Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain)

sunday18octDivine Liturgy ✟Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain)Sf. Ap. şi Evanghelist Luca; Sf. Mc. Marin cel BătrânFasting ruleFast FreeGalateni 1, 11-19Ioan 20:11-18; Luca 7, 11-16

Saints, Feasts, and Readings

18/10/2020

Sfinți și sărbători: † Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca (sec. I); Sf. Mc. Marin cel Bătrân, din Cilicia (sec. IV); Sf. Ier. Manson, episcopul Ciprului (sf. sec. I); Sf. Trifonia, soţia convertită a unui magistrat roman prigonitor (251); Sf. Chirila şi cei 46 de soldaţi, de la Roma (268); Sf. 40 de tineri Mucenici; Sf. Mc. Iust, pruncul, de la Beauvais, în Franţa (287); Sf. Mc. Domnin; Sf. Cuv. Iulian, din Muntele Sinai (sec. IV); Sf. Mc. Candida, prinţesă în Anglia (492); Sf. Amabil, preotul, de la Riom, în Auvergne, Franţa (sec. V); Sf. Gvinia (Gwen), regină în Anglia (sec. V); Sf. Iust, Flavian şi cei 90 împreună cu dânşii, muceniciți de lombarzi, la Oulx, în Piemonte (sec. VI-VII); Sf. Iacov (James), diaconul, în Anglia (sec. VII); Sf. Cuv. Simeon şi Teodor, întemeietori ai Mănăstirii Marii Peşteri, în Peloponez, şi Sf. Cuv. Eufrosina, din Grecia (sec. IX); Sf. Ier. Dionisie, arhiepiscop de Rostov, în Rusia (1425); Sf. Cuv. Iosif, stareţul de la Volotsk, în Rusia (1515); Sf. Cuv. David, întemeietorul Mănăstirii Serpukhov, din Rusia (1520); Sf. Cuv. Noi Mc. Gavriil şi Chirmidol, nevoitori în Egipt (1522); Sf. Ier. Petru, mitropolit de Muntenegru (1830); Sf. Sf. Noi Mc. Serghie şi Andrei, preoţii, din Rusia (1937).

Ev. Utrenie – Ioan 20:11-18

În vremea aceea Maria stătea afară la uşa mormântului şi plângea; şi pe când plângea s-a aplecat să se uite în mormânt şi a văzut doi îngeri în veşminte albe şezând, unul către cap şi altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus. Şi au zis către dânsa, pentru ce plângi ? Ea a răspuns : că au luat pe Domnul şi nu ştiu unde L-au pus. Şi zicând acestea s-a întors şi a văzut pe Iisus stând, dar nu L-a cunoscut că este Iisus. A zis ei Iisus : femeie, de ce plângi ? Pe cine cauţi ? Iar ea, gândind că este grădinarul, I-a zis : Doamne, de L-ai luat tu, spune-mi unde L-ai pus şi eu Îl voi lua. A zis Iisus către ea : Marie ! Iar ea, întorcându-se, I-a zis evreieşte : Rabbuni, adică, Învăţătorule. Iisus a zis ei : nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Du-te la fraţii Mei şi le spune că Mă sui la Tatăl Meu şi la Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi la Dumnezeul vostru. Şi a venit Maria Magdalena şi a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul şi cele câte i-a spus ei.

Ap. Galateni 1, 11-19
Fraţilor, vă fac cunoscut că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om; pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Căci aţi auzit despre purtarea mea de altădată în iudaism, că prigoneam peste măsură Biserica lui Dumnezeu şi o pustiam şi spoream în iudaism mai mult decât mulţi dintre cei care erau de vârsta mea în neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele părinteşti. Dar, când a binevoit Dumnezeu, Care m-a ales din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său, să descopere pe Fiul Său întru mine, pentru ca să-L binevestesc la neamuri, îndată nu am primit sfat de la trup şi de la sânge, nici nu m-am suit la Ierusalim, la apostolii cei dinainte de mine, ci m-am dus în Arabia şi m-am întors iarăşi la Damasc. Apoi, după trei ani, m-am suit la Ierusalim, ca să-l cunosc pe Chefa şi am rămas la el cincisprezece zile. Iar pe altul dintre apostoli n-am văzut, decât numai pe Iacov, fratele Domnului.

Ev. Luca 7, 11-16
În vremea aceea S-a dus Iisus într-o cetate numită Nain şi împreună cu El mergeau ucenicii Lui şi mulţime mare. Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, iar mulţime mare din cetate era cu ea. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! Atunci, apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te! Iar cel ce fusese mort s-a ridicat şi a început să vorbească, iar Iisus l-a dat mamei sale. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Proroc mare S-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.

more