tihic, sârguieşte-te să vii la mine la Nicopole, întrucât acolo m-am hotărât să iernez. Pe Zenaς, cunoscătorul de lege, şi pe Apolo trimite-i mai înainte, cu bună grijă, ca nimic să nu le lipsească. Să înveţe şi ai noştri să poarte grijă de lucrurile bune, spre treburile cele de neapărată nevoie, ca ei să nu fie fără de roadă. Te îmbrăţişează toţi care sunt cu mine. Îmbrăţişează pe cei ce ne iubesc, întru credinţă. Harul fie cu voi cu toţi! Amin.

Ev. Luca 8, 5-15
Zis-a Domnul pilda aceasta: Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi, semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. Şi alta a căzut pe piatră şi, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. Alta a căzut între spini, iar spinii, crescând cu ea, au înăbuşit-o. Iar alta a căzut pe pământul cel bun şi, crescând, a făcut rod însutit. Acestea zicând, striga: Cine are urechi de auzit, să audă! Şi ucenicii Lui ÎI întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta? El a zis: Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, iar celorlalţi, în pilde, ca, văzând, să nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu; cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască; iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceştia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar, umblând cu grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile vieţii, se înăbuşă şi nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei care, cu inimă curată şi bună, aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc întru răbdare. După ce a spus acestea, a strigat: Cine are urechi de auzit, să audă!

a Sf. Părinți: Ev. Ioan 17, 1-13
În vremea aceea Iisus, ridicându-Și ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească, precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Și aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Şi acum, preaslăveşte-Mă  Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine, căci cuvintele pe care Mi le-ai dat, Eu le-am dat lor, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut acum că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ei sunt ai Tăi. Și toate ale Mele sunt ale Tale şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Și Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una, precum suntem Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat; și i-am păzit şi n-a pierit niciunul dintre ei, decât numai fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la Tine şi pe acestea le grăiesc în lume, pentru ca bucuria Mea să o aibă deplină în ei.

more