Duminica a 13-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi)

sunday6sepDivine Liturgy ✟Duminica a 13-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi)Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. EudoxieFasting ruleFast FreeI Corinteni 16, 13-24Marcu 16:1-8; Matei 21, 33-44

Saints, Feasts, and Readings

06/09/2020

Sfinți și sărbători: Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie, Zinon, Romil, Macarie şi cei 1104 de ostaşi împreună cu dânşii, din Mitilene (311); Sf. Mc. Faust, prezbiterul, Macarie, Andrei și Viv, monahii, Chiriac și Dionisie, Serapavon, senatorul, Andronic, Andropelaghia şi Tecla, fecioarele, Teoctist, corăbierul, Calodotia și Chiriac, ţăranul, din în Alexandria (250); Sf. Mc. Santian, Augustin şi Beata, de lângă Sens, în Franţa (273); Sf. Mc. Eva, de la Dreux, în Franţa (sec. IV); Sf. Ier. Petroniu, episcop de Verona (sec. V); Sf. Cuv. Elefterie, stareţul, făcătorul de minuni, de la Roma (sec. VI); Sf. Cuv. David, din Ermiopoli, în Egipt (sec. VI); Sf. Cuv. Faust, stareţ al Mănăstirii Sfânta Lucia, din Siracuza, în Sicilia (sec. VII); Sf. Nou Sf. Mc. Maxim (Sandovici) (1914); Sf. Sf. Mc. Constantin, protoiereul, din Rusia (1937).

Ev. Utrenie: Marcu 16:1-8
În vremea aceea, după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iacob şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să meargă să ungă trupul lui Iisus. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt, zicând una către alta : cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului ? Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese răsturnată. Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr, şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb şi s-au spăimântat. El însă le-a zis : nu vă spăimântaţi ! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul cel răstignit. A înviat; nu este aici; iată locul unde fusese pus. Ci duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi. Acolo Îl veţi vedea, după cum v-a spus vouă. Dar ele, ieşind din mormânt, au fugit de acolo, căci erau cuprinse de cutremur şi de spaimă, şi n-au spus nimănui nimic, căci se temeau.

Ap. I Corinteni 16, 13-24
Fraţilor, privegheaţi, staţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă. Toate ale voastre cu dragoste să se facă. Vă îndemn însă, fraţilor, – ştiţi casa lui Ştefanas, că este pârga Ahaei şi că spre slujirea sfinţilor s-au rânduit pe ei înşişi – ca şi voi să vă supuneţi unora ca aceştia şi oricui lucrează şi se osteneşte împreună cu ei. Mă bucur de venirea lui Ştefanas, a lui Fortunat şi a lui Ahaic, pentru că aceştia au împlinit lipsa voastră şi au liniştit duhul meu şi al vostru. Cunoaşteţi bine, deci, pe unii ca aceştia. Vă îmbrăţişează Bisericile Asiei. Vă îmbrăţişează mult, în Domnul, Acvila şi Priscila, împreună cu Biserica din casa lor. Vă îmbrăţişează fraţii toţi. Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă. Salutarea cu mâna mea, Pavel. Cel ce nu iubeşte pe Domnul să fie anatema! Maran atha (Domnul vine)! Harul Domnului Iisus Hristos cu voi. Dragostea mea cu voi toţi, în Hristos Iisus. Amin!

Ev. Matei 21, 33-44
Zis-a Domnul pilda aceasta: Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie; a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el a plecat departe. Când s-a apropiat vremea roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să ia partea lui de roade. Dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis alţi slujitori, mai mulţi decât cei dintâi, şi au făcut acelora tot aşa. La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând: Se vor ruşina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei: Acesta este moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui. Şi, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns: Pe aceștia răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la vremea lor. Zis-a lor Iisus: Oare n-aţi citit niciodată în Scripturi: «Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri»? De aceea vă spun vouă că Împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cel peste care va cădea ea, îl va zdrobi.

more