Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată)

Sunday27sepDivine Liturgy ✟Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată)Sf. Ier. Mc. Antim Ivireanul, mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Calistrat şi cei 49 împreună cu dânsulFasting ruleFast FreeII Corinteni 9, 6-11Luca 24:12-35; Luca 5, 1-11

Saints, Feasts, and Readings

27/09/2020

Sfinți și sărbători: †) Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţării Româneşti (1716); Sf. Mc. Calistrat şi cei 49 împreună cu dânsul (304); Sf. Mc. Epiharis, de la Roma, sub Diocleţian (sec. III); Sf. Ap. Marcu, Aristarh şi Zen0n; Sf. Ier. Gaius, ucenicul Sf. Ap. Barnaba, episcop de Milano (sec. I); Sf. Mc. Fidenţiu şi Terenţiu, de la Todi, în Umbria, sub Diocleţian; Sf. Sf. Mc. Filimon, episcopul, și Fortunian, însoțitorul său, şi Sf. Mc. Gaiani; Sf. 15 Mucenici de pe mare; Sf. Cuv. Varuh, pustnicul, din Anglia (sec. VI); Sf. Sigbert, regele Angliei de Est (sec. VII); Sf. Cuv. Ignatie, stareţ al Mănăstirii Mântuitorului, din Tracia (sec. X); Soborul sfinților patriarhi de la Ierusalim; Sf. Cuv. Savatie, ctitorul Mănăstirii de la Solovki, din Rusia (1435); Sf. Nouă Mc. Achilina (1764); Sf. Mc. Dimitrie, preotul, din Rusia (1918); Sf. Cuv. Rahila, de la Mănăstirea de la Borodino, în Rusia (1928); Sf. Sf. Mc. Petru, mitropolit de Krutiţi şi Kolâmna, locţiitorul patriarhului Moscovei (1937).

Ev. Utrenie – Luca 24:12-35
În vremea aceea, sculându-se Petru, a alergat la mormânt şi, aplecându-se, a văzut giulgiurile singure zăcând; şi s-a dus acasă, mirându-se în sine de cele întâmplate. Iată apoi că doi dintre ucenici mergeau în aceeaşi zi la un sat, departe de Ierusalim ca la şaizeci de stadii, al cărui nume era Emaus. Şi aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Şi pe când vorbeau ei şi căutau lămuriri, însuşi Iisus s-a apropiat de ei şi a mers împreună cu dânşii, dar ochii lor erau ţinuţi, ca să nu-L cunoască. Atunci El i-a întrebat : ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbaţi între voi, în drumul vostru şi de ce sunteţi trişti ? Şi răspunzând unul, al cărui nume era Cleopa, a zis către El : Tu singur eşti străin în Ierusalim şi n-ai aflat de faptele întâmplate în el, în aceste zile ? Şi El i-a întrebat : care ? Iar ei I-au răspuns : cele cu Iisus Nazarineanul, care era prooroc puternic în faptă şi în cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a tot poporul; cum L-au dat arhiereii şi căpeteniile noastre la osândă de moarte şi L-au răstignit. Noi însă nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel; şi cu toate acestea, a treia zi este astăzi de când s-au petrecut acestea. Ba, ne-au mai înspăimântat şi nişte femei din ale noastre, care au fost dis-de-dimineaţă la mormânt şi, negăsind trupul Lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri, care le-au spus că EI este viu. Şi s-au dus unii dintre noi la mormânt şi au aflat aşa cum au povestit femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci El a zis către ei : o, nepricepuţilor şi zăbavnicilor cu inima, ca să credeţi toate câte au grăit proorocii ! Nu trebuia, oare, să pătimească acestea Hristos şi să intre în slava Sa ? Şi începând de la Moise şi de la toţi proorocii, le-a tâlcuit lor, din toate Scripturile, locurile care erau despre EI. Şi s-au apropiat de satul unde se duceau, iar El se făcea că merge mai departe. Dar ei L-au rugat stăruitor, zicând : rămâi cu noi, căci este spre seară şi s-a plecat ziua; şi a intrat ca să rămână cu dânşii. Şi când a stat împreună cu ei la masă, luând El pâinea, a binecuvântat-o şi, frângând, le-a dat lor. Atunci li s-au deschis ochii şi L-au cunoscut; dar El s-a făcut nevăzut de lângă dânşii. Iar ei au zis unul către altul : oare, nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale şi ne tâlcuia Scripturile ? Şi, sculându-se în acel ceas, s-au întors în Ierusalim şi au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei care erau împreună cu ei, care ziceau că într-adevăr Domnul a înviat şi s-a arătat lui Simon. Atunci ei au povestit cele ce se întâmplaseră pe cale şi cum a fost cunoscut de ei, la frângerea pâinii.

Ap. II Corinteni 9, 6-11
Fraţilor, cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va şi secera, iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va şi secera. Fiecare să dea cum socoteşte cu inima sa, nu cu părere de rău, sau din silă, căci Dumnezeu iubeşte pe cel care dă cu voie bună. Şi Dumnezeu poate să înmulţească tot harul la voi, ca, având totdeauna toată îndestularea în toate, să prisosiţi spre tot lucrul bun, precum este scris: «Împărţit-a, dat-a săracilor; dreptatea Lui rămâne în veac». Iar Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine spre mâncare vă va da şi va înmulţi sămânţa voastră şi va face să crească roadele dreptăţii voastre, ca întru toate să vă îmbogăţiţi, spre toată dărnicia care aduce prin noi mulţumire lui Dumnezeu.

Ev. Luca 5, 1-11
În vremea aceea Iisus şedea lângă lacul Ghenizaret şi a văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. Atunci El, urcându-Se într-una din corăbii, care era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat şi, şezând în corabie, învăţa din ea mulţimile. Iar când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon: Îndepărteaz-o la adânc şi lăsaţi în jos mrejele voastre ca să pescuiţi. Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic n-am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Şi, făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, încât li se rupeau mrejele. De aceea, au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie să vină să-i ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se scufunde. Iar Simon-Petru, văzând aceasta, a căzut în genunchi, înaintea lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos! Căci spaimă îi cuprinsese, pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuirea atâtor peşti. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi, trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El.

more